Rättvisare äldrevård med rätt hjälp

Vi presenterar en debattartikel om äldrevård. Det är Christina Melle, tidigare jönköpingsbo som skriver. Christina bor numera i Stockholm.

Den senaste tiden har media frekvent rapporterat om allt fler äldre som nekas plats på särskilt boende och korttidsboende trots behov av omfattande stöd och hjälp under hela dygnet. Detta medför att inte bara de äldre utan även deras anhöriga hamnar i ett svårt dilemma. Anhöriga kan själva vara gamla och sjuka, förvärvsarbetande och ha egna familjer att ta hand om.

Det sociala systemet skapades för att anhöriga inte ska behöva ta hand om sina närstående utan istället kunna fokusera på att umgås med dem och ha kvalitetstid.

Min uppfattning som biståndshandläggare är att de äldre som antingen själva eller med hjälp av någon bäst kan formulera sina behov, är dem som får hjälp, resten blir utan. Vad säger detta om det svenska sociala systemet? Jo, att de äldre som varken på egen hand eller på annat sätt kan beskriva och argumentera för sina behov på ett sätt som motsvarar kommunernas bedömningskriterier, blir utan hjälp de frågar efter.

Ett tydligt exempel på framhållande av behov är när äldre beskriver sin livssituation och säger ”jag känner mig deprimerad att bo hemma”. Detta utgör ofta inget skäl för att bli beviljad ett boende. Men hade samma person istället sagt: ”jag känner mig orolig och otrygg hemma” så är det mycket större chans för den äldre att bli beviljad ett boende. De äldre som får avslag vet troligtvis inte om hur de ska argumentera för sin sak och vilka ordval de ska göra.

Representanterna för kommunerna runt om i landet har inte till uppgift att hjälpa äldre att motivera sina behov. Kommunens företrädare får inte heller hjälpa äldre att formulera sig gällande ett överklagande. Kommunens uppgift är enbart att göra en bedömning utifrån de skäl som den enskilde själv eller annan part tillför utredningen.

Detta medför att det blir väldigt godtyckligt om vilka som beviljas äldreboende, korttidsboende osv. För att få ett rättvist utfall måste alla äldre kunna få samma hjälp om hur de på bästa sätt kan beskriva sina behov.

Vem ska hjälpa de äldre när kommunens företrädare inte har detta som uppgift? Är det rimligt att fortsätta bygga en samhällsmodell där den enskilde förväntas kunna göra detta av egen kraft eller med hjälp av anhöriga?

I dag behövs det annan, extern hjälp för att alla ska få samma möjlighet till hjälp. För att komma till rätta med problematiken startade jag därför nyligen Esotera, företaget som specialiserar sig på att hjälpa äldre att enklare kunna bli beviljade korttidsboende eller särskilt boende.

Vi behöver också en samhällsdebatt om behovskriterierna och deras tillämpning för att kunna göra bedömningar rättvisa och jämlika för alla. Idag handlar det enbart om hur orden formuleras i utredningarna och bedömningarna. Detta är inte rättvist.

Med en allt växande äldre befolkning är det oerhört angeläget att lösa problematiken snabbt! Den rådande situationen för våra äldre idag är inte rimlig!

Christina Melle

150719-Christina_Melle

 

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. Marie-Louise skriver:

    Bra företagsidé, det här behöver verkligen våra äldre.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer