Radaholms kvarn i Stengårdshults socken

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Radaholms kvarn.

Radaholms kvarn i Stengårdshults socken

Radaholms kvarn i Stengårdshults socken, en natur- och kulturkrönika
i 18 bilder om en 340-årig epok i den småländska storskogen.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av juli anno 2015.
Bilderna är som vanligt klickbara!

 

1 IMG_2269

Plötsligt öppnade sig den småländska storskogen och en fantastisk
plats med en mycket gammal kvarnmiljö invid Radaån kom i dagen.

Platsen heter Radaholm kvarn och ligger i Stengårdshults socken i
norra delen av Gislaveds kommun.

2 IMG_2268

Vattenkraften kommer från Stensjön via Radaån som för ett ögonblick
hejdas i den vackra dammen för att där ta fart och kraft att driva både
kvarn och såg.

3 IMG_2276

Kultur- och naturmiljön är verkligen bedårande och de historiska
vingslagen står som mäktiga ”spön i backen”.

4 IMG_2280

Skylten på väggen på Radaholms kvarn berättar att verksamhet
bedrivits här under åren 1626 till 1966 och anläggningen är än idag
privatägd.

Året 1629, med andra ord, för 386 år sedan hände bland annat
följande:

Gustav II Adolf och Kristian IV sammanträffar på Ulfsbäcks
kungsgård.

Riksdagen bekräftar officiellt det svenska beslutet att ingripa i
trettioåriga kriget.

Stillestånd sluts i Altmark mellan Sverige och Polen på sex år och
Sverige får inneha Livland och en rad preussiska hamnar under dessa
sex år.

Enorma vapenarsenaler tillverkas på Louis De Geers vapenfaktorier i
Norrköping.

Riksskattmästaren Johan Skytte blir generalguvernör i Estland och
försöker centralisera förvaltning, kyrka, rättskipning och skola, för att
inkorporera provinsen i Sverige.

Sverige drabbas återigen av pesten.

I juni år 1966 slutar jag första klass i grundskolan i Skillingaryd.

5 IMG_2278

Bredvid den förra skylten sitter en annan skylt som säger ”Medlem av
Svenska Bygdekvarnas Riksförbund”.

6 IMG_2277

Den vackra dammen hejdar för en stund Radaåns vatten för att sedan
koncentrera detta till en kraftfull och drivande rörelseenergi för både
kvarn och såg.

7 IMG_2281

Den gamla kvarnstenen ligger bredvid vägen som ett vittnesmål om en
stor och långvarig epok av industriell verksamhet.

8 IMG_2271 Stånds Senecio jacobaea

Det växte rikligt med stånds, ”Senecio jacobaea”, i området kring
kvarnen och sågen, vilket är en flerårig ört med flikiga blad och gula
blommor samt med styva, upprätta stjälkar som kan bli upp till en
meter höga, och som har talrika stjälkblad.

Stånds förekommer huvudsakligen i Sydsverige, men finns ända upp i
Norrlands kusttrakter och arten är ganska ovanlig men kan på sina
håll, som här, förekomma i stort antal.

Liksom andra arter i släktet ”Senecio” innehåller stånds så kallade
pyrrolizidinalkaloider vilka orsakat förgiftning hos djur som ätit
växten, även dödsfall hos hästar är kända.

Artnamnet ”jacobaea” är ett vetenskapligt namn som har använts på
växter som blommar vid tiden för Jacobsmäss, det vill säga, den 25
juli.

9 IMG_2274 Körvel

Spansk körvel, körvel eller aniskål, ”Myrrhis odorata”, är en flerårig,
mjukt hårig ört med stark aromatisk doft och om man gnuggar bladen
luktar de mycket starkt av anis eller bröstkaramell.

Spansk körvel är ursprungligen odlad men förekommer nu ofta som
kvarstående eller förvildad.

Spansk körvel odlas ibland som kryddväxt och den användes förr
bland annat mot bröstbesvär och astma, färska blad ansågs lindra gikt,
och frukt och rot lagda i brännvin var bra för magen.

”Bland de kvarlämnade grundstenarna av ett gammalt rivet uthus står
ett jättestånd av körvel. Det breder sig vida omkring i fantastisk
yvighet. Jag räknar till nittio stjälkar och över trehundra toppar och
pinakler. De sammansatta bladen bölja bland varandra i finfördelade
massor. Deras lukt är anisettens, eller rättare: anisettens lukt är deras.
Stjälkarna i övrigt lukta lakrits, sötmint och alla slags sötkryddor.”

Ur ”Körveln av Harry Martinson”, ”Det enkla och det svåra” år 1939.

