Rekordstarka bilregistreringar

Nyregistreringarna av personbilar ökade med tio procent i februari.

–Det är fjortonde månaden i rad med ökade registreringar. Februari var den fjärde bästa februarimånaden någonsin för personbilar och den tredje bästa för lätta lastbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

– Den inhemska konsumtionen, bland annat av bilar, driver konjunkturen och en ökad bilförsäljning är bra för AB Sverige, fortsätter Bertil Moldén.

Flera orsaker till det stora nybilsintresset
– Det finns flera orsaker till den starka inledningen på bilåret 2015. Bland förklaringarna kan nämnas ökade disponibla inkomster, de extremt låga räntorna och den allmänna konjunkturförbättringen, som nyligen bekräftades av en oväntat stark BNP-siffra för fjärde kvartalet. Börsen har gått upp med 16 procent hittills i år och bostadspriserna stiger, vilket stärker hushållens köplust ytterligare, säger Bertil Moldén.

– Att nya bilar är trafiksäkrare, är bränslesnålare med lägre miljöpåverkan och har lägre servicekostnader än äldre bilar spelar också in när bilägarna överväger nybilsköp. Nya attraktiva modeller och ett balanserat begagnatlager är ytterligare faktorer som är positiva för nybilsmarknaden, fortsätter Bertil Moldén.

Supermiljöbilarna ökar – men vi ligger långt efter vårt grannland Norge

– Nyregistreringarna av supermiljöbilar, det vill säga bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, ökade med 48 procent i februari. Supermiljöbilarnas andel av totalmarknaden var 1,2 procent i februari i år och 0,9 procent februari förra året. Sverige har en mycket låg andel elbilar och laddhybrider jämfört med vårt grannland Norge som hade 13,7 procent laddbara bilar av nybilsregistreringarna under 2014 vilket kan jämföras med Sveriges 1,5 procent, säger Bertil Moldén.

– Jämfört med Norge har Sverige blygsamma stimulanser för laddbara bilar. För att inte tappa fart när det gäller att öka andelen laddbara bilar i Sverige är det väsentligt att politikerna håller fast vid och helst utökar de stimulanser som idag finns för supermiljöbilar. Det är viktigt att politikerna noga följer utvecklingen av antalet nyregistrerade supermiljöbilar och har en beredskap att snabbt tillföra ytterligare medel så att inte samma misstag som ifjol upprepas att pengarna till supermiljöbilspremien tar slut i förtid, avslutar Bertil Moldén.

Ökning för personbilar och lätta lastbilar
Under februari registrerades 23 735 nya personbilar, vilket är en ökning med 10,3 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-februari har registreringarna ökat med 9,8 %. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 3,4 % under februari till 3 686. Hittills i år har lastbilsregistreringarna minskat med 2,3 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i februari med 5,5 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 11,6 %. Hittills i år har lätta lastbilar minskat med 2,1 % och tunga lastbilar har minskat med 1,8 %.

60,4 procent dieslar i februari
Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 8,7 % i februari. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 60,4 %. Februari förra året var dieselandelen 61,2%. Hittills i år ligger dieselandelen på 60,0 % jämfört med 61,5 % samma period förra året.

16,3 procent miljöbilar i februari
Antalet nyregistreringar av miljöbilar under februari uppgick till 3 864 och miljöbilsandelen till 16,3 % enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 15,9 %.

Nyregistrerade supermiljöbilar
Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, det vill säga bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 285 i februari jämfört med 192 samma månad förra året. Jan-febr i år nyregistrerades 565 supermiljöbilar, vilket kan jämföras med 316 st samma period förra året.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar
Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 19 i februari i år jämfört med 44 i februari förra året. Jan-febr i år registrerades 38 eldrivna lätta lastbilar jämfört med 56 samma period förra året.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer