Pigge Lunk, del 2

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på igelkotten.

Pigge Lunk, del 2, 

Pigge Lunk, del 2, en natur- och kulturkrönika i 5 bilder om en minst
65 miljoner år gammal organisk konstruktion som håller än idag.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, med ett sommarminne från
första juliveckan 2014.

 

1 IMG_0673

En efterlysning, har du sett en igelkott? Man vet att igelkottar har
minskat i antal, men inte hur mycket. Rapportera in observationerna
till länsstyrelsen i respektive län eller till Naturhistoriska riksmuséet
så bidrar man till att öka kunskapen om igelkottarnas situation.
Information om både levande och döda igelkottar är viktig och man
kan rapportera in observationer som är flera år gamla.

2 IMG_0672

Igelkotten är ett mycket spännande urtidsdjur som har funnits på
jorden i 65 miljoner år allt sedan dinosaurierna försvann och om du
har igelkottar i din närhet kan du gynna dem genom att
igelkottsanpassa din trädgård.

På igelkottens önskelista för trädgården finns en äng att leta mat i,
buskar att gömma sig bland, trädgårdsland med feta maskar i, en
damm att dricka vatten ur, några murkna stockar och en mysig
igelkottsbostad under ett uthus eller en lövhög.

3 IMG_0671

I äldre litteratur hittas ibland uppgiften att igelkottar i stor
utsträckning äter ormar då dessa djur bara sällan träffar på varandra.
Igelkotten är nämligen aktiv på natten och ormar huvudsakligen på
dagen.

Det är sant att igelkottar kan utstå större mängder av ormgift än
andra djur med samma storlek, men ormar ingår så gott som aldrig i
dess föda. Det förekommer bara att igelkotten äter döda ormar om
den skulle råka hitta en.

En annan myt är att igelkottar bär födan på taggarna men trots att
blad och frukter ibland fastnar på taggarna utgör de ingen föda. De
får dessa besvärande påhäng slumpmässigt under sina vandringar
men anstränger sig inte särskilt för att bli av med dem.

Ytterligare en myt påstår att igelkottar dricker mjölk från vilande kor
vilket är fysiskt omöjligt, bland annat för att igelkottens mun är för
liten för kons spenar. Allmänt dricker igelkottar gärna från ett fat
med komjölk, men de får diarré av komjölk, varför detta bör
undvikas. Ge dem friskt vatten istället.

4 IMG_0669

För namnet igelkott finns olika förklaringar. Den första ordleden, igel-
, är troligtvis en germansk form av det grekiska ordet för djuret
”echinos” eller kommer från det germanska ordet för spjutudd, ”īġ”.

Den senare ordleden, ”kott”, betecknade egentligen ett rundat
föremål och är även grunden till ordet katt, jämför med isländskans
”kǫttr”.

På Gotland kallas igelkotten för ”pinnsvein”, och i Värmland för
”pinnso”. Igelkotten är dessutom Gotlands landskapsdjur.

5 IMG_0668

Igelkotten förekommer i olika sagor och i folktron hos olika folkslag.
Särskild känd är sagan om haren och igelkotten från bröderna
Grimms sagosamling, där en hare blir överlistad på grund av att han
inte kan skilja mellan en igelkott av hankön och en igelkott av
honkön, enligt följande,

Haren och igelkotten träffas slumpmässigt och vid detta tillfälle gör
sig haren lustig över igelkottens böjda ben. Igelkotten föreslår då en
kapplöpning som ska visa vem som är snabbast. Under tävlingen
springer igelkotten bara några steg men vid målet sitter igelkottens
hustru som ser likadant ut.

När haren kommer till målet ropar honan ”Jag är redan här!”. Haren
förstår inte varför han förlorade och kräver revansch, men även vid
de följande 73 tävlingar är igelkotten alltid först i målet och till slut
dör haren på grund av utmattning.

I konsten är igelkotten ofta en symbol för trygghet.

I folktron betyder igelkotten ibland tur och ibland otur. Hos sinti och
romer anses igelkotten vara ett lyckodjur.

Udmurter betraktar däremot en död igelkott som ett tecken på
annalkande död och i norra Tyskland har en uppfattning funnits att
en igelkott i ladugården ger korna sjuka juver.

Sinti är ett europeiskt resandefolk som idag främst lever i Tyskland,
Österrike samt i viss mån i Benelux-länderna. Varifrån ordet ”sinti”
härstammar är osäkert, men det kan ha att göra med namnet på den
pakistanska regionen Sindh, varifrån sintifolket sägs härstamma. De
utvandrade därifrån tidigare än romerna, som de emellertid är
besläktade med.

Romerna utvandrade från Rajastan i norra Indien under 900- eller
1000-talet, källorna till romernas historia är få och orsakerna till
utvandringen är osäkra. Religionen kan ha varit en av de största
orsakerna till utvandring från Indien.

Muslimsk expansion i norra Indien och ovilja att tjäna under
muslimskt styre har framförts som skäl till massutvandringen och
nyare teorier inbegriper att romerna under 1000-talet vandrat
västerut som en från ghaznaviderna retirerande armé.

Ghaznaviderna var en muslimsk dynasti som fått sitt namn efter en
turkisk äventyrare som år 962 lyckades göra sig till herre över Ghazni
i östra Afghanistan, sydväst om Kabul, och där gjorde sig oberoende
av samaniderna.

Omkring fjorton år senare valdes den turkiske krigsherren Sebüktegin
till furste. Denne lyckades utvidga sitt välde över de närmast liggande
länderna och hans son Mahmud den store, 998-1030, blev den
egentlige grundläggaren av ättens ryktbarhet.

Han drog själv på erövringståg till Indien förbi både Indus och Ganges
samt trängde fram till närheten av Delhi och underkuvande det ena
riket efter det andra och samlande ett omätligt byte.

Hans son och efterträdare Masud dog år 1041 och vid dennes död
sträckte sig väldet i väster till Georgien och Bagdad, i norr till Buchara
samt i öster och söder till Delhi och Indusmynningarna.

Efter Masuds död förföll dock riket genom yttre fienders erövringar
och inre strider.

Samaniderna var en persisk dynasti som frigjorde sig från det
arabiska kalifatet under senare hälften av 800-talet. Genom
erövringar underlade de sig Buchara, Samarkand, Herat och
kringliggande områden öster och söder om Kaspiska havet.

Samanider var ättlingar till Saman Khoda som under Kalifa Mamun,
hade stor makt och inflytande i provinsen Balkh i norra Afghanistan.

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer