Sommarminnen från en gången sommar

Vår naturkrönikör Dan Damberg minns sommaren i Ugglarp.

Sommarminnen från en gången sommar,
Ugglarp om aftonen

Sommarminnen från en gången sommar, Ugglarp om aftonen, en
natur- och kulturkrönika i 14 bilder från vår västra kust i landskapet
Halland.

Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd första augustiveckan 2013.

 

1 IMG_0290

Det halländska urbergets is- och vattenslipade samt därmed vackert
runda former avgränsar Ugglarps strand i söder.

Dessa vackra klippor består av gnejs och granatamfibolit och har, som
sagt, slipats runda under den senaste istiden.

Amfiboliter är en grönsvarta, medelkorniga, metamorf bergarter,
ombildad bergarter, som huvudsakligen består av amfibol, det vill
säga, hornblände, och plagioklas, som är gråa och vita mineraler
tillhörande fältspaterna jämte andra mineraler som granat, kvarts och
biotit.

Granater är en grupp mineraler som finns bland annat i metamorfa
bergarter såsom skiffrar och gnejser. Dessa är slipmedel på grund av
sin hårdhet och sin egenskap att brytas sönder i kantiga fragment och
användes som smyckestenar redan av egyptier, greker och romare.

2 IMG_0291

Sågtång, ”Fucus serratus”, är en art i gruppen brunalger. Det är en
flerårig, kraftig, 50–100 centimeter hög alg, som är tillplattad,
solfjädersformig och upprepat gaffelgrenig med 1–3 centimeter breda
skott som har sågtandade kanter.

Fortplantningsorganen sitter i de något förtjockade bålspetsarna och
arten finns i svenska vatten längs hela västkusten, i Öresund och i
Östersjön på mellan 0,5–10 meters djup, där den fästad på klippor och
stenar kan bilda en egen zon. Den har dessutom på saltvattenskurorter
använts till tångbad.

3 IMG_0292

Blåmålla, ”Chenopodium glaucum”, är en ettårig, ofta nedliggande ört
som vanligen har rödstrimmig stjälk, precis som min bild visar.

Den växer på kväverika marker som vid gödselstackar och på fet
matjord i trädgårdsland och på ruderatmark.

”Om både Blåmållan och Rödmållan kan anmärkas att de på Linnés
tid växte rikligt ”på Stockholms gator”. Den förra var der
”frequentissimum” och den sednare förekom ”copiose” (L. Fl. Suec.).
”Gräset” på gatorna bortrensades den tiden icke så noga som nu.”

Ur ”Utkast till svenska växterna naturhistoria II” av C. F. Nyman år
1868.

4 IMG_0296

Att havet ligger åt vänster på bilden är inte svårt att se på den liggande
och vindpinade klibbalen.

5 IMG_0297

Förra bildens klibbal bildar här en vacker tunnel med ett välvt tak
format av den ständiga vindens pinande kraft.

6 IMG_0299

Att den vackra stenen en gång i en fjärran forntid varit mjuk och till och
med flytande är här lätt att se, flera mineraler har samverkat för att
få fram det vackra mönstret, nästan som att baka tigerkaka.

7 IMG_0303

Rödklint, ”Centaurea jacea”, är en flerårig ört som kan bli upp till åtta
decimeter hög. Rödklint blommar under sensommaren och hösten,
från juli till september, med rödvioletta blommor som sitter samlade i
två till tre centimeter breda korgar. Växten har förr använts som
färgväxt och uppges ge en gul färg.

8 IMG_0305

Strandkål, ”Crambe maritima”, är en stor, flerårig, kal ört som kan bli
upp till åtta decimeter hög. Stjälken är upprätt, rikt grenig och har
strödda blad och bladen är stora, kålartade, blådaggiga och krusiga,
varav de nedre är långt skaftade.

9 IMG_0306

Strandkål är en ganska ovanlig havsstrandsväxt som är vanligast är
den i längs Västkusten men den förekommer också sällsynt längs
Östersjöns kust upp till Uppland.

”Strandkåhl kallades den allmänt af fiskare.

 Växer på en stor del holmar vid stränder i sanden ock stengruset, samt
bland klappuren der andra örter ei kunna komma fort, til exemp. på
Lugnholmen utan för Strömstad, Linghud, stora svangen, Olaskär i
Tanum, samt åtskillige andra längs efter hela siökanten.

 Hvilken hade kunnat inbilla sig at träffa denna vilt växande i Sverige?

 Til bladen liknar den aldeles vår vanliga Blåkål, så at man skulle
hafva möda, at kunna skilja dem från hvarandra: näppeligen kan ock
någon kål hafva större ock tiockare blad, än denna. Ingenstäds viste de
at använda den til någon nytta, iag skulle dock tro, at den nästan så väl
kunde nyttias til mat för folck som annan kål.”

Ur ”Förtekning på några örter fundna i Bohus-Län 1742” av Pehr
Kalm, Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar år 1743. 

10 IMG_0319

Strandkonst, en vackert skulpterad fot med dekoration av
hjärtmusslor, idag ett konstverk, imorgon åter sand. Förgängligheten i
ett nötskal, tankeväckande, filosofiskt och ibland skrämmande.

11 IMG_0325

På gravfältet till höger på bilden finns fyra högar och en rest sten.
Högarna är 10-20 meter i diameter och en halv till en dryg meter höga.
Den resta stenen på bilden är 1,4 meter hög. Gravfältet är beläget i
Skällentorps tångallmänning.

12 IMG_0326

År 1911 undersöktes en av högarna och i den fanns en hällkista
orienterad i nord-sydlig riktning. Den var 1,6 meter lång och 0,7 meter
bred samt byggd av tre hällar på vardera långsidan och en gavel i
vardera änden. Taket bestod av fyra hällar.

Inga daterade fynd gjordes, men man kunde konstatera att den, tyvärr,
plundrats i sen tid. Troligen har gravfältet uppförts under den äldre
bronsåldern.

Bronsålder kallas den del av förhistorien som är från tiden mellan år
1700 före Kristus till år 500 före Kristus. Den brukar delas in i äldre
och yngre bronsålder och tidsperioden mellan 1700 till 1100 före
Kristus kallar arkeologerna för äldre bronsåldern.

13 IMG_0330

Bergrör, ”Calamagrostis epigeios”, är ett flerårigt, ganska grovt och
storväxt gräs med grågröna breda blad och en gråbrun vippa. Den
växer i stora bestånd från en krypande jordstam och förekommer i
nästan hela landet. Den är vanlig på torra sandmarker, till exempel i
vägkanter, på banvallar, berg och vid stränder som här.

”Finnas här och där på sandbackar och högder. De späda bladen ätas
af Kreaturen, men äldre röras de icke. Hwar man icke har tillgång til
Sandrör kan Bergrör planteras på Flygsand. Det kryper lika så med
sine rötter, men öfwertäckes det af sanden, wäxer det icke så willigt.”

Ur ”Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ” av A. J. Retzius år 1806.

14 IMG_0318

Solnedgång vid Ugglarp, se och njut, känn vinden i håret och doften
av tång.

PS!

Förlåt, ursäkta men tillåt mig att på ett naturvetenskapligt sätt få bryta
bildens förtrollning genom att säga följande…

Förklaringen till att solnedgångar, och soluppgångar, blir röda är
något förenklat uttryckt att den långvågiga strålningen från det röda
ljuset är de enda ljusvåglängder som orkar ta sig igenom den vinkel
som bildas mellan horisonten och betraktarens ögon, det blå ljuset
sprids ut, förtunnas och försvinner. Det är nämligen mycket atmosfär,
luft, att ta sig igenom och dessutom får vi inte glömma de
föroreningspartiklar och små vattendroppar, likt dimma, som finns i
luften och som också filtrerar bort kortare ljusvåglängder. Det är för
övrigt samma fenomen som gör att himlen upplevs blå på dagen, blått
ljus sprids nämligen ut lättare i atmosfären, detta kallas för Rayleigh-
spridning.

DS!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.