Solförmörkelsen sedd från Fågelforsskolan i Skillingaryd

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har tittat på solförmörkelsen.

Solförmörkelsen sedd från Fågelforsskolan
i Skillingaryd

Solförmörkelsen sedd från Fågelforsskolan i Skillingaryd, en natur-
och kulturkrönika i 12 bilder om när dag blev skymning och kylan
kom krypande i både kropp och i själ.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd fredagen den 20 mars 2015.
Bilderna är klickbara.

 

1 IMG_2011

Spänningen och förväntningarna var på topp bland eleverna på
Fågelforsskolan i Skillingaryd denna mulna marsfredag, den 20 mars
2015. Mellan klockan 09:40 till 12:00 skulle en solförmörkelse ske
med ett maximum klockan 10:50.

Vår egen måne skulle till 85 % täcka vårsolen men skulle molnen vara
för tjocka och täckande så att skådespelet skulle gå om intet för våra
mänskliga ögon.

Ingen visste säkert men alla hoppades att det inte skulle bli så och det
blev det inte heller.

Luckor och gluggar i molntäcket samt ett stundtals tunt molntäcke
gjorde att det verkligen blev ett stort skådespel.

2 IMG_2012

Solförmörkelse är ett astronomiskt fenomen som uppstår då vår måne
passerar framför solskivan och i generell bemärkelse sker en
solförmörkelse närhelst en kropp passerar mellan observatören och
solen och helt eller delvis täcker densamma.

I specifik och vardaglig bemärkelse innebär det dock när just vår
månes passage framför solen sett från jordytan.

I strikt bemärkelse är fenomenet således inte en förmörkelse utan en
så kallad ockultation.

Enligt NE är en ockultation en betäckning, det vill säga då månens
eller en planets passage genom synlinjen till en annan himlakropp
skyms bort, till exempel vid solförmörkelse.

Ordet kommer av latinets ”occultatio” för ”gömmande”, ”döljande”
och det kommer i sin ur av och ”occulo” för ”dölja”, ”förborga”.

3 IMG_2019

Solförmörkelser sker vid nymåne, då månen befinner sig mellan
jorden och solen och om månen vid samma tillfälle befinner sig nära
en av månbanans noder ligger den exakt i linje med jorden och solen,
varvid månens skugga träffar jorden och en solförmörkelse uppstår.

Fyra slag av solförmörkelser kan förekomma, partiella som nu, totala,
ringformiga och hybrider där den vanligaste typen är den partiella och
sker i cirka 35 procent av fallen, tätt följd av ringformiga och totala,
medan hybrida förmörkelser endast utgör cirka 5 procent av det totala
antalet.

Årligen inträffar minst två och högst fem solförmörkelser.

4 IMG_2020

Vid partiella solförmörkelser täcker månen bara delvis solskivan,
medan den vid totala solförmörkelser täcker hela solskivan med en
liten marginal.

Månens skugga sveper snabbt fram över jordens yta på grund av
månens banrörelse varför en total månförmörkelse är ett mycket
kortvarigt fenomen.

Om månen befinner sig på sitt största avstånd från jorden täcker den
inte solens hela yta ens vid förmörkelsens maximum.

Månens konformade kärnskugga når då inte fram till jordens yta och
endast en ringformig förmörkelse uppstår.

En hybridförmörkelse är total endast i den punkt i totalitetszonen som
är närmast månen och ringformig längs den övriga delen av
sträckningen.

5 IMG_2015

Totala, ringformiga och hybrida solförmörkelser föregås och efterföljs
av timslånga partiella faser, under vilka månens skiva gradvis träder in
på, respektive bort från, solskivan.

Under den totala fasen kan solens röda protuberanser och dess
silvervita korona skådas runt månens kolsvarta skiva, vilket
uppenbarligen kan betraktas riskfritt med kikare eller teleskop.

Under de ringformiga och partiella faserna lyser solen så stark att ett
mycket starkt dämpande solfilter, alternativt en projektionsskärm,
måste användas för att betrakta fenomenet. Annars finns risk för
bestående ögonskador eller blindhet.

Vi byggde oss en Camera Obscura och det fungerade också då
betraktade vi solförmörkelsen indirekt på papplådans bakstycke via
det lilla hålet på papplådans framstycke.

Principen för en Camera Obscura är helt enkelt som för en enkel
lådkamera, enkelt, roligt och riskfritt för ögonen.

6 IMG_2014

Den totala fasen i en solförmörkelse kan under de mest gynnsamma
omständigheter vara över 7 minuter lång, medan en ringformig
förmörkelse kan vara mer än 12 minuter.

Från Sverige skedde totala solförmörkelser senast åren 1914, 1927,
1945 och 1954 och nästa sker den 16 oktober år 2126.

För att se denna solförmörkelse som total var man tvungen att resa till
Svalbard eller Färöarna.

