Sämre för företag ger lägre pension

Frida Boklund från Företagarna debatterar.

Goda villkor för företagande är enda garanten för bra pensioner.

Den senaste tiden har det publicerats debattartiklar, insändare och ledare i länets olika medier som handlat om pensioner. Företrädare för olika försäkringsgivare har beskrivit hur ”enkelt” det är att tillförsäkra sig en god pension.

Rådet blir, se till att vara anställd hos en arbetsgivare som är ansluten till något av de debatterande försäkringsgivarna.

Arbetsgivare tycks enligt olika försäkringsgivare vara något fenomen som med automatik genererar ständiga ekonomiska resurser för pensionsavsättningar med mera. Sanningen är att bakom varje arbetsgivare/företag (på privata sidan) står en eller flera enskilda individer som tar personliga ekonomiska risker för att driva, utveckla och äga företag.

Kontentan av dessa råd är, var anställd tjänsteman hos ett stort företag och hoppas att detta fortsätter generera vinster oavsett om ingen tar ekonomiska risker för att bidra med kapital och personligt engagemang för utveckling.

För vissa grupper kommer grundpensionerna att öka nästa år medan de sämst ställda pensionärerna får minskad pension. Dock regleras plus och minus för de med små pensioner via bostadstillägg, vilket för många innebär status quo.

Övriga pensionärer, de med välfyllda ITP-kassor med mera lever ett hyfsat gott liv alla dessa justeringar förutan.

Men det är inte välvilliga politiker som ligger bakom dessa förändringar. Det är marknadsförutsättningar för svenska företag, små som stora som avgör pensionernas utveckling.

Ju fler som arbetar, desto bättre utveckling av pensionerna. Alltså, högre kostnader på arbete (regeringens ambition från och med 1 januari 2016) leder till färre som arbetar och därmed lägre pensioner. Fler behöver också arbeta längre vilket motverkas av regeringens förslag på höjda sociala avgifter för personen över 65 år.

Till viss del finansieras höjningen av pensionerna med höjd skatt på pensionärer som valt att fortsätta arbeta.

Därför finns bara ett sätt att försäkra sig om en god pensionärstillvaro, nämligen att medverka till goda förutsättningar för företagande. Individer som tar eget initiativ för försörjning och därmed medverkar till utveckling av verksamheter som genererar så väl vinster som sysselsättning är den enda garanten för bra pensionärstillvaro för alla.

Alltså är ett bra företagarklimat ett allmänintresse och inte ett särintresse. Något som borde vara högsta prioritet på alla pensionärsorganisationers agenda.

Sedan 1990 har fyra av fem jobb skapats i företag med färre än 50 anställda. Det finns ytterligare potential för fler arbetstillfällen, vilka kan förverkligas om beslutande politiker väljer att stimulera företagandet genom gynnsamma grundförutsättningar.

En ytterligare viktig aspekt är ett effektivt nyttjande av skattebetalarnas pengar i kommuner, landsting och myndigheter.

20110211 Frida Boklund Foretagarna

Frida Boklund, regionchef Företagarna

 

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. Ulrik Petersson skriver:

    Hej!

    Det är något som är fel i systemet när arbetare hela tiden får lägre pensioner medan politiker i Sverige hela tiden får högre pensioner!

    Ulrik Petersson

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer