Pigge Lunk, del 2

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på igelkotten.

Pigge Lunk, del 2, 

Pigge Lunk, del 2, en natur- och kulturkrönika i 5 bilder om en minst
65 miljoner år gammal organisk konstruktion som håller än idag.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, med ett sommarminne från
första juliveckan 2014.

 

1 IMG_0673

En efterlysning, har du sett en igelkott? Man vet att igelkottar har
minskat i antal, men inte hur mycket. Rapportera in observationerna
till länsstyrelsen i respektive län eller till Naturhistoriska riksmuséet
så bidrar man till att öka kunskapen om igelkottarnas situation.
Information om både levande och döda igelkottar är viktig och man
kan rapportera in observationer som är flera år gamla.

2 IMG_0672

Igelkotten är ett mycket spännande urtidsdjur som har funnits på
jorden i 65 miljoner år allt sedan dinosaurierna försvann och om du
har igelkottar i din närhet kan du gynna dem genom att
igelkottsanpassa din trädgård.

På igelkottens önskelista för trädgården finns en äng att leta mat i,
buskar att gömma sig bland, trädgårdsland med feta maskar i, en
damm att dricka vatten ur, några murkna stockar och en mysig
igelkottsbostad under ett uthus eller en lövhög.

3 IMG_0671

I äldre litteratur hittas ibland uppgiften att igelkottar i stor
utsträckning äter ormar då dessa djur bara sällan träffar på varandra.
Igelkotten är nämligen aktiv på natten och ormar huvudsakligen på
dagen.

Det är sant att igelkottar kan utstå större mängder av ormgift än
andra djur med samma storlek, men ormar ingår så gott som aldrig i
dess föda. Det förekommer bara att igelkotten äter döda ormar om
den skulle råka hitta en.

En annan myt är att igelkottar bär födan på taggarna men trots att
blad och frukter ibland fastnar på taggarna utgör de ingen föda. De
får dessa besvärande påhäng slumpmässigt under sina vandringar
men anstränger sig inte särskilt för att bli av med dem.

Ytterligare en myt påstår att igelkottar dricker mjölk från vilande kor
vilket är fysiskt omöjligt, bland annat för att igelkottens mun är för
liten för kons spenar. Allmänt dricker igelkottar gärna från ett fat
med komjölk, men de får diarré av komjölk, varför detta bör
undvikas. Ge dem friskt vatten istället.

4 IMG_0669

För namnet igelkott finns olika förklaringar. Den första ordleden, igel-
, är troligtvis en germansk form av det grekiska ordet för djuret
”echinos” eller kommer från det germanska ordet för spjutudd, ”īġ”.

Den senare ordleden, ”kott”, betecknade egentligen ett rundat
föremål och är även grunden till ordet katt, jämför med isländskans
”kǫttr”.

På Gotland kallas igelkotten för ”pinnsvein”, och i Värmland för
”pinnso”. Igelkotten är dessutom Gotlands landskapsdjur.

5 IMG_0668

Igelkotten förekommer i olika sagor och i folktron hos olika folkslag.
Särskild känd är sagan om haren och igelkotten från bröderna
Grimms sagosamling, där en hare blir överlistad på grund av att han
inte kan skilja mellan en igelkott av hankön och en igelkott av
honkön, enligt följande,

Haren och igelkotten träffas slumpmässigt och vid detta tillfälle gör
sig haren lustig över igelkottens böjda ben. Igelkotten föreslår då en
kapplöpning som ska visa vem som är snabbast. Under tävlingen
springer igelkotten bara några steg men vid målet sitter igelkottens
hustru som ser likadant ut.

När haren kommer till målet ropar honan ”Jag är redan här!”. Haren
förstår inte varför han förlorade och kräver revansch, men även vid
de följande 73 tävlingar är igelkotten alltid först i målet och till slut
dör haren på grund av utmattning.

I konsten är igelkotten ofta en symbol för trygghet.

I folktron betyder igelkotten ibland tur och ibland otur. Hos sinti och
romer anses igelkotten vara ett lyckodjur.

Udmurter betraktar däremot en död igelkott som ett tecken på
annalkande död och i norra Tyskland har en uppfattning funnits att
en igelkott i ladugården ger korna sjuka juver.

Sinti är ett europeiskt resandefolk som idag främst lever i Tyskland,
Österrike samt i viss mån i Benelux-länderna. Varifrån ordet ”sinti”
härstammar är osäkert, men det kan ha att göra med namnet på den
pakistanska regionen Sindh, varifrån sintifolket sägs härstamma. De
utvandrade därifrån tidigare än romerna, som de emellertid är
besläktade med.

Romerna utvandrade från Rajastan i norra Indien under 900- eller
1000-talet, källorna till romernas historia är få och orsakerna till
utvandringen är osäkra. Religionen kan ha varit en av de största
orsakerna till utvandring från Indien.

Muslimsk expansion i norra Indien och ovilja att tjäna under
muslimskt styre har framförts som skäl till massutvandringen och
nyare teorier inbegriper att romerna under 1000-talet vandrat
västerut som en från ghaznaviderna retirerande armé.

Ghaznaviderna var en muslimsk dynasti som fått sitt namn efter en
turkisk äventyrare som år 962 lyckades göra sig till herre över Ghazni
i östra Afghanistan, sydväst om Kabul, och där gjorde sig oberoende
av samaniderna.

Omkring fjorton år senare valdes den turkiske krigsherren Sebüktegin
till furste. Denne lyckades utvidga sitt välde över de närmast liggande
länderna och hans son Mahmud den store, 998-1030, blev den
egentlige grundläggaren av ättens ryktbarhet.

Han drog själv på erövringståg till Indien förbi både Indus och Ganges
samt trängde fram till närheten av Delhi och underkuvande det ena
riket efter det andra och samlande ett omätligt byte.

Hans son och efterträdare Masud dog år 1041 och vid dennes död
sträckte sig väldet i väster till Georgien och Bagdad, i norr till Buchara
samt i öster och söder till Delhi och Indusmynningarna.

Efter Masuds död förföll dock riket genom yttre fienders erövringar
och inre strider.

Samaniderna var en persisk dynasti som frigjorde sig från det
arabiska kalifatet under senare hälften av 800-talet. Genom
erövringar underlade de sig Buchara, Samarkand, Herat och
kringliggande områden öster och söder om Kaspiska havet.

Samanider var ättlingar till Saman Khoda som under Kalifa Mamun,
hade stor makt och inflytande i provinsen Balkh i norra Afghanistan.

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer