Skillingaryds skjutfält och Hässlehultsgölen

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Skillingaryds skjutfält och Hässlehultsgölen.

Skillingaryds skjutfält och Hässlehultsgölen

Skillingaryds skjutfält och Hässlehultsgölen, en natur- och
kulturkrönika i 14 bilder om några av höstens sena svampar och om
hösten som en årstid.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd på oktober månads sista dag
år 2014. Bilderna är klickbara.

 

1 IMG_1590 Röjning av dikesrenar - katastrof

Att man måste rensa diken från sly och annan växtlighet för att få en
bra framkomlighet, det förstår jag, men att lämna slika förfulande spår
efter röjningsaggregatet det förstår jag inte.

2 IMG_1587 Vedmussling Gloeophyllum sepiarium

Den gamla tallstubben håller så sakta på att återgå till de urgamla
kretsloppen med stor hjälp av svampen vedmussling, ”Gloeophyllum
sepiarium”.

3 IMG_1598 Rödskivig kanelspindling Cortinarius semisanguineus

Rödskivig kanelspindling, ”Cortinarius semisanguineus”, är en
eftertraktad färgsvamp och ger en brunorange till röd färg enligt
förhållandet 2 liter färsk svamp per hektogram garn.

Ull är nog det vanligaste föremålet för färgning, eftersom ull är ett
protein binder det färgen väl och behåller den länge.

De vanligaste färgerna man får från växter och svampar är gult, rött,
brunt och grått. Blått är mindre vanligt och svart är svårt att få fram.
Grönt som egen färg finns inte, men erhålls genom att färga med gult
och blått var för sig. Många svampar ger, i synnerhet vid betning,
intensiva röda, blå och violetta färger.

Om du använder de bästa materialen, ull och silke, kan du mycket väl
nöja dig med naturell färgning utan tillsats av kemikalier. Detta
medför dock vanligtvis att färgerna blir svagare och blekare samt att
de lättare tvättas bort med tiden. Färgen kan naturligtvis också
försvinna helt om plagget utsätts för solljus.

För att erhålla textilier som har bättre hållbarhet mot tvätt och solljus
är det vanligt att använda något betmedel. Betmedlet är oftast något
metallsalt som hjälper färgämnet att binda till textilfibrerna.

Betmedel ger inte bara färgningen en större beständighet utan också
mycket djupare och starkare kulörer och kan lyfta fram helt andra
nyanser än färgämnet ensamt.

Bildens rödskiviga kanelspindlingen är en ganska vanligt
förkommande svampart i trakterna runt Östersjön, på Skillingaryds
skjutfält.

4 IMG_1599 Rödskivig kanelspindling Cortinarius semisanguineus

Följande betmedel används vid färgning av ullgarn:

Alun eller kaliumaluminiumsulfat, är ett vitt sockerliknande pulver
och mycket använt betmedel som inte ändrar färgtonen.

Järnvitriol eller ferrosulfat, är ljusgröna kristaller och används ofta
tillsammans med färgämnen rika på garvsyra och ger alltid olika
färgnyanser. Det gör gula färger mer grönaktiga och röda färger mera
lila samt gör garvsyrerika färger grå till svartaktiga.

Kopparvitriol eller kopparsulfat, är blågröna kristaller och ger oftast
mörkare kulörer och gör karmosinrött till bordeauxrött.

Kromsyrat kali eller kaliumdikromat, är orangefärgade kristaller och
ger ingen skada på garnet, men avger giftiga ångor som i koncentrerad
form är ohälsosamma. Det förstärker gula och gyllene färger samt gör
röda färger mörklila.

Oxalsyra eller etandisyra, är vitaktiga kristaller eller pulver och en
organisk syra som förekommer naturligt i frukt. Ibland används
oxalsyra tillsammans med kaliumdikromat och gör karmosinrött till
rödlila.

Tennsalt eller stannoklorid, är ofta grova vitaktiga kristaller och
används tillsammans med vin-sten och ger då starka och klara färger,
överdosering kan dock skada garnet. Detta ger gula färger mer lyster
och värme samt gör karmosinrött till högrött.

Vin-sten eller kaliumväteartrat, är ett vitt mjöligt pulver och används
alltid tillsammans med tennsalt men kan även kombineras med alun.

Följande betmedel används vid färgning av bomullsgarn:

Alun, se ovan under ullgarn.

Galläpple eller tannin, är ett betmedel som är rikt på garvsyra samt gör
gula färger gråbruna och röda färger plommonlila till svartbruna.

Soda eller natriumkarbonat är ett basiskt betmedel.

Övriga kemikalier är följande:

Ammoniak, natronlut, natriumhypoklorit och natriumhydrosulfit samt
kaliumkarbonat eller, som det också kallas, pottaska, används vid
efterbehandling för att göra färgbadet alkaliskt, med andra ord,
basiskt. De tre första kemikalierna används i samband med
indigofärgning, det vill säga, mörkt blått.

Teknisk sprit eller T-sprit är etanol som används för att lösa upp vissa
färger.

Ättiksyra neutraliserar basiska garner och även vanligt koksalt kan
förstärka gula färger och också användas vid indigofärgning.

Bilden visar den rödskiviga kanelspindlingen, ”Cortinarius
semisanguineus”, sedd underifrån på de röda skivorna.

5 IMG_1591 Bitterticka Postia stiptica

Den gamla granlågan sydost om Östersjön innehåller ”alltid” den
vackert vita bittertickan, ”Postia stiptica”, den är dock ingen
matsvamp.

6 IMG_1593 Bitterticka Postia stiptica översida

När man studerar den vita bittertickan, ”Postia stiptica” på nära håll så
kan man konstatera att den inte är helvit utan snarare gulvit. Bilden
visar svampens ovansida.

7 IMG_1592 Bitterticka Postia stiptica undersida

Smaken hos bittertickan, ”Postia stiptica”, är som namnet säger,
mycket bitter, men smaken framträder ibland först efter en stunds
tuggande. Bilden visar svampens undersida.

8 IMG_1594 Granfingersvamp - Ramaria eumorpha

Granfingersvamp, ”Ramaria eumorpha”, är en av många svårbestämda
fingersvampsarter och där de växer ser man dem ofta i mer eller
mindre stora grupper.

De flesta svampar är saprotrofer, vilket innebär att de hämtar sin
näring ur dött organiskt material, i det här fallet tallbarr.

En saprotrof är en organism som tar sin näring från dött organiskt
material och många svampar och bakterier är saprotrofer.

Dessa organismer kallas ibland också felaktigt för saprofyter, men då
detta ord, som kommer från grekiskan, betyder ”rutten” och ”växt” är
det mindre lämpligt att använda då svampar och bakterier inte tillhör
växtriket.

9 IMG_1596 Granfingersvamp - Ramaria eumorpha

Bildens förmodade granfingersvamp, ”Ramaria eumorpha”, tillhör
fingersvamparna och dessa betraktades förr som säkra matsvampar
men nu vet vi att det finns många olika arter och att de dessutom är
svåra att skilja från varandra. Flera fingersvampar smakar illa och
några är dessutom giftiga.

10 IMG_1597 Granfingersvamp - Ramaria eumorpha

Fingersvampar är en gemensam benämning på flera olika släkten
basidiesvampar. De växer på marken eller på multnande stammar och
andra multnande växtdelar.

Deras fruktkroppar är upprätta, oftast livligt färgade, köttiga eller sega, korall- eller buskformiga och relativt kortlivade.

Basidierna, där basidiesporerna bildas, är långsmala och sitter jämnt
fördelade utanpå fruktkropparna och bilden visar fortfarande en
förmodad granfingersvamp som växte i gammal gramskog alldeles
öster om Östersjön.

11 IMG_1602 Svavelgul slöjskivling Hypholoma fasciculare

Svavelgul slöjskivling, ”Hypholoma fasciculare”, en svamp som
tillhör släktet slöjskivlingar, på latin ”Hypholoma”.

De är små till medelstora skivlingar, som växer på ved eller mark och
är övervägande gula, men hatten, som är torr till slemmig, är ibland
brun eller olivgrön.

Fruktkropparna har ofta trådlika hyllerester och sporpulvret är lila
eller brunaktigt.

12 IMG_1603 Svavelgul slöjskivling Hypholoma fasciculare

Till släktet slöjskivlingar förs bland annat bildens art svavelgul
slöjskivling samt rökslöjskivling och tegelröd slöjskivling.

Rökslöjskivlingen är enligt uppgift ätlig och god efter avkokning,
medan de övriga två är oätliga, och bildens svavelgula slöjskivling
kan till och med orsaka svåra förgiftningar.

Var alltid helt säkra på vad ni äter i svamparnas värld, annars låt bli!

13 IMG_1601 Luktticka Gloeophyllum odoratum

Luktticka, ”Gloeophyllum odoratum”, ingår i släktet ”Gloeophyllum”
som innehåller 5 arter i Sverige, vilka är granmussling,
”Gloeophyllum abietinum”, kolticka, ”Gloeophyllum carbonarium”,
tallstocksticka, ”Gloeophyllum protractum” och vedmussling,
”Gloeophyllum sepiarium”, som ni kan se på bild två.

Släktets arter är fleråriga eller ettåriga, hattbildande arter med
korkartat, brunt kött, som färgas svart med lut, KOH. Arterna växer
normalt på barrved, och orsakar brunröta.

14 IMG_1600 Luktticka Gloeophyllum odoratum

Utseendemässigt är bildens luktticka, ”Gloeophyllum odoratum”, en
mycket speciell art, vars hattar på lodrätt underlag är konsolformade
till hovformade, men som blir kuddlika till oregelbundet knöllika när
de bildas på ovansidan av stubbar, vilket vanligen är fallet.

Hatten är ojämn och mer eller mindre tovhårig, gulbrun till mörkbrun
eller nästan svart, på levande exemplar dock nästan alltid med en
gulaktig, ofta bred tillväxtzon.

Lukttickan växer på gran, vanligen på ovansidan av grova stubbar,
precis som på min bild och finns både i slutna och öppna miljöer,
påfallande ofta på kvarlämnade granstubbar i lövträdsdominerade
skogar.

Doften i kombination med det udda växtsättet gör denna art lätt att
bestämma, och oförstörda exemplar kan knappast förväxlas med andra
svampar.

Lukttickan doftar som en blandning av anis, ”Pimpinella anisum”,
fänkål, ”Foeniculum vulgare”, och apelsin, ”Citrus × sinensis” i
Sinensis-Gruppen, det säger väl en del om hur olika vi och våra näsor
uppfattar dofter.

Tack för idag och på återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.