Skatt på dubbdäck… i Jönköping

Sveriges bilister riskerar att få ytterligare höjda kostnader. Den 31 mars väntas utredningen ”Åtgärder mot höga partikelhalter i tätort” presenteras och utredningen kommer troligen föreslå en skatt på dubbdäck i flera svenska tätorter, bland annat Jönköping.

Motormännen är kritiska till en skatt på trafiksäkerhetshöjande utrustning då andra åtgärder visat sig betydlig mer effektiva för att sänka halterna av hälsofarliga PM10-partiklar.

– Vi får inte bortse från att dubbdäck har en kraftigt trafiksäkerhetshöjande effekt när det råder blixthalka på vägarna, vilket det kan göra i alla delar av landet. En skatt på dubbdäck kommer att få negativa effekter på trafiksäkerheten utan att nödvändigtvis komma åt problemet med hälsofarliga partiklar i tätort, säger Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

De städer där en skatt på dubbdäck kan bli aktuell är Stockholm, Uppsala, Norrköping, Linköping, Södertälje, Umeå, Sundsvall, Jönköping och Göteborg. Flera av städerna har de senaste åren inte klarat EU-kravet för godkända partikelnivåer, utan har vid ett flertal tillfällen överskridit det tillåtna gränsvärdet.

– Det är kanske inte främst bilisterna i dessa städer som kommer att påverkas av en skatt på dubbdäck, utan pendlarna som kan behöva dubb för att på ett trafiksäkert sätt ta sig till arbete, samhällsservice och fritidsaktiviteter i staden. En skatt på dubb i tätort blir därför ytterligare en skatt som drabbar landsbygdsbilisten hårdast, och trafiksäkerhet ska inte vara ett privilegium bara för de som kan betala för den, säger Erik Kjellin.

2014 klarade Stockholm för första gången EU:s gränsvärden för luftpartiklar. Orsaken beror främst på nya städmetoder binder de hälsofarliga partiklarna vid vägbanan. Dammbindning har visat sig vara ett effektivt sätt att få en bättre luft de dagar vägbanorna är torra.

– Dammbindning, vakuumsug och tidigarelagd städning har en stor effekt och minskar partikelspridning med 20–40 procent, utan negativ inverkan på trafiksäkerheten. I Uppsala är de högst uppmätta halterna av PM10 på den plats där andelen dubb är som lägst, andelen bussar är som störst och sandningen mest intensiv, vilket gör att man måste ifrågasätta sambandet mellan dubbdäck och PM10 och även titta på hur mycket partikelbildning sandning orsakar, säger Erik Kjellin.

Dubbdäcken utmålas som den största PM10-boven, men så är det inte. Både vedeldning och industrier står för ungefär lika stor andel. Av de 40 miljoner ton PM10-partiklar som släpptes ut i Sverige 2012 kom drygt en femtedel från vägslitage. En stor del av partiklarna beror på dubbdäck, men långtifrån allt.

Så här ser det ut, enligt beräkningar från Naturvårdsverket:

• 43 procent av PM10-utsläppen kommer från industri och värmeproduktion, varav vanlig vedeldning står för 14 procent.

• 28 procent kommer från det som ryms under rubriken ”övrigt”.

• 22 procent kommer ifrån vägslitage, där dubbdäcken är en del. Det är alltså inte så att dubbdäcken står för allt. Exakt hur stor den delen är finns det inga uppgifter om.

• 7 procent kommer från övriga utsläpp på vägar, till exempel avgaser från bilar och tung trafik.

– Dubbdäck är en av flera källor till partiklar, men ingen kan svara på hur stor del av partiklarna som kommer från dubbdäck. Vedeldning, vägbyggen, för dålig asfalt och framför allt sand som mals ner av tung trafik sprider också PM10. Det finns bättre åtgärder än avgifter och förbud som riskerar bli felriktat. Det måste vara upp till bilisten att själv välja däck, inte politikerna, avslutar Erik Kjellin.

150222_dubbdack_erik_kjellin

Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer