Skåne om våren – Krankesjön

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Skåne.

Skåne om våren, del 2, Krankesjön vid Almentornet 

Skåne om våren, del 2, Krankesjön vid Almentornet, en naturkrönika i
24 bilder bland steglitser och gulplister.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd och Daniel Damberg, Lund,
i mitten av maj 2013.

 

1 IMG_4141

Det är ett stycke att promenera från parkeringen till Almentornet men
vad gör det när vägen går genom de vackraste och biologiskt rikaste
miljöer man kan tänka sig i Sverige alltmedan steglitserna sjunger i
den skira bokskogsgrönskan.

2 IMG_4142

När vi lämnade Skillingaryd ett antal timmar tidigare var häggen
knappt i knopp, här vid Krankesjön i Skåne blommande den för fullt.

3 IMG_4144

En svag doft av lök spred sig över markerna när vi vandrade mot
tornet, förklaringen var bildens löktrav som blommade för fullt.

Löktrav, ”Alliaria petiolata”, är en tvåårig ört som kan bli omkring en
meter hög och blommar i maj-juni med vita blommor precis som
bilden visar.

Löktrav var förr officinell och salufördes som ”Alliariæ herba” och
den användes bland annat mot andtäppa och som urindrivande medel.
Enligt Retzius år 1806 har den också använts som grönsak och han
skriver att man ”nyttjar den på en del ställen i Grönkål om wåren, och
äfwen på såser, fast mera förr än nu”.

4 IMG_4145

Harsyra, ”Oxalis acetosella”, är en flerårig ört med krypande jordstam.
Den bildar ofta stora mattor där den trivs och är lätt att känna igen på
sina klöverlika blad och vackra blommor.

Hela växten innehåller oxalsyra och genom kokning och kristallisering
gjordes förr harsyresalt, ”Sal Acetosellæ”, som användes som kylande
medel.

5 IMG_4146

Gulplister, ”Lamiastrum galeobdolon”, är en flerårig ört med
krypande, rotslående utlöpare och uppstigande blomskott som bilden
visar. Delfrukterna har oljerika bihang och sprids med myror.

Gulplister är vanlig i lövskogar i Skåne, främst under bok precis som
här men förekommer även sällsynt i en del andra syd- och
mellansvenska landskap.

”Denna Hälleberga backe är »tämmelig hög, täckt klädd och beprydd
med de härligaste lövträn av bok, ek, avenbok, lind, björk och hassel».
Linné fortsätter: »Galeobdolon…en ört..som jag tillförene icke råkat i
Sverige, växte på östra sidan av Hälleberga backe, emillan de tätaste
och skuggerikaste trän.»

De orden tecknades ner år 1749, en dag i den tidiga sommaren.
Tvåhundratretton år har gått fram över denna punkt på marken, när vi
själva tränger oss från vägen in genom brynet av ek och avenbok. Det
är i öster, emillan de tätaste och skuggerikaste trän. Det första vi ser
därinne i lövskymningen är Galeobdolons spiror med de
hjälmformade blekgula blommorna.”

Ur ”Den svenska södern” av Carl Fries år 1963.

6 IMG_4147

Boken kan bli upp till 400 år gammal och de högsta kända träden i
Sverige fanns på Maltesholms gods i Skåne och var upp till 44 meter
höga. Grövsta stammen som uppmätts hade en bok i Hagelsrum,
Målilla i Småland, vars omkrets var hela 8,10 meter i brösthöjd.

Vad denna flerstammiga bokjätte har för mått vet jag inte men stor är
den, om det råder det ingen tvekan.

7 IMG_4148

Även lärkens, ”Larix decidua”, blad eller barr om ni så vill har slagit
ut efter den långa vintern. Lärk är för övrigt ett stort, snabbväxande
barrträd som kan bli upp till 30 meter högt.

Kronan är ganska gles och från början är den kägelformig men den
blir med tiden platt med utbredda grenar, de nedersta ofta hängande.

8 IMG_4149

Getrams, ”Polygonatum odoratum”, är en flerårig, grågrön ört med
krypande jordstam. Stjälkarna är upprätta, bågformigt böjda, kantiga
och kan bli upp till en halv meter höga men är oftast lägre.

Bladen är breda och sitter strödda längs stjälken. Getrams blommar i
maj-juni och blommorna är grönvita, tubformade och hänger oftast
ensamma eller ibland två eller tre tillsammans.

Jordstammen användes förr inom medicinen som uppmjukande medel
och torkad kunde jordstammen även användas som nödbrödsämne.

9 IMG_4150

Druvfläder, ”Sambucus racemosa”, är en stor buske eller litet träd med
parflikiga blad, gulvita blommor och röda frukter. Hela växten är
giftig.

Druvfläder är en i relativt sen tid införd art som nu är förvildad från
Skåne till Ångermanland. Den växer ofta, som här, i skogsbryn eller
snår.

10 IMG_4152

Det är härligt att se dessa fina informationstavlor som berättar om
platsen och dess biologi samt historia.

11 IMG_4153

Stanna upp, ta Er tid att läsa och naturupplevelsen blir så mycket
bättre. Det är verkligen värt tiden.

12 IMG_4155

Almentornet är ganska nybyggt och vyn ut över Krankesjön är
magnifik, enkelbeckasinen spelar, göken ropar, tofsviporna spelar och
rörsångaren sjöng.

13 IMG_4331

Plötsligt satt den bara där, steglitsen behagade visa upp sig samt sjöng
några strofer alldeles bredvid oss.

Lyssna på steglitsens sång

14 IMG_4333

Röd glada, ”Milvus milvus”, är en rovfågel tillhörande familjen
hökartade rovfåglar. Den trivs i omväxlande, gärna kuperat, landskap
med såväl skog, öppen mark och närhet till sjöar och bygger gärna sitt
bo i skogsbryn.

15 IMG_4337

Ett ihåligt och kraftfullt trummande hördes i fjärran, i rytm och melodi
som en större hackspett men i styrka som om en förstärkare fanns till
hands, vilket det också fanns i formen av en ihålig stam med kraftfull
resonanseffekt. Säg den hona som inte hör detta.

16 IMG_4339

De båda gravänderna häckade alldeles utanför Almentornet, honan
med den lilla näbbknölen till vänster och ”hennes man den stora
knölen” till höger.

17 IMG_4342

Flertalet fisktärnor flög hela tiden förbi utanför tornet, de är verkliga
flygvirtuoser. På latin heter fisktärnan ”Sterna hirundo”, vilket
betyder, ”tärna och svala”. Skiljs från den nära släktingen silvertärnan
på bland annat svart näbbspets. Hos sittande silvertärna ser man att
stjärtfjädrarna är längre än vingspetsarna medan det hos sittande
fisktärna är så att vingspetsarna är lika långa som stjärtfjädrarna.

18 IMG_4351

Skrattmåsarna har verkligen mer eller mindre försvunnit från oss
sedan kulmen i slutet på 1980-talet. De saknas enligt mitt tycke och
våra fågelsjöar har bland annat blivit mycket tystare.

19 IMG_4355

Visste Ni att tofsvipans latinska namn ”Vanellus vanellus” betyder,
”sädesvanna”. Det syftar på ljudet som tofsvipan orsakar när den
flyger och ändrar riktning, vilket uppenbarligen påminner om det ljud
som uppstår då man skakar om en sädesvanna för att rensa säden.

Vanna av medellågtyskans ”wanne” för ”tråg”, ”kar”, kommer
troligen av latinets ”vannus” för ”sädesvanna”. Förr ett vanligt
sädesrensningsredskap som främst förekom i mälarlandskapen och i
Finland. Det var en avlång ask i svepteknik med handtag i ändarna och
ena långsidan böjd utåt. Man kastade sädeskornen upp i luften med
vannan, varvid lättare partiklar blåste undan och endast kornen blev
kvar i kärlet. Vannan betraktas som ett exempel på nymodigheter
införda under medeltiden av Hansans köpmän.

20 IMG_4359

På den ena sidan av den lilla ön alldeles utanför Almentornet häckade
ett grågåspar medan det på den andra sidan …

21 IMG_4360

… av den lilla ön häckade ett knölsvanspar. Hoppas att grannsämjan
håller i sig under hela säsongen.

22 IMG_4363

Bilden är usel men den föreställer likväl den gökhane som underhöll
oss nästan hela tiden vid vårt besök vid Almen tornet.

Gök, ”Cuculus canorus”, är en art i fågelfamiljen gökar. Den blir
mellan 32–34 centimeter lång och är askgrå på huvud, bröst och rygg
och vit med mörk tvärbandning på undersidan. Den långa stjärten och
snabba flykten bidrar till att fågeln påminner om en sparvhök.

En liten andel honor är roströda med mörk tvärbandning på ovansidan
och benämns röd fas. Hanen gal under våren och försommaren sitt
karakteristiska, vanligen tvåstaviga ”ko´-ko” för att locka till sig
honor.

Arten är häckningsparasit och honan lägger ett ägg i varje bo av någon
småfågel som har ägg med samma utseende som hennes egna, ofta
samma art som hon själv uppfostrades av. Hon kan under en säsong
lägga upp till 25 ägg i olika bon, och hon börjar lägga ägg redan under
flyttningen norrut.

Vid varje tillfälle avlägsnar hon ett av värdfågelns ägg för att
värdparet inte skall märka något. Gökägget utvecklas snabbt, på cirka
12 dygn, och kläcks oftast före värdfågelns ägg.

Gökungen kastar ut de andra äggen eller ungarna, för att ensam få all
mat som fosterföräldrarna kommer till boet med. Som vuxen livnär
den sig av insekter, spindlar och daggmaskar, och till skillnad från de
flesta andra fåglar äter den även håriga fjärilslarver.

Gökungen har till att börja med samma fjäderätare, det vill säga små
insekter som finns i alla fåglars fjäderdräkt, som fosterföräldrarna, och
man kan genom att fånga unga gökar på hösten räkna ut vilka som
varit deras värdarter. När göken parar sig och kommer i kontakt med
en äldre gök får den gökarnas specifika fjäderätare.

Gök förekommer i hela Sverige och övriga Europa, delar av
Nordafrika och större delen av Asien. De i Europa häckande gökarna
övervintrar i Afrika söder om ekvatorn.

Göken är på grund av sitt läte och sina vanor en av folktrons mest
omhuldade fåglar med en rikare sägenflora än någon annan, särskilt
upphovssägner. Till årets första gökrop har knutits såväl sjukdomar,
göken räknades som ”dårfågel”, som sjukdomsbot, rulla sig i gräset
medan göken gal profylax mot ryggont, och många spådomar till
exempel ”Norrgök är sorgegök” och så vidare.

”Gal göken på bar kvist stundar god skörd”, eller motsatsen, är en
vanlig tyda. En föreställning med rötter i antiken hos Aristoteles är att
göken förvandlas till hök efter sommarens slut. Vida spridd är tron att
gökens tunga blöder om man härmar dess läte. Det ansågs även på
olika sätt vådligt att döda en gök.

23 IMG_4365

Ett grågåssträck om sjuttiofyra individer stäcker förbi Almentornet
och vem kan då låta bli att ta ett antal bilder, kanske var Nils
Holgersson med på sin Mårten gåskarl.

Nils Holgersson är titelpersonen i Selma Lagerlöfs ”Nils Holgerssons
underbara resa genom Sverige” från åren 1906–07. Nils Holgersson är
en pojkslyngel som förvandlas till pyssling och med en flock vildgäss,
ledda av förargåsen Akka, reser han genom Sverige.

Under resan lär Nils, buren av främst Mårten gåskarl, känna landet,
samtidigt som han mognar som människa.

24 IMG_4366

På väg tillbaka till bilen fick vi även höra trumningen av vår största
hackspett spillkråkan, likt en skottsalva från en Ksp-58 spred sig
ljudet över Krankesjöns nejder.

Spillkråka, ”Dryocopus martius”, är en art i fågelfamiljen hackspettar.
Den är Europas största hackspett och mellan 45–57 centimeter lång.
Fjäderdräkten är helsvart, med hos hanen röd hjässa och hos honan
rött på nacken.

Arten häckar i gammal barr- och lövskog i större delen av norra
Eurasien och i Sverige finns den i hela landet utom i fjällkedjan.
Spillkråkans övergivna bohål är viktiga för andra stora hålhäckare som
till exempel skogsduva och olika arter ugglor.

Moderna lätta kulsprutor har större eldhastighet än kulsprutegevär på
grund av att de är bandmatade och den svenska lätta kulsprutan modell
58, Ksp-58, väger 11,6 kilo och har 600 meters effektiv räckvidd. Den
har en stor elduthållighet eftersom dess pipa snabbt kan bytas ut.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.