Skatt på dubbdäck… i Jönköping

Sveriges bilister riskerar att få ytterligare höjda kostnader. Den 31 mars väntas utredningen ”Åtgärder mot höga partikelhalter i tätort” presenteras och utredningen kommer troligen föreslå en skatt på dubbdäck i flera svenska tätorter, bland annat Jönköping.

Motormännen är kritiska till en skatt på trafiksäkerhetshöjande utrustning då andra åtgärder visat sig betydlig mer effektiva för att sänka halterna av hälsofarliga PM10-partiklar.

– Vi får inte bortse från att dubbdäck har en kraftigt trafiksäkerhetshöjande effekt när det råder blixthalka på vägarna, vilket det kan göra i alla delar av landet. En skatt på dubbdäck kommer att få negativa effekter på trafiksäkerheten utan att nödvändigtvis komma åt problemet med hälsofarliga partiklar i tätort, säger Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

De städer där en skatt på dubbdäck kan bli aktuell är Stockholm, Uppsala, Norrköping, Linköping, Södertälje, Umeå, Sundsvall, Jönköping och Göteborg. Flera av städerna har de senaste åren inte klarat EU-kravet för godkända partikelnivåer, utan har vid ett flertal tillfällen överskridit det tillåtna gränsvärdet.

– Det är kanske inte främst bilisterna i dessa städer som kommer att påverkas av en skatt på dubbdäck, utan pendlarna som kan behöva dubb för att på ett trafiksäkert sätt ta sig till arbete, samhällsservice och fritidsaktiviteter i staden. En skatt på dubb i tätort blir därför ytterligare en skatt som drabbar landsbygdsbilisten hårdast, och trafiksäkerhet ska inte vara ett privilegium bara för de som kan betala för den, säger Erik Kjellin.

2014 klarade Stockholm för första gången EU:s gränsvärden för luftpartiklar. Orsaken beror främst på nya städmetoder binder de hälsofarliga partiklarna vid vägbanan. Dammbindning har visat sig vara ett effektivt sätt att få en bättre luft de dagar vägbanorna är torra.

– Dammbindning, vakuumsug och tidigarelagd städning har en stor effekt och minskar partikelspridning med 20–40 procent, utan negativ inverkan på trafiksäkerheten. I Uppsala är de högst uppmätta halterna av PM10 på den plats där andelen dubb är som lägst, andelen bussar är som störst och sandningen mest intensiv, vilket gör att man måste ifrågasätta sambandet mellan dubbdäck och PM10 och även titta på hur mycket partikelbildning sandning orsakar, säger Erik Kjellin.

Dubbdäcken utmålas som den största PM10-boven, men så är det inte. Både vedeldning och industrier står för ungefär lika stor andel. Av de 40 miljoner ton PM10-partiklar som släpptes ut i Sverige 2012 kom drygt en femtedel från vägslitage. En stor del av partiklarna beror på dubbdäck, men långtifrån allt.

Så här ser det ut, enligt beräkningar från Naturvårdsverket:

• 43 procent av PM10-utsläppen kommer från industri och värmeproduktion, varav vanlig vedeldning står för 14 procent.

• 28 procent kommer från det som ryms under rubriken ”övrigt”.

• 22 procent kommer ifrån vägslitage, där dubbdäcken är en del. Det är alltså inte så att dubbdäcken står för allt. Exakt hur stor den delen är finns det inga uppgifter om.

• 7 procent kommer från övriga utsläpp på vägar, till exempel avgaser från bilar och tung trafik.

– Dubbdäck är en av flera källor till partiklar, men ingen kan svara på hur stor del av partiklarna som kommer från dubbdäck. Vedeldning, vägbyggen, för dålig asfalt och framför allt sand som mals ner av tung trafik sprider också PM10. Det finns bättre åtgärder än avgifter och förbud som riskerar bli felriktat. Det måste vara upp till bilisten att själv välja däck, inte politikerna, avslutar Erik Kjellin.

150222_dubbdack_erik_kjellin

Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer

The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear

07:57 | The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear Check guidelines… Läs mer