Sandens insekter och biologiska mångfald

Vår naturkrönikör har tittat närmare på sandens biologiska mångfald.

Sandens insekter och biologiska mångfald,
del 3

Sandens insekter och biologiska mångfald, del 3, en naturkrönika i 12
bilder från ljungheden omkring den gamla flyghangaren samt Östra
lägret på Skillingaryds skjutfält.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd den 1 maj 2014.

 

1 IMG_4984 Tosteblåvinge

Dessa fantastiska flygande juveler, fjärilarna, som förgyller naturen
med sina enastående vackra färger. En av de första som kläcker på
våren är den ljuvligt ljusblå tosteblåvingen.

2 IMG_4985 Tosteblåvinge

Tosteblåvinge, ”Celastrina argiolus”, kommer som god tvåa efter
grönsnabbvingen när det gäller kläckningstiden på året och ibland kan
det bara skilja någon dag mellan dem.

Blåvingen flyger från slutet av april till in i juni eller juli i norra
Sverige och ibland kan den flyga i en andra generation i juli-augusti.

3 IMG_4982 Tosteblåvinge

Tosteblåvingen har ljust silverblå översida, och undersidan har en
vitaktig lyster med ganska små och få svarta fläckar. Blåvingar brukar
vara svåra att känna igen i fält, men tosteblåvingen flyger så tidigt på
året att den nästan hinner flyga över innan de andra arterna kläckts.
Den är allmän och finns i hela landet utom i fjällkedjan och längst upp
i norr. Den flyger någon dryg meter över marken i skogs-, hag- och
buskmarker, helst på varma solexponerade platser.

Arten är väl anpassad till kantzoner och smågläntor men den besöker
ganska sällan blommor dock sitter den gärna och dricker vatten på
något fuktigt ställe.

Larven lever framför allt på brakved men även på odon, blåbär och
ljung och ingen av dessa arter saknas på Skillingaryds skjutfält.

4 IMG_4980

Ännu ett blodsandbi far surrande förbi mina fötter och att sikta rätt
med kameran samt att få en någorlunda hyfsad skärpa är verkligen
inte lätt det bevisar denna bild också.

5 IMG_4973

När det lilla blodsandbiet har landar i sanden framför en liten håla är
det dock lite lättare att få skärpa.

6 IMG_4957 Annan blomfluga= Eristalis, art svårt (flera snarlika)

På de vackert höggula maskroskorgarna sitter en liten blomfluga i
släktet ”Eristalis”, art ber jag att få lämna, det finns nämligen flera
snarlika och är sålunda svårt.

Slamflugor ”Eristalis” är ett släkte i familjen blomflugor men även
släktet ”Eristalinus” har det svenska namnet slamflugor.
Slamflugorna i detta släkte är kraftigt byggda och mellan 8 och 16
millimeter långa. Många arter liknar honungsbi eller humlor.
Grundfärgen är oftast svart med gulbruna inslag. Vissa arter har
vingfläckar medan andra arter saknar dessa. Benen är oftast mörka och
med varierande gula inslag som kan vara viktiga för artbestämningen.
Vissa arter i släktet är lätta att identifiera i fält medan andra kräver
mikroskopstudier av genitalierna för att säkert kunna identifieras.

Slamflugorna trivs bäst i närheten av våtmarker, stränder och andra
fuktiga områden. Larverna lever i små vattenpölar, gödselvatten och
liknande där den filtrerar vattnet på multnande växtdelar och
mikroorganismer. De har ett långt svansliknande andningsrör på upp
till 10 centimeter. De kallas därför ofta för råttsvanslarver. De vuxna
flugorna, både hanar och honor, kan ses när de besöker blommor.
Hanen hävdar revir i områden med mycket blommor.

Det finns 91 kända arter av slamflugor av detta släkte i världen varav
38 har palearktisk utbredning. I Europa finns 20 arter varav 18 finns i
Norden. Flera av arterna är mycket vanliga.

Det finns 250 namn beskrivna i litteraturen men många av dessa har
visat sig vara färgvariationer av samma art. Man räknar således endast
med 91 arter i världen.

Namnet Eristalis har oklart ursprung. Det kan möjligen härledas från
det grekiska ordet ”eristes” som betyder bråkstake vilket skulle kunna
syfta på att hanen hävdar revir och attackerar de som kommer för nära.

7 IMG_4964 Gulsvart blomfluga= Syrphus eventuellt Parasyrphus art svårt

Den gulsvarta blomflugan på bilden kan vara en art i släktet
”Syrphus” eller eventuellt i släktet ”Parasyrphus” och att artbestämma
bara med en bild är svårt, för att inte säga omöjligt.

Solblomflugorna tillhör släktet ”Syrphus” i familjen blomflugor och är
små till medelstora blomflugor med en längd på mellan 8 och 13
millimeter. De har en svart och gul teckning vilket gör dem getinglika.

Typiskt för släktet är lång behåring på membranet under vingfästet på
mellankroppen. Mellankroppen har också gröngrå eller grönsvart färg
med ljusgula hår. Det främsta av de tre gula banden har formen av två
golfklubbeliknande fläckar medan de två följande gula banden kan
vara hela eller avbrutna.

Solblomflugor påträffas i skogsgläntor och bryn, trädgårdar, parker
och andra kulturmiljöer. Larverna lever på bladlöss på örter, buskar
och träd. Larverna är genomskinliga och kan på hösten påträffas under
löv på marken. De fullvuxna flugorna besöker många olika arter
blommor.

Släktet ”Syrphus” har mellan 40 till 60 arter i världen varav cirka 20
arter har palearktisk utbredning. Det finns 9 arter i Europa och 6 av
dessa har påträffats i Norden, alla dessa 6 arter finns även i Sverige,
och flera av dem är mycket vanliga.

Den palearktiska regionen eller Palearktis är en av de åtta
djurgeografiska regioner som jorden delas in i och omfattar Europa,
Asien norr om Himalaya, norra Afrika, och de norra och centrala
delarna av Arabiska halvön.

Buskblomflugor, ”Parasyrphus”, är ett släkte av tvåvingar som
beskrevs av Matsumura år 1917. Buskblomflugor ingår också som
solblomflugorna i familjen blomflugor, ”Syrphidae”.

Dr Shonen Matsumura föddes den 5 mars år 1872 i Akashi och levde
mellan åren 1872-1960. Han avled i Tokyo den 7 november år 1960.
Matsumura var en japansk entomolog och taxonom.

Dr Matsumura startade den första studiekursen i vid Hokkaido-
Universitetet och han namngav inte mindre än cirka 1200 olika arter
japanska insekter och år 1926 började han utge den entomologiska
tidskriften ”Insecta Matsumurana”.

Han publicerade bland annat boken “6000 illustrated Insects of Japan-
Empire”, år 1931, och hans stora samlingar förvaras idag i Hokkaido-
Universitetet i Sapporo.

8 IMG_4954

Vem bor här, ja det kan man undra, trots mer än 5 minuters väntan på
”hyresgästen” uppenbarade sig den inte, tyvärr. Mysteriet olöst, men
att det är en grävande insekt kan vi väl vara överens om.

Håldiametern är över 12 millimeter vilket innebär att hyresgästen
borde vara ganska stor.

Solbelysta sand- och grusmarker på exempelvis, som här, på skjutfält,
i täkter, på sandiga betesmarker och i vägskärningar är särskilt artrika
miljöer. Här förekommer bland annat insekter, fåglar, kärlväxter, kräl-
och groddjur samt mossor och spindlar.

9 IMG_4975

Bilden visar den vackra grönsnabbvingen, ”Callophrys rubi”, som är
en fjärilsart i familjen juvelvingar. Vingspannet varierar på olika
individer mellan 23 och 25 millimeter.

Grönsnabbvingen är brun på ovansidan och hanen har en ljusare fläck
i framkanten av framvingen medan undersidan är gulgrön till grön.
Beroende på var fjärilen är hemmahörande geografiskt kan den ha en
streckad vit linje tvärs över bakvingen och otydligare på framvingen,
men linjen kan också helt saknas. Larven är grön, ibland med smala
gulgröna linjer, och den blir upp till 15 millimeter lång.

Värdväxter för denna fjäril är bland annat arter i blåbärssläktet,
ginstsläktet, klöversläktet och hallonsläktet.

Artens flygtid är olika beroende på geografin. I norr flyger den i en
generation mellan april och juni och i söder i flera generationer mellan
mars och juli.

När fjärilen sitter still, som på min bild, har den alltid vingarna
hopfällda. Den sitter ofta på blad och då utgör den gröna undersidan
ett bra kamouflage, här sitter den dock på den beigefärgade sanden.
Grönsnabbvingen finns i norra Afrika, nästan hela Europa och vidare
genom mindre Asien, Sibirien, Mongoliet, delar av Pakistan,
Amurområdet och Kamtjatka. I Norden är den allmän i Danmark,
Sverige och Finland och finns lokalt även i Norge.

10 IMG_4966 Myran_ Svårt att se vad som försigår och art vågar jag mig inte på mer än att det är en formica

Det är svårt att se vad som verkligen försiggår här, en myra ur släktet
”Formica”, förmodligen röd skogsmyra bär, till synes, varsamt iväg en
annan större myra som inte ser likadan ut. Är det en drottning av den
egna arten, egna samhället, som ska rädda, förflyttas eller vad är det
som pågår.

Kanske är det en fiendemyra från en annan stack som kommit in i fel
revir, eller är den en slavmyra som har ”kidnappat” en annan myrart.
Slavmyror är myror som hålls som hjälparbetare, slavar, av andra arter
myror, vilkas arbetare rövar puppor från slavmyrornas samhällen och
bär dem hem till sina egna bon, där de kläcks.

Hos oss i Sverige förekommer sju arter av släktet ”Formica” vilka
hålls som slavar av amazonmyra och blodröd rövarmyra.

Rövarmyror är myror som håller andra myrarter som slavar. Den
befruktade rövarmyrsdrottningen tränger in i slavmyreboet och dödar
eller skrämmer i väg dess drottning och ofta även arbetarna.

Ur slavmyrornas puppor kläcks sedan arbetare, som föder upp
rövarmyrans avkomma, dessa blir sedan arbetare som rövar puppor
från andra bon, vilket ger nya slavar.

I Sverige förekommer arterna rostbrun rövarmyra och blodröd
rövarmyra.

11 IMG_4958

Det sitter en ängspiplärka, ”Anthus pratensis”, i den lilla talltoppen i
Östra lägret. Det latinska namnet betyder ungefär, ”blomma som hör
till ängen”.

Ängspiplärkan hette från början ängslärka, men senare när man kom
på att det inte var en egentlig ”lärka” ändrades namnet år 1842 till
ängspiplärka.

12 IMG_4960

Ängspiplärkan var betydligt vanligare i södra Sverige under 1800-
talet, då de öppna jordbrukslandskapen var rika på våtmarker och
överlag var betydligt fuktigare än idag.

Allt eftersom har mer våtmarker torrlagts vilket inneburit att antalet
ängspiplärkor minskat. Det svenska beståndet är idag ändå uppskattat
till mellan en halv till en miljon par.

Återkomsten från vinterkvarteren som ligger i södra Europa och i
norra Afrika sker i de södra delarna av Sverige i mitten av april medan
höstflyttningen börjar lite olika i olika delar av vårt land men pågår
från augusti ända till slutet av oktober.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.