Nästa ringformiga solförmörkelser sker åren 2039 och 2048 och från
Sverige är solförmörkelser totala i omkring 3 minuter som längst,
medan den ringformiga fasen kan vara i cirka 5 minuter.

Min far berättade för mig en gång att när han som 27 åring upplevde
1954-års solförmörkelse från Värnamo, den 30 juni 1954, blev det så
mörkt att fåglarna slutade sjunga.

7 IMG_2017

Solförmörkelser förekommer i så kallade sarosserier med ett 70-tal
förmörkelser som sker under en period av omkring 1 300 år.

Intervallet mellan förmörkelserna är lika långa som saroscykeln som
är 18 år. Av geometriska skäl uppträder, inom en och samma
sarosserie, först partiella, under cykelns centralperiod totala, och
sedan åter partiella förmörkelser innan cykeln dör ut.

Saroscykeln är en ekliptisk periodicitet, som tidigare användes för att
just beräkna solförmörkelser och månförmörkelser

Ett litet antal ringformiga och hybrida förmörkelser kan också inträffa
och förmörkelser från ett flertal sarosserier pågår parallellt.

Vissa av dessa är nyligen påbörjade, vissa är nära sitt maximum och
producerar totala förmörkelser medan andra är nära att avslutas.

8 IMG_2013

Solförmörkelser har spelat en viktig roll i mytologi, religion och
folktro och en vanlig föreställning har varit att de orsakas av att något
demoniskt väsen förgriper sig på solen.

En vanlig reaktion var att man med oljud och buller försökte skrämma
bort detta väsen, även så ännu på 1800-talet i Sverige.

Som omen har solförmörkelser i allmänhet inneburit katastrofer och i
mytologin ofta jordens undergång.

Inom kristenheten föranledde solförmörkelser under medeltiden
särskilda mässor och senare trodde man att de medförde att bland
annat vattnet i brunnar förgiftades.

9 Eddington experimentet

År 1919 åker den brittiske astronomen sir Arthur Eddington till ön
Principe utanför Afrika för att fotografera en solförmörkelse och
bilden han tar visar hur solens massa kröker ljuset från stjärnor.

Det blir det experimentella beviset för Albert Einsteins allmänna
relativitetsteori och gör den gode Albert till en superkändis över en
natt.

10 IMG_Eddingtons foto solförmorkelsen ljuset bojs 1919 se

Sir Arthur Stanley Eddington, 1882–1944, var en brittisk astronom
och professor i Cambridge från år 1913 och chef för observatoriet där
från år 1914.

Eddington betraktas som sin tids främsta astrofysiker och han var en
av stellardynamikens grundare och introducerade moderna fysikaliska
metoder i teorin för stjärnornas struktur, jämvikt och utveckling.

Han fängslades tidigt av Albert Einsteins allmänna relativitetsteori och
ledde år 1919 en solförmörkelseexpedition till Västafrika, varvid
ljusets gravitationella avböjning befanns vara av den storlek som
Einstein förutsagt.

Bland de många böcker Eddington skrivit märks främst ”The
Mathematical Theory of Relativity” från år 1923 och ”The Internal
Constitution of the Stars” från år 1926.

Mellan de korta vågräta och ljusa strecken runt positvfotot på solen på
bilden ser man stjärnor som egentligen ligger bakom solen och inte
borde gå att se men eftersom solens enorma massa böjer av ljuset från
dessa tycks vi se dem, se principen för detta på bild 9.

11 Negative photo of the 1919 solar eclipse node full image

Eddington uppträdde även som populärvetenskaplig författare och
deltog i den filosofiska debatten, främst med den uppmärksammade
boken ”The Nature of the Physical World” från år 1931, på svenska
”Den materiella världens väsende”.

Mellan de korta vågräta och mörka strecken runt negativfotot på solen
på bilden ser man stjärnor som egentligen ligger bakom solen och inte
borde gå att se men eftersom solens enorma massa böjer av ljuset från
dessa tycks vi se dem, se principen för detta på bild 9.

12 Eddington solförmorkelse visar bakomliggande stjarnor 1

Stjärnorna som vi tycker oss se men som vi egentligen inte ser tillhör
en stjärnhopen Hyaderna, i stjärnbilden Oxen.

Stjärnorna i Hyaderna, som bildar en så kallad öppen stjärnhop, är
ganska närbelägna oss och bara cirka 150 ljusår bort, vilket gör att
deras egenrörelser tycks riktade mot en gemensam punkt på himlen,
den så kallade konvergenspunkten.

Stjärnorna i hopen följer nära parallella banor i relation till vår sol,
och genom att också mäta deras radialhastigheter kan man bestämma
noggranna avstånd till dem och med hjälp härav kan sedan avstånd till
andra stjärnhopar bestämmas.

Mellan de korta vågräta och mörka strecken runt negativfotot på solen
på bilden ser man stjärnor som egentligen ligger bakom solen och inte
borde gå att se men eftersom solens enorma massa böjer av ljuset från
dessa tycks vi se dem, se principen för detta på bild 9.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.