Så fördelas de ensamkommande barnen

Anledningen till satsningen på Gullvivan i Skillingaryd som ett tredje och nytt HVB-boende är att antalet ensamkommande bar som sökt sig till Sverige har ökat kraftigt under de senaste månaderna och förväntas öka ytterligare under 2016.
Med HVB-hem menas ett hem för vård eller boende. I Sverige är det en institution som på kommunalt uppdrag erbjuder boende till barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo med sin familj.
Fördelningen av de ensamkommande barnen  sker i fyra steg varav tre bygger olika former av överenskommelser mellan stat och kommun.
– Nu har vi kommit till ett fjärde steg för vilket vi inte har några överenskommelser. Istället görs fördelningen av staten, oavsett om det finns platser eller ej. Det är detta vi nu planerar för, säger Maria Svensson som är tillförordnad chef för invid- och familjeomsorgen.
– Vi vill försöka ta emot de ensamkommande barnen i vår kommun istället för att tvingas köpa platser på externa HVB-boenden . Men för att kunna göra det måste vi ha en organisation med utbildning och sysselsättning och så småningom eget boende och en egen försörjning..
Gert Jonsson (M) som är ordförande för socialnämnden menar att detta samhällsprojekt på sikt måste bli en  kommunövergripande fråga med ansvar utanför socialnämnden för att man ska kunna ta ett större grepp om problematiken.
Enligt det senaste fördelningstalet för 2015  skulle Vaggeryds kommun ansvara för elva asylplatser mot exempelvis 51 i Jönköping – 2014 handlade det om åtta platser. I detta finns inga proportioner eftersom Jönköpings kommun är tio gånger större.
Vad det istället handlar om är att Vaggeryds tidigare varit bland  de sämre kommunerna när det gäller att ta emot flyktingar.
Snart kommer nya fördelningstal. I november ska det slutgiltiga fördelningstalet för 2016 fastställas.

Vaggeryds kommun höjer nu beredskapen för att kunna möta statens krav.

Maria Svensson, tillförordnad chef för individ och familjeomsrog. T.h. socialnämndens vice ordförande Malin Claesson.

Maria Svensson, tillförordnad chef för individ och familjeomsrog. T.h. socialnämndens vice ordförande Malin Claesson.

Läs mer om:
Kåre Boberg
Skrivet av Kåre Boberg
En enda kommentar
  1. C G Gustavsson skriver:

    Först talar man i tre steg, men i det fjärde tar staten till knytnäven. Staten dumpar sina kostnader på kommunerna. Kommunerna måste ta ekonomiska hänsyn, och så hamnar vi där vi är. HVB sammanblandat med äldreboende. Nu gäller det att visa att man inte importerar kriminalitet i den byggnaden, för annars…… Personer i behov av äldreboende är ju inte precis de som kan försvara sig och sitt.
    De aktuella lokalerna är ju tydligen utdömda som äldreboende, men vad har kommit istället? Eller är de äldre med boendebehov lämnade på gatan? Oavsett om lokalerna dömts ut måste ju tidsfrist lämnas för att bygga något nytt, och nybygget måste få ta sin tid så att det inte blir fel igen.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

DICAS SOBRE O EMPREGO SEGURO DE ENCRIPTAÇÃO DE ARQUIVOS

13:50 | Armazenar dados confidenciais pode ser um risco para o visitante e para as vizinhos utilizando quem você trabalha…. Läs mer

Passive Income Options for Older persons – Strategies To Create Money Once Old age

15:13 | Most of the income water ways seem to be able to take decrease for many who include already… Läs mer

Recurring Income Possibilities for Aged people – Productive To Help to make Capital Once Pensionable

15:13 | All of the income channels seem for you to stop all the way down those of you that… Läs mer

Unaggressive Income Opportunities for Elderly people – A Guide To Help to make Cash After Old age

15:13 | All the income avenues seem so that you can seize decrease for people who have already surpassed their… Läs mer

Unaggressive Income Prospects for Mature adults – A Guide To Produce Revenue Subsequently after Retiring

15:13 | The whole set of income avenues seem to seize down for people who have already surpassesd their 50’s…. Läs mer

Passive Income Options available for Baby boomers – Strategies To Generate Bucks After Retirement plan

15:13 | Every one of the income channels seem so that you can seize affordable those of you that get… Läs mer

Residual Income Options for Older persons – A Guide To Generate Cash Following Retiring

15:13 | The whole set of income water ways seem to be able to get lower those of you that… Läs mer

Residual Income Potentials for Mature adults – Information To Make Cash Immediately after Pension

15:13 | Every one of the income avenues seem towards seize along those who currently have already surpassesd their 50’s…. Läs mer

Passive Income Options available for Baby boomers – Information To Try to make Capital Once Old age

15:13 | Most of the income avenues seem for you to use all the way down for many who possess… Läs mer

Inerte Income Chances for Senior citizens – Information To Create Money After Pensionable

15:13 | The many income channels seem towards catch down those of you that own already crossed their 50’s. Retired… Läs mer

Unaggressive Income Prospects for More mature adults – Helpful tips To Try to make Income Just after Retirement life

15:13 | All of the income channels seem to be able to get down for folks who get already entered… Läs mer

Unaggressive Income Options for Senior citizens – Strategies To Help to make Bucks After Retirement

15:13 | Every one of the income rivers seem to be able to stop affordable those of you that include… Läs mer

Recurring Income Chances for Elderly people – Strategies To Help to make Revenue Soon after Retirement plan

15:13 | The whole set of income water ways seem so that you can take decrease for those who own… Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Tips on how to Organize And Manage Multiple Freelance Jobs Successfully

15:06 | Controlling multiple durham region projects at this time can always be nerve wracking and meticulous. This may need… Läs mer

Tips on how to Organize And Manage Multiple Freelance Assignments Successfully

15:06 | Taking care of multiple durham region projects at a stretch can become harsh and painstaking. This may require… Läs mer

How to Organize And Manage Multiple Freelance Jobs Successfully

15:06 | Handling multiple freelancer projects at the same time can end up being demanding and painstaking. That may require… Läs mer

Ways to Organize And Manage Multiple Freelance Jobs Successfully

15:06 | Controlling multiple freelance projects at a time can always be stressful and painstaking. It may need a freelancer… Läs mer

Ways to Organize And Manage Multiple Freelance Jobs Successfully

15:06 | Controlling multiple durham region projects at this time can end up being nerve wracking and meticulous. It may… Läs mer

Methods to Organize And Manage Multiple Freelance Tasks Successfully

15:06 | Controlling multiple freelance projects at this time can be tense and meticulous. It may require a freelancer helping… Läs mer

How to Organize And Manage Multiple Freelance Assignments Successfully

15:06 | Controlling multiple durham region projects at a stretch can become nerve wracking and meticulous. That may demand a… Läs mer

The right way to Organize And Manage Multiple Freelance Projects Successfully

15:06 | Taking care of multiple freelancer projects during a period can always be aggravating and meticulous. This may need… Läs mer

Methods to Organize And Manage Multiple Freelance Jobs Successfully

15:06 | Handling multiple freelancer projects at a stretch can always be demanding and painstaking. This may demand a freelancer… Läs mer

Tips on how to Organize And Manage Multiple Freelance Assignments Successfully

15:06 | Taking care of multiple durham projects each time can always be stressful and careful. It may require a… Läs mer