Rektor svarar eleverna

Hjortsjöskolans rektor svarar på ett debattinlägg från några elever vid skolan.

Vid läsårsavslutningen på Hjortsjöskolan så är huvudfokus på eleverna i årskurs 9, nu och i framtiden. Eleverna i årskurs 9 har kämpat med värdegrundsarbete, lärande och kunskapsutveckling i fyra år. Det är deras resa och målgång under högstadietiden som ska uppmärksammas och firas.

Avslutningen för årskurs 9 ska vara högtidlig och minnesvärd,
framför allt för elever i årskurs 9 med anhöriga. I detta sammanhang är även all skolpersonal väldigt stolta över den resa som elever i årskurs 9 har gjort. Grundtanken med en gemensam avslutning för årskurs 6-9 är att kunna göra avslutningen än mer högtidlig med tydligt fokus på eleverna i årskurs 9, men där även övriga elever, med all personal, kan få medverka i den gemensamma högtiden.

I slutändan handlar det om utgångspunkten att det är en skola för alla – ett viktigt avstamp i skolans vision – och en gemensam avslutning för alla, med fokus på elever i årskurs 9. Dock är jag som rektor med personal medvetna om att vi kunde ha förklarat vårt syfte med en gemensam avslutning i ett tidigare skede, vilket är att beklaga. Förhoppningen är ändå att alla elever i årskurs 9 ska få uppleva att deras sista veckor på Hjortsjöskolan och den gemensamma avslutningen blir en minnesvärd och positiv upplevelse där Stockholmsresan, supén och Göteborgsresan enbart är för elever i årskurs 9.

När det gäller skolans omorganisation till så kallade vertikala arbetslag så bygger det på en lång och omfattande beslutsprocess med alla lärare på skolan. I processen har fördelar och nackdelar med olika organisationsförslag analyserats och utvärderats utifrån läroplanens mål och kunskapskrav.

Ett viktigt argument för att ta steget till en ny organisation är att skapa större möjligheter till ökad trygghet för alla årskurser och elever, då vi i nuvarande organisation med horisontella arbetslag enligt resultat från trivselenkäter har utmaningar i att skapa en trygg miljö för alla elever. Beslutet att införa vertikala arbetslag är i huvudsak grundat i ett pedagogiskt resonemang.

Ett vertikalt system skapar större förutsättningar att konkretisera läroplanens kunskapskrav i ett 6–9-perspektiv. Den grundläggande pedagogiska tanken är att man som elev får ökad förståelse för hur kunskapskraven hänger ihop under hela resan från årskurs 6 till årskurs 9.

I ett horisontellt system finns en risk att man missar denna progression (gradvis ökat framåtskridande) i sin kunskapsutveckling. I ett horisontellt system finns även farhågor att isolerade ”öar” skapas i utbildningen, vilket ej rimmar med skolans gemensamma vision, en skola för alla. I ett vertikalt system ser vi även att förutsättningarna att skapa passande utmaningar för de elever som behöver det ökar.

Det är arbetslagen som är indelade i ett vertikalt system, med följden att vissa lektioner kommer att hållas i de klassrum som ligger i nära anslutning till arbetslagets arbetsplats. Tanken är att lärare som ingår i ett arbetslag i huvudsak ska undervisa de elever som är knutna till det arbetslaget. På skolan kommer det alltid att finnas gemensamma utrymmen som är tillgängliga för alla elever där elever kan möta vänner (från kanske olika årskurser) utanför lektionstid, även om det finns specifika hemvister för arbetslagen.

Vad gäller eventuella mentorsbyten och lärarbyten så har en ambition varit att elever och lärare ska ha kontinuitet även i en ny organisation. Utifrån läget att några lärare slutar på skolan (vilket inte är kopplat till aktuella förändringar) samt ambitionen att säkerställa att all behörighet finns i alla arbetslag, är konsekvensen att vissa lärarbyten och mentorsbyten blir aktuella. Dock hade detta även blivit aktuellt om vi hade haft kvar ett horisontellt system då lärare med olika ämnesbehörigheter i huvudsak ska undervisa i det arbetslag man tillhör.

Med största respekt för att traditioner är viktiga på en skola, och med största respekt för att förändringar skapar oro och funderingar, så är det denna organisation jag som rektor, tillsammans med lärare, ser som framgångrik och långsiktig utifrån skolans vision – tillsammans in i framtiden, med fokus på kunskap.

Peter Thoreström, rektor Hjortsjöskolan 6–9 Vaggeryds kommun

Läs mer om:
2 kommentarer
  1. Johan skriver:

    Gör om gör rätt! Du lyssnade inte ett skit på vad niorna önskade av sin avslutning.
    Mvh Johan T

  2. Elev skriver:

    Jag tycker att du pratar om elevinflytande hela tiden, men även om en massa elever skriver under en lapp om att de vill ha förändring så lyssnar du inte. Om niorna vill ha sin skolavslutning så låt dem bara ha den då, vad är problemet liksom?

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer