Så fördelas de ensamkommande barnen

Anledningen till satsningen på Gullvivan i Skillingaryd som ett tredje och nytt HVB-boende är att antalet ensamkommande bar som sökt sig till Sverige har ökat kraftigt under de senaste månaderna och förväntas öka ytterligare under 2016.
Med HVB-hem menas ett hem för vård eller boende. I Sverige är det en institution som på kommunalt uppdrag erbjuder boende till barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo med sin familj.
Fördelningen av de ensamkommande barnen  sker i fyra steg varav tre bygger olika former av överenskommelser mellan stat och kommun.
– Nu har vi kommit till ett fjärde steg för vilket vi inte har några överenskommelser. Istället görs fördelningen av staten, oavsett om det finns platser eller ej. Det är detta vi nu planerar för, säger Maria Svensson som är tillförordnad chef för invid- och familjeomsorgen.
– Vi vill försöka ta emot de ensamkommande barnen i vår kommun istället för att tvingas köpa platser på externa HVB-boenden . Men för att kunna göra det måste vi ha en organisation med utbildning och sysselsättning och så småningom eget boende och en egen försörjning..
Gert Jonsson (M) som är ordförande för socialnämnden menar att detta samhällsprojekt på sikt måste bli en  kommunövergripande fråga med ansvar utanför socialnämnden för att man ska kunna ta ett större grepp om problematiken.
Enligt det senaste fördelningstalet för 2015  skulle Vaggeryds kommun ansvara för elva asylplatser mot exempelvis 51 i Jönköping – 2014 handlade det om åtta platser. I detta finns inga proportioner eftersom Jönköpings kommun är tio gånger större.
Vad det istället handlar om är att Vaggeryds tidigare varit bland  de sämre kommunerna när det gäller att ta emot flyktingar.
Snart kommer nya fördelningstal. I november ska det slutgiltiga fördelningstalet för 2016 fastställas.

Vaggeryds kommun höjer nu beredskapen för att kunna möta statens krav.

Maria Svensson, tillförordnad chef för individ och familjeomsrog. T.h. socialnämndens vice ordförande Malin Claesson.

Maria Svensson, tillförordnad chef för individ och familjeomsrog. T.h. socialnämndens vice ordförande Malin Claesson.

Läs mer om:
Kåre Boberg
Skrivet av Kåre Boberg
En enda kommentar
  1. C G Gustavsson skriver:

    Först talar man i tre steg, men i det fjärde tar staten till knytnäven. Staten dumpar sina kostnader på kommunerna. Kommunerna måste ta ekonomiska hänsyn, och så hamnar vi där vi är. HVB sammanblandat med äldreboende. Nu gäller det att visa att man inte importerar kriminalitet i den byggnaden, för annars…… Personer i behov av äldreboende är ju inte precis de som kan försvara sig och sitt.
    De aktuella lokalerna är ju tydligen utdömda som äldreboende, men vad har kommit istället? Eller är de äldre med boendebehov lämnade på gatan? Oavsett om lokalerna dömts ut måste ju tidsfrist lämnas för att bygga något nytt, och nybygget måste få ta sin tid så att det inte blir fel igen.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer