Rektor svarar eleverna

Hjortsjöskolans rektor svarar på ett debattinlägg från några elever vid skolan.

Vid läsårsavslutningen på Hjortsjöskolan så är huvudfokus på eleverna i årskurs 9, nu och i framtiden. Eleverna i årskurs 9 har kämpat med värdegrundsarbete, lärande och kunskapsutveckling i fyra år. Det är deras resa och målgång under högstadietiden som ska uppmärksammas och firas.

Avslutningen för årskurs 9 ska vara högtidlig och minnesvärd,
framför allt för elever i årskurs 9 med anhöriga. I detta sammanhang är även all skolpersonal väldigt stolta över den resa som elever i årskurs 9 har gjort. Grundtanken med en gemensam avslutning för årskurs 6-9 är att kunna göra avslutningen än mer högtidlig med tydligt fokus på eleverna i årskurs 9, men där även övriga elever, med all personal, kan få medverka i den gemensamma högtiden.

I slutändan handlar det om utgångspunkten att det är en skola för alla – ett viktigt avstamp i skolans vision – och en gemensam avslutning för alla, med fokus på elever i årskurs 9. Dock är jag som rektor med personal medvetna om att vi kunde ha förklarat vårt syfte med en gemensam avslutning i ett tidigare skede, vilket är att beklaga. Förhoppningen är ändå att alla elever i årskurs 9 ska få uppleva att deras sista veckor på Hjortsjöskolan och den gemensamma avslutningen blir en minnesvärd och positiv upplevelse där Stockholmsresan, supén och Göteborgsresan enbart är för elever i årskurs 9.

När det gäller skolans omorganisation till så kallade vertikala arbetslag så bygger det på en lång och omfattande beslutsprocess med alla lärare på skolan. I processen har fördelar och nackdelar med olika organisationsförslag analyserats och utvärderats utifrån läroplanens mål och kunskapskrav.

Ett viktigt argument för att ta steget till en ny organisation är att skapa större möjligheter till ökad trygghet för alla årskurser och elever, då vi i nuvarande organisation med horisontella arbetslag enligt resultat från trivselenkäter har utmaningar i att skapa en trygg miljö för alla elever. Beslutet att införa vertikala arbetslag är i huvudsak grundat i ett pedagogiskt resonemang.

Ett vertikalt system skapar större förutsättningar att konkretisera läroplanens kunskapskrav i ett 6–9-perspektiv. Den grundläggande pedagogiska tanken är att man som elev får ökad förståelse för hur kunskapskraven hänger ihop under hela resan från årskurs 6 till årskurs 9.

I ett horisontellt system finns en risk att man missar denna progression (gradvis ökat framåtskridande) i sin kunskapsutveckling. I ett horisontellt system finns även farhågor att isolerade ”öar” skapas i utbildningen, vilket ej rimmar med skolans gemensamma vision, en skola för alla. I ett vertikalt system ser vi även att förutsättningarna att skapa passande utmaningar för de elever som behöver det ökar.

Det är arbetslagen som är indelade i ett vertikalt system, med följden att vissa lektioner kommer att hållas i de klassrum som ligger i nära anslutning till arbetslagets arbetsplats. Tanken är att lärare som ingår i ett arbetslag i huvudsak ska undervisa de elever som är knutna till det arbetslaget. På skolan kommer det alltid att finnas gemensamma utrymmen som är tillgängliga för alla elever där elever kan möta vänner (från kanske olika årskurser) utanför lektionstid, även om det finns specifika hemvister för arbetslagen.

Vad gäller eventuella mentorsbyten och lärarbyten så har en ambition varit att elever och lärare ska ha kontinuitet även i en ny organisation. Utifrån läget att några lärare slutar på skolan (vilket inte är kopplat till aktuella förändringar) samt ambitionen att säkerställa att all behörighet finns i alla arbetslag, är konsekvensen att vissa lärarbyten och mentorsbyten blir aktuella. Dock hade detta även blivit aktuellt om vi hade haft kvar ett horisontellt system då lärare med olika ämnesbehörigheter i huvudsak ska undervisa i det arbetslag man tillhör.

Med största respekt för att traditioner är viktiga på en skola, och med största respekt för att förändringar skapar oro och funderingar, så är det denna organisation jag som rektor, tillsammans med lärare, ser som framgångrik och långsiktig utifrån skolans vision – tillsammans in i framtiden, med fokus på kunskap.

Peter Thoreström, rektor Hjortsjöskolan 6–9 Vaggeryds kommun

Läs mer om:
2 kommentarer
  1. Johan skriver:

    Gör om gör rätt! Du lyssnade inte ett skit på vad niorna önskade av sin avslutning.
    Mvh Johan T

  2. Elev skriver:

    Jag tycker att du pratar om elevinflytande hela tiden, men även om en massa elever skriver under en lapp om att de vill ha förändring så lyssnar du inte. Om niorna vill ha sin skolavslutning så låt dem bara ha den då, vad är problemet liksom?

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer