Skillingaryds skjutfält, grått och disigt

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt ett grått och disigt Skillingaryds skjutfält.

Skillingaryds skjutfält, grått och disigt

Skillingaryds skjutfält, grått och disigt, en naturkrönika i 14 bilder om den märkliga höstvinterns biologiska mångfald i området kring Väderkvarnen, strax söder om Bohult.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, på 2014-års första dag.

 

1 IMG_0310

En grå och disig dag med hösttemperaturer på upp emot 5 plusgrader, med ”ingen snö alls i sikte”, går jag den lilla vägen från östra sidan upp emot den gamla och sedan länge försvunna Väderkvarnen.

Naturen är tyst med undantag från en och annan kungsfågel som låter höra sina höga små ”kontaktpip”, knappt hörbara för oss som fyllt 50 år och lite till.

Kanske är det fel att säga att naturen är tyst, men det är denna dag bara naturens egna ljud som låter höra sig, vindens sus i träden toppar samt knäppningar och märkliga friktionsljud från trädens stammar i möten med varandra.

2 vaderkvarnen

”En härlig skidtur till Bohult vid Väderkvarnen någon gång 1954 eller 1955. Från vänster Karin Gustavsson, Eva Eliasson och Allan Gustavsson”. Fotograf Sven ”Gliet” Eliasson.

Det svartvita kortet tillhör Eva Eliasson, Vaggeryd.

3 IMG_0314 Borstticka

Ibland ser inte svampar ut som de skall, artvariationen är stor och väder och vind spelar naturligtvis också en stor roll. Trots det märkliga utseendet är detta en borstticka, ”Trametes hirsuta”, substratet är en gammal björklåga.

4 IMG_0316 borsttickor

Även detta är borsttickor, ”Trametes hirsuta”, substratet är samma gamla björklåga som på förra bilden.

Tickor i släktet ”Trametes” har ettåriga fruktkroppar och när de blir äldre blir de vackert zonerade i vitt, grått och brunt.

Tickan växer på stammar och stubbar av lövträd och orsakar vitröta och det finns en förväxlingsart till borsttickan, nämligen sammetsticka, ”Trametes pubescens”, men denna saknar borsthår och är istället sammetsluden.

5 IMG_0317 Slemsvamp Trichia scabra

Bilden visar slemsvampen ”Trichia scabra” och dessa slemsvampar eller ”Mycetozoa” omfattar vanligtvis två stora grupper, som har det gemensamt att de har ett amöbastadium med frilevande amöbor och bildar ett så kallat plasmodium.  

Den ena gruppen kallas acellulära slemsvampar eller myxomyceter, som består av en enda cell, ett plasmodium. Det unika är att myxomyceten bildar plasmodium, en enda cell med tiotusentals kärnor, i varje kubikmillimeter protoplasma. Plasmodiet kan vara bråkdelen av en millimeter men hos de största arterna flera centimeter eller decimeter i diameter, ändå är det bara en enda cell.

Den andra gruppen kallas cellulära slemsvampar, ”Dictyostelium”, även kallade falska slemsvampar, och är en encellig social amöba som normalt lever i jord, förna i skog. När bakterierna som den livnär sig på tar slut, strömmar en mängd ”Dictyosteliumceller” samman och utvecklas till en multicellulär organism.

”Dictyostelium”, falsk slemsvamp, går igenom en utvecklingsfas under vilken celler får unika egenskaper och specialiserade funktioner. De cellulära processer som styr växt, rörelse och utveckling av ”Dictyostelium” har konserverats genom evolutionen och är, om inte helt identiska, så i alla fall snarlika, de som pågår i djurceller.

6 IMG_0311

Här ser man en vril eller masurknöl på en björk i närheten av Väderkvarnen, i olika dialekter kallas den även för tjuk, knos eller kosa. Det är en utväxt på träd, där träfibrerna går åt olika håll istället för att gå lodrätt. Denna defekt, som kallas masur, beror troligen av ett genetiskt fel. Masurvirke är mycket eftertraktat, eftersom det anses vackert och dessutom är mycket hårdare än normalt.

7 IMG_0708 Brun kantlav Lecanora sp

Någon art i den svårbestämda gruppen brun kantlav, ”Lecanora subfusca”, sensu latiore, eller i ”vid mening” som uttrycket betyder på latin. Kanske bäst att kalla dessa lavar för ”subfusca”-gruppen då de inte är lättbestämda i fält.

8 IMG_0711

Så här vackert färgad, eller ska vi säga, märkligt färgad kan en björkticka också vara och ändå vara en björkticka, ”Piptoporus betulinus”.

9 IMG_0713

Plötsligt lyser det som av guld på den smala stammen och det är gullkröset, ” Tremella mesenterica” som visar sina vackert orangegula fruktkroppar.

Gullkrös har gula eller orangegula fruktkroppar som är geléartade i konsistensen och oregelbundna i formen med ett veckat och mjukt vågigt eller lite flikigt utseende. Bredden på fruktkropparna är mellan 2-7 centimeter och sporerna är gulaktiga och har en storlek på mellan 10-12 x 9-10 µm.

Om gullkrösets fruktkroppar torkar får de en mörk orangerödaktig färg och blir tunna och mer fasta.

En mikrometer är en längdenhet betecknande 10upphöjt till −6 meter, alltså en miljondels meter eller 0,000 001 meter. Enheten förkortas ”µm”. Mikrometer kommer av SI-prefixet mikro samt grundenheten meter. Levande celler brukar ha en storlek på ungefär 10 mikrometer.

På verkstadsgolvet är det dock fortfarande vanligt att man talar om tusendelar av en millimeter istället för mikrometer, till exempel är ett omyeliniserat axon, en nervtråd utan fetthölje, 1 µm.

10 IMG_0712

Gullkrös, ”Tremella mesenterica”, är en gelésvamp med gula eller orangegula fruktkroppar. Den lever som parasit på skinnsvampar i släktet ”Peniophora”, däribland på arten tätskinn, ”Peniophora incarnata”, som växer på död ved av olika lövträd.

Gullkröset parasiterar på tätskinnet genom att den tar näringen ur värdsvampens mycel med hjälp av en speciell sorts hyfer, så kallade haustorier, som fungerar som sugorgan.

Hos svamparna utgörs haustorierna av säcklika utstjälpningar från hyferna eller av särskilda tunnväggiga hyfgrenar, så kallade haustorialhyfer.

Hos blomväxter fungerar i regel rötterna eller delar av sådana som haustorier. Dessa är vid fästpunkten försedda med ansvällning, och från denna utgår en i värdväxten inträngade fortsättning, som träder i anatomisk kontinuitet med värdväxtens vävnader.

Ibland är haustrierna upplösta i ett penselformigt system av sugtrådar, och hos växtsläktet ”Rafflesia” är hela parasitens växtkropp reducerad till dylika mycelieliknande, i värdväxtens kropp inneslutna trådar. Vid bildningen av embryot hos blomväxterna sker i flera fall näringsupptagandet genom haustorier i form av starkt förstorade celler.

”Rafflesia” är ett släkte inom familjen ”Rafflesiaceae”, som växer i Malaysia och Borneo samt blommar några veckor per år, i januari och februari. Blommans doft påminner om ruttet kött och har som funktion att locka till sig insekter som därigenom befruktar dem. Växten saknar blad och det enda man ser av plantan är den stora blomman. De parasiterar på liansläktet ”Tetrastigma” och släktingar till dessa blommor finns i många svenska hem och brukar då kallas asblommor på grund av den oangenäma doften, som av ruttet kött.

11 IMG_0716

Denna fantastiska och för den biologiska mångfalden så viktiga döda veden, här ett antal granlågor, finns i stort antal bland annat på Berget men även annorstädes inom Skillingaryds skjutfält.

Vårda denna döda, levande, ved, med klokhet när röster höjs om att ”städa upp” efter stormarna för ett antal år sedan då namn som Gudrun och Per flög över Sverige.

12 IMG_0727

Så sakta ur ett mänskligt perspektiv, så fort ur ett naturens och evolutionen perspektiv, återgår den gamla granen till de urgamla kretsloppen.

Under tiden är oändliga mängder med biologisk mångfald hyresgäster och nedbrytare i dess lekamen. I mitten av granlågan lyser några milt gulbeige knöltickor.

13 IMG_0722

En närbild på förra bildens granlåga med de vackra knöltickorna, ”Antrodia serialis”, som förekommer framför allt på gran, men finns ibland även på tall och ytterst sällan på lövträd.

14 IMG_0717

Det finns mycket matnyttigt att hämta under barken på den döda veden, inte minst skalbaggslaver, och detta har våra hackspettar lärt sig att utnyttja, kanske är detta spår efter den i våra trakter mycket ovanliga tretåiga hackspetten, ”Picoides tridactylus”, när den födosökt i området.

Detta får bli avslutningsbilden för denna gång, på återseende.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.