10 IMG_2283

Den så kallade ”Bergsvägen” gick förr mellan Taberg och Nissafors
och här transporterades järn och malm.

Bilden visar dammen som leder vatten till sågen som ligger nordväst
om kvarnen och i bakgrunden skymtar man den gamla ”Bergsvägen”.

11 IMG_2285

Vid Stuveryds kvarn i Stengårdshults socken anlades år 1856 en
hammarsmedja och denna fick namnet Radaholm efter den
intilliggande Radaån.

Hammaren grundades av bönder från Valdshult, Norra Unnaryd och
Stengårdshults socknar.

Bilden visar dammfundamentet ner till sågen vilket är restaurerat så
sent som år 2012.

12 IMG_2282

Snart såldes dock järnbruket, kvarnen och sågverket till brukspatronen
Alexis Lundberg men i början av 1900-talet kom smidet att upphöra
och järnbruket lades ned.

Han drev allt fram till år 1910 och alla kvarndelar är kvar i orubbat
skick vilket är unikt. Sågen höll igång ända fram till början av 1990-
talet.

Platsen för järnbruket finns registrerat i Fornminnesregistret som nr
118 i Stengårdshults socken.

Vid Radaholm och senare i det närliggande Plombo fanns förr även en
handelsbod.

Bilden visar akvedukten eller vattenbron ner till Radaholms såg, även
denna i mycket fint skick.

13 IMG_2286

De stora mängder vatten som ryms i akvedukten har en avsevärd tyng
och kräver en rejäl bärande konstruktion.

14 IMG_2287

Inom Gislaveds nuvarande kommungränser etablerades under 1800-
talet fler bruksrörelser och år 1844 grundade en grupp bönder Åsafors
stångjärnssmedja i Stengårdshults socken vid gränsen till Åsenhöga
och Åkers socknar.

Några år senare var även spik- och knipphammare i drift men själva
järnhanteringen lades ned år 1882 men ersattes på Gnosjösidan av en
trämassefabrik.

Bilden visar Radaholms såg.

15 IMG_2290

År 1860 anlades ännu ett järnbruk i Stengårdshults socken, vilket fick
namnet Radaholms bruk och detta anlades vid Nissans biflöde Radaån
och likaledes av en grupp bönder.

Bilden visar kraftöverföringen mellan vattnets rörelseenergi ovan och
sågverket nedan.

16 IMG_2288

På platsen fanns sedan tidigare både såg- och mjölkvarn och vid
Radaholm etablerades nu både knipp- och spikhamrar, samt
stångjärnshammare, även manufakturproduktion fortgick.

År 1903 avvecklades dock bruksrörelsen till förmån för en
moderniserad kvarn- och sågverksamhet.

Manufaktur var en enklare form av tillverkningsindustri, ett
mellanting mellan hantverksmässig tillverkning och fabriksdrift.

Det innebar att många hantverkare arbetade under en gemensam
arbetsledning, oftast även i samma lokal men tillverkningen var
fortfarande hantverksmässig.

Det handlade till exempel snarare om att tjugo skomakare var
anställda av samme mästare och arbetade i en gemensam verkstad än
om en regelrätt skofabrik.

Bland fördelarna kan nämnas att ägaren kunde kosta på sig en mer
komplett verktygsuppsättning samt att man kunde tillverka varor utan
att direkt ha en beställare av dem.

Bilden visar interiören i sågen.

17 IMG_2289

Bilden visar ytterligare en interiör från Radaholms såg där den gamla
sågklingan har stått stilla så länge att gravrosten ”har slagit rot” men
kanske är det fortfarande bett i de gamla tänderna

18 IMG_2267

Platsen för järnbruket, Radaholms järnbruk, har numera inga synliga
lämningar men under mark finns förmodligen lämningar efter
verksamheten. Platsen hyser en skylt med texten ”Radaholms järnbruk
1860-1903” och vid skylten ligger en del av en lagersten till
vattenhjul. Platsen för järnbruket är cirka 40 meter väster om vägen
och söder om sågen, med andra ord, mellan befintlig kvarn och såg.

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. Ingalott Åman skriver:

    Intressant att läsa om Radaholms såg o kvarn där min morfar Johan Claesson och hans bror Samuel var verksamma under åren 1916-1931. Min mor och hennes fem syskon föddes på Radaholm. En tragisk olycka inträffade 1918,när min mor Maja (Maria), som var äldst i syskonskaran, var knappt ett år gammal. Johan sågade av sig hela högerhanden och levde sedan hela sitt liv utan protes eller annat hjälpmedel. Övriga i syskonskaran hette Brita, Martin, Anna-Greta, Carin och Gunvor.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer