Så fördelas de ensamkommande barnen

Anledningen till satsningen på Gullvivan i Skillingaryd som ett tredje och nytt HVB-boende är att antalet ensamkommande bar som sökt sig till Sverige har ökat kraftigt under de senaste månaderna och förväntas öka ytterligare under 2016.
Med HVB-hem menas ett hem för vård eller boende. I Sverige är det en institution som på kommunalt uppdrag erbjuder boende till barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo med sin familj.
Fördelningen av de ensamkommande barnen  sker i fyra steg varav tre bygger olika former av överenskommelser mellan stat och kommun.
– Nu har vi kommit till ett fjärde steg för vilket vi inte har några överenskommelser. Istället görs fördelningen av staten, oavsett om det finns platser eller ej. Det är detta vi nu planerar för, säger Maria Svensson som är tillförordnad chef för invid- och familjeomsorgen.
– Vi vill försöka ta emot de ensamkommande barnen i vår kommun istället för att tvingas köpa platser på externa HVB-boenden . Men för att kunna göra det måste vi ha en organisation med utbildning och sysselsättning och så småningom eget boende och en egen försörjning..
Gert Jonsson (M) som är ordförande för socialnämnden menar att detta samhällsprojekt på sikt måste bli en  kommunövergripande fråga med ansvar utanför socialnämnden för att man ska kunna ta ett större grepp om problematiken.
Enligt det senaste fördelningstalet för 2015  skulle Vaggeryds kommun ansvara för elva asylplatser mot exempelvis 51 i Jönköping – 2014 handlade det om åtta platser. I detta finns inga proportioner eftersom Jönköpings kommun är tio gånger större.
Vad det istället handlar om är att Vaggeryds tidigare varit bland  de sämre kommunerna när det gäller att ta emot flyktingar.
Snart kommer nya fördelningstal. I november ska det slutgiltiga fördelningstalet för 2016 fastställas.

Vaggeryds kommun höjer nu beredskapen för att kunna möta statens krav.

Maria Svensson, tillförordnad chef för individ och familjeomsrog. T.h. socialnämndens vice ordförande Malin Claesson.

Maria Svensson, tillförordnad chef för individ och familjeomsrog. T.h. socialnämndens vice ordförande Malin Claesson.

Läs mer om:
Kåre Boberg
Skrivet av Kåre Boberg
En enda kommentar
  1. C G Gustavsson skriver:

    Först talar man i tre steg, men i det fjärde tar staten till knytnäven. Staten dumpar sina kostnader på kommunerna. Kommunerna måste ta ekonomiska hänsyn, och så hamnar vi där vi är. HVB sammanblandat med äldreboende. Nu gäller det att visa att man inte importerar kriminalitet i den byggnaden, för annars…… Personer i behov av äldreboende är ju inte precis de som kan försvara sig och sitt.
    De aktuella lokalerna är ju tydligen utdömda som äldreboende, men vad har kommit istället? Eller är de äldre med boendebehov lämnade på gatan? Oavsett om lokalerna dömts ut måste ju tidsfrist lämnas för att bygga något nytt, och nybygget måste få ta sin tid så att det inte blir fel igen.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

THE 10 INSTRUCTIONS FOR CUSTOMER SUPPORT

15:16 | Thus, composition writing is thought to be regarded a complicated job for several. It really is an essential… Läs mer

Architecture that is Chilean

16:39 | Since many essay subjects are delegated over and above, we now have realized some intriguing essay subjects our… Läs mer

Potential Uses of Graphene

12:41 | A process essay is really in the sort of comprehensive instructions that explain how a particular job may… Läs mer

How to Locate the Top Essay Writing Services

13:39 | If you are going to take advantage of film language, remember to put it to use accurately. For… Läs mer

RCN Vendors Contest To Observe Heritage Month; Clubs with iSorpresa! – America’s First Hispanic Youngsters System To Improve Understanding Of History and Tradition.

15:00 | In case you can’t pay attention to your project and surely require help composing an article, simply con… Läs mer

As an example, a regular job aptitude exam might ask queries regarding spoken and exact thought language abilities, notion specialized abilities and distinctive abilities.

14:05 | It really is actually an composition procedure to market. Purchase outstanding custom papers Allow’s compose a personalized study… Läs mer

Using Recycled Resources in Games

09:42 | An article creator is really a writer who’s expert in writing essays. It truly is a reflection of… Läs mer

Tips about How-To Keep Prepared in the Workplace

16:22 | Measure one, however, would be to understand what your theme is. If it is a unique matter essay… Läs mer

Benefits Why handwritten characters are a lot better than other electronic transmission as well as e-mail of producing a correspondence yourself

19:58 | Among different kinds of composition, a lot of folks always fall short of thoughts with reference to writing… Läs mer

Travis Alexander to Jodi Arias, You tried to murder me in the inside out

17:45 | Another fantastic quality of the site is you could obtain a short solution to your own concerns also… Läs mer

Startrek Deep Space Nine Planet Bajor as a Metaphor

15:35 | Writing a convincing essay might be simple once buy custom essay you get the format. A well –… Läs mer

Howto Publish a Cleanup Deal

18:04 | Holding an interesting avocation doesn’t necessarily suggest that you hobby composition will soon be fascinating too. My pastime… Läs mer

Party Kissing Activities for People

16:56 | Comprehending the objective of the scholarship is important to your success. If you want to change into good… Läs mer

Scholarships with deadlines

17:30 | Maybe You are writing an essay to argue for a unique perspective or. Having the correct vocabulary is… Läs mer

Werewolf Details

18:21 | Customer support is among the most crucial characteristics that the majority of people wind up seeking for in… Läs mer

Where to Find Reputable Sources Online

16:01 | Clearly, article writing service is, in inclusion, comprised within the very long listing of our offerings. You are… Läs mer

Incomplete programs can be resulted in by candidates beware Stealth essays

19:42 | Because of the method that it reaches to the mind, youngsters get far better mark. With these notions… Läs mer

Henry Moore’s articles.

18:49 | Every so often, whilst little as a student’s best attempts might perhaps not be sufficient to eventually become… Läs mer

There was an error processing your API request. If you continue to get these messages please contact support with reference number 22468SAK.

15:41 | The ideal / brilliantly portion about creating an educational essay may be the big selection of subjects it… Läs mer

Thesis Statements for Hamlet Essays along side Composition Topics

10:03 | In case you can’t pay attention to your project and undoubtedly require aid composing an article, write my… Läs mer

How exactly to Educate Grade-School Collections for Composing

14:19 | Best Story Collection For Kids | Moral Story (Lessons) Compilation By Kids Hut | T Series Kids Hut… Läs mer

Howto Heal Head Ringworm

10:16 | Pay to write essay has a committed group of expert essay writers working tirelessly to satisfy all our… Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer