Radaholms kvarn i Stengårdshults socken

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Radaholms kvarn.

Radaholms kvarn i Stengårdshults socken

Radaholms kvarn i Stengårdshults socken, en natur- och kulturkrönika
i 18 bilder om en 340-årig epok i den småländska storskogen.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av juli anno 2015.
Bilderna är som vanligt klickbara!

 

1 IMG_2269

Plötsligt öppnade sig den småländska storskogen och en fantastisk
plats med en mycket gammal kvarnmiljö invid Radaån kom i dagen.

Platsen heter Radaholm kvarn och ligger i Stengårdshults socken i
norra delen av Gislaveds kommun.

2 IMG_2268

Vattenkraften kommer från Stensjön via Radaån som för ett ögonblick
hejdas i den vackra dammen för att där ta fart och kraft att driva både
kvarn och såg.

3 IMG_2276

Kultur- och naturmiljön är verkligen bedårande och de historiska
vingslagen står som mäktiga ”spön i backen”.

4 IMG_2280

Skylten på väggen på Radaholms kvarn berättar att verksamhet
bedrivits här under åren 1626 till 1966 och anläggningen är än idag
privatägd.

Året 1629, med andra ord, för 386 år sedan hände bland annat
följande:

Gustav II Adolf och Kristian IV sammanträffar på Ulfsbäcks
kungsgård.

Riksdagen bekräftar officiellt det svenska beslutet att ingripa i
trettioåriga kriget.

Stillestånd sluts i Altmark mellan Sverige och Polen på sex år och
Sverige får inneha Livland och en rad preussiska hamnar under dessa
sex år.

Enorma vapenarsenaler tillverkas på Louis De Geers vapenfaktorier i
Norrköping.

Riksskattmästaren Johan Skytte blir generalguvernör i Estland och
försöker centralisera förvaltning, kyrka, rättskipning och skola, för att
inkorporera provinsen i Sverige.

Sverige drabbas återigen av pesten.

I juni år 1966 slutar jag första klass i grundskolan i Skillingaryd.

5 IMG_2278

Bredvid den förra skylten sitter en annan skylt som säger ”Medlem av
Svenska Bygdekvarnas Riksförbund”.

6 IMG_2277

Den vackra dammen hejdar för en stund Radaåns vatten för att sedan
koncentrera detta till en kraftfull och drivande rörelseenergi för både
kvarn och såg.

7 IMG_2281

Den gamla kvarnstenen ligger bredvid vägen som ett vittnesmål om en
stor och långvarig epok av industriell verksamhet.

8 IMG_2271 Stånds Senecio jacobaea

Det växte rikligt med stånds, ”Senecio jacobaea”, i området kring
kvarnen och sågen, vilket är en flerårig ört med flikiga blad och gula
blommor samt med styva, upprätta stjälkar som kan bli upp till en
meter höga, och som har talrika stjälkblad.

Stånds förekommer huvudsakligen i Sydsverige, men finns ända upp i
Norrlands kusttrakter och arten är ganska ovanlig men kan på sina
håll, som här, förekomma i stort antal.

Liksom andra arter i släktet ”Senecio” innehåller stånds så kallade
pyrrolizidinalkaloider vilka orsakat förgiftning hos djur som ätit
växten, även dödsfall hos hästar är kända.

Artnamnet ”jacobaea” är ett vetenskapligt namn som har använts på
växter som blommar vid tiden för Jacobsmäss, det vill säga, den 25
juli.

9 IMG_2274 Körvel

Spansk körvel, körvel eller aniskål, ”Myrrhis odorata”, är en flerårig,
mjukt hårig ört med stark aromatisk doft och om man gnuggar bladen
luktar de mycket starkt av anis eller bröstkaramell.

Spansk körvel är ursprungligen odlad men förekommer nu ofta som
kvarstående eller förvildad.

Spansk körvel odlas ibland som kryddväxt och den användes förr
bland annat mot bröstbesvär och astma, färska blad ansågs lindra gikt,
och frukt och rot lagda i brännvin var bra för magen.

”Bland de kvarlämnade grundstenarna av ett gammalt rivet uthus står
ett jättestånd av körvel. Det breder sig vida omkring i fantastisk
yvighet. Jag räknar till nittio stjälkar och över trehundra toppar och
pinakler. De sammansatta bladen bölja bland varandra i finfördelade
massor. Deras lukt är anisettens, eller rättare: anisettens lukt är deras.
Stjälkarna i övrigt lukta lakrits, sötmint och alla slags sötkryddor.”

Ur ”Körveln av Harry Martinson”, ”Det enkla och det svåra” år 1939.

10 IMG_2283

Den så kallade ”Bergsvägen” gick förr mellan Taberg och Nissafors
och här transporterades järn och malm.

Bilden visar dammen som leder vatten till sågen som ligger nordväst
om kvarnen och i bakgrunden skymtar man den gamla ”Bergsvägen”.

11 IMG_2285

Vid Stuveryds kvarn i Stengårdshults socken anlades år 1856 en
hammarsmedja och denna fick namnet Radaholm efter den
intilliggande Radaån.

Hammaren grundades av bönder från Valdshult, Norra Unnaryd och
Stengårdshults socknar.

Bilden visar dammfundamentet ner till sågen vilket är restaurerat så
sent som år 2012.

12 IMG_2282

Snart såldes dock järnbruket, kvarnen och sågverket till brukspatronen
Alexis Lundberg men i början av 1900-talet kom smidet att upphöra
och järnbruket lades ned.

Han drev allt fram till år 1910 och alla kvarndelar är kvar i orubbat
skick vilket är unikt. Sågen höll igång ända fram till början av 1990-
talet.

Platsen för järnbruket finns registrerat i Fornminnesregistret som nr
118 i Stengårdshults socken.

Vid Radaholm och senare i det närliggande Plombo fanns förr även en
handelsbod.

Bilden visar akvedukten eller vattenbron ner till Radaholms såg, även
denna i mycket fint skick.

13 IMG_2286

De stora mängder vatten som ryms i akvedukten har en avsevärd tyng
och kräver en rejäl bärande konstruktion.

14 IMG_2287

Inom Gislaveds nuvarande kommungränser etablerades under 1800-
talet fler bruksrörelser och år 1844 grundade en grupp bönder Åsafors
stångjärnssmedja i Stengårdshults socken vid gränsen till Åsenhöga
och Åkers socknar.

Några år senare var även spik- och knipphammare i drift men själva
järnhanteringen lades ned år 1882 men ersattes på Gnosjösidan av en
trämassefabrik.

Bilden visar Radaholms såg.

15 IMG_2290

År 1860 anlades ännu ett järnbruk i Stengårdshults socken, vilket fick
namnet Radaholms bruk och detta anlades vid Nissans biflöde Radaån
och likaledes av en grupp bönder.

Bilden visar kraftöverföringen mellan vattnets rörelseenergi ovan och
sågverket nedan.

16 IMG_2288

På platsen fanns sedan tidigare både såg- och mjölkvarn och vid
Radaholm etablerades nu både knipp- och spikhamrar, samt
stångjärnshammare, även manufakturproduktion fortgick.

År 1903 avvecklades dock bruksrörelsen till förmån för en
moderniserad kvarn- och sågverksamhet.

Manufaktur var en enklare form av tillverkningsindustri, ett
mellanting mellan hantverksmässig tillverkning och fabriksdrift.

Det innebar att många hantverkare arbetade under en gemensam
arbetsledning, oftast även i samma lokal men tillverkningen var
fortfarande hantverksmässig.

Det handlade till exempel snarare om att tjugo skomakare var
anställda av samme mästare och arbetade i en gemensam verkstad än
om en regelrätt skofabrik.

Bland fördelarna kan nämnas att ägaren kunde kosta på sig en mer
komplett verktygsuppsättning samt att man kunde tillverka varor utan
att direkt ha en beställare av dem.

Bilden visar interiören i sågen.

17 IMG_2289

Bilden visar ytterligare en interiör från Radaholms såg där den gamla
sågklingan har stått stilla så länge att gravrosten ”har slagit rot” men
kanske är det fortfarande bett i de gamla tänderna

18 IMG_2267

Platsen för järnbruket, Radaholms järnbruk, har numera inga synliga
lämningar men under mark finns förmodligen lämningar efter
verksamheten. Platsen hyser en skylt med texten ”Radaholms järnbruk
1860-1903” och vid skylten ligger en del av en lagersten till
vattenhjul. Platsen för järnbruket är cirka 40 meter väster om vägen
och söder om sågen, med andra ord, mellan befintlig kvarn och såg.

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. Ingalott Åman skriver:

    Intressant att läsa om Radaholms såg o kvarn där min morfar Johan Claesson och hans bror Samuel var verksamma under åren 1916-1931. Min mor och hennes fem syskon föddes på Radaholm. En tragisk olycka inträffade 1918,när min mor Maja (Maria), som var äldst i syskonskaran, var knappt ett år gammal. Johan sågade av sig hela högerhanden och levde sedan hela sitt liv utan protes eller annat hjälpmedel. Övriga i syskonskaran hette Brita, Martin, Anna-Greta, Carin och Gunvor.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer

The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear

07:57 | The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear Check guidelines… Läs mer