Röshults ringröse och gravfält

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Röhults ringröse
och gravfält.

Röshults ringröse och gravfält

Röshults ringröse och gravfält, en natur- och kulturkrönika i 11 bilder
om Sveriges största ringröse, söder om Månsarp, i gränslandet mellan
Jönköpings och Vaggeryds kommuner.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av november år
2014. Bilderna är klickbara.

 

1 IMG_1774

Bildens vackra informationstavla säger följande,

”Här ligger ett av Sveriges största ringrösen. Det är sannolikt en 3000
år gammal grav från bronsåldern. Röset har nog gett namn åt byn
Röshult.

Området är ett sammanhängande gravfält och här finns ytterligare ett
röse och 6 domarringar. Dessutom ligger ett ensamt röse i det öppnare
området närmare byn.

Ringröset är en sällsynt gravform men här i västra Småland finns fem
av dessa. Inga ringrösen är undersökta och man har förr tolkat de här
anläggningarna som forntida ringmurar, alltså en sorts befästningar.

Liksom här ligger dock ringrösena gärna intill andra odiskutabla
forntidsgravar och bland annat därför tolkas de som gravar.

Det finns andra flacka gravar som brukar kallas stensättningar på
arkeologspråk. En del av dessa kan vara utan övertorvad stenpackning
och endast bestå av en ringvall som begränsning. Sådana finns i
Västergötland. De har alltså konstruktionsmässig likhet med dessa
ringrösen.

Det ensamma röset på krönet är också en grav. Det begränsas genom
ett flackt brätte som är en två meter bred stensatt kantläggning. I
backen intill finns några röjningsrösen som kan vara från bronsåldern.
De är ganska vanliga i bronsåldersområden och är lämningar från
forntida röjningar.

Det stora röset hade byggts under bronsåldern. Kanske blev det till en
samlingsplats för bygdens folk där man möttes för att tala om
gemensamma angelägenheter.

I mitten av järnåldern, 300-500 efter Kristus, byggdes gravar bl a i
form av runda stenkretsar. Domarringar, som de senare kom att kallas,
består av ett ojämnt antal stenar. Allmogen trodde att forntida
tingsförhandlingar ägt rum här och att domarna satt på stenarna.”

2 IMG_1777

På den lilla stigen fram till det stora ringröset, alldeles till höger på bilden
stötte vi upp två stora tjädertuppar som med ”buller och bång” flög åt
vänster på bilden bara några tiotals meter från oss.

Inte hann jag med att ta någon bild med kameran, trots att jag höll den i
”skjutläge”, den spännande och vackra bilden av två stora tjädertuppar i
flykt fick mig att stanna upp och allt var över på ett ögonblick, men bilden
finns ändå kvar i min egen kamera, det vill säga, på min näthinna.

3 IMG_1787

Här i den lilla vackra byn Röshult, i gränstrakterna mellan Vaggeryds-
och Jönköpings kommuner, söder om Månsarp, ligger Sveriges största
ringröse.

4 IMG_1779

Ringröset är sannolikt en 3000 år gammal grav från bronsåldern, men
det har inte undersökts, och röset har troligen gett namn till byn
Röshult.

5 IMG_1778

Området är ett sammanhängande gravfält och här finns förutom detta
sällsynta ringröse ytterligare 2 styck rösen och 6 styck domarringar.

6 IMG_1780

Det som slår mig när jag står uppe på ringröset är vilken otrolig
mängd sten som forslats hit från närområdet, det är väl Smålands
steniga tegar som bidragit till detta, och vilken tid det borde tagit att
konstruera detta Sveriges största ringröse.

För att komma till Röshult kan man köra som vi gjorde, det vill säga,
köra norrifrån och söderut genom Månsarp, sedan följde vi vägen mot
Bratteborg och efter cirka 3 kilometer kommer man ut vid ett större
gärde på höger sida, uppe på krönets vänstra sida finns då en skylt
Röshult samt en fornlämningsskylt.

Följ vägen igenom byn Röshult och efter byn så är det cirka
1kilometer till det första röset som ligger på vänster sida samt
ytterligare 200 meter söderut till det stora ringröset på bilden.

7 IMG_1785

Ett röse är per definition ett forntida, i regel välvd, kupolliknande
gravbyggnad av kal sten. Formen är vanligen rund men fyrsidiga
rösen förekommer, bland annat som flera tiotal meter långa så kallade
långrösen. I detta fall är röset mer eller mindre runt till formen och
kallas då för ett ringröse.

8 IMG_1786

Byggnadsmaterialet i rösen är hopsamlade rullstenar eller brutna,
skarpkantade stenar och gravgömman kan vara en kista av hällar eller
kallmurad sten för obrända lik, eller mindre gömmor eller utströdda
benlager efter kremeringar.

Någonstans i mitten av detta stora ringröse bör man alltså kunna finna
dessa föremål, men som sagt ringröset är inte utgrävt och undersökt.

9 IMG_1784

Kanten på ett röse kan vara försedd med kantkedja, kallmur eller ett
plant brätte av sten, ibland finns också dolda konstruktioner.

Rösen från olika tider finns i skilda delar av världen, i Europa bland
annat i kustlägen längs Atlanten. I Sverige finns de äldsta kring
senneolitiska hällkistor.

Senneolitisk tid även kallad hällkisttid är en äldre benämning på den
sista delen av bondestenåldern i Sverige, då den vanligaste
gravformen var hällkistan.

En annan benämning på denna tid är dolktid, efter de rikligt
förekommande flintdolkarna och den i fackkretsar nu använda termen
är som sagt senneolitisk tid och omfattar tiden 2 300–1 800 före
Kristus.

10 IMG_1781

Vanligast är rösen under bronsåldern som ensamliggande solitärer
eller i glesa stråk, monumentalt placerade i krönlägen eller vid
kusterna längs samtida strandnivåer.

I jordbruksbygd är de vanligast i inre Götaland men också längs
kusten, där fångstnäringar haft stor betydelse.

Rösen finns överallt utom i Skåne och under äldre järnåldern finns de
även på gravfält.

11 IMG_1790 Klipp-paskrislav Stereocaulon saxatile

Avslutningsbilden för denna gång visar en lavart som heter klipp-
påskrislav, ”Stereocaulon saxatile”, som ingår i släktet ”Stereocaulon”
och i familjen ”Stereocaulaceae”. Arten växte tämligen allmänt på och
kring stenarna i ringröset.

Påskrislavarna har fått sitt namn av att man i vissa trakter i Sverige
dekorerade påskris med knippen av laven på samma sätt som man nu
använder hönsfjädrar.

Påskrislavar är i många fall väldigt iögonfallande lavar där de växer på
hällmarker och grusiga och sandiga ställen samt på sten av sura
bergarter, precis som här.

Släktet ”Stereocaulon” utgör tillsammans med kolvlavar i släktet
”Pilophorus” samt några små släkten från Australien och Nya Zeeland
familjen ”Stereocaulaceae”.

Det finns cirka 125 arter i världen varav 26 arter finns hos oss i
Sverige. Släktet är främst företrätt i kalla och kyliga regioner och
växtplatserna är oftast, som här, öppna och ljusa.

Påskrislavarna består av en bål, primärbålen, som hos de flesta arterna
dör tidigt men från primärbålen växer sekundärbålen ut, som består av
så kallade, pseudopodetier.

Dessa pseudopodetier är upprätta, busklikt förgrenade, korallika och
fjälligt gryniga, grå till vita små utväxter.

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.