Svanaholms ängar

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Svanaholms ängar.

Svanaholms ängar, del 2

Svanaholms ängar och Åbykrysset vid Storåns och Kanalens utlopp i
sjön Bolmen, del 2, en naturkrönika i 12 bilder från några fantastiskt vackra
platser inte olika Skånes slätter.
Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i januari 2012.


Bara någon vecka innan vintern slog till på allvar för första gången
denna vinter var det såhär vårlikt i området kring Svanaholms ängar
och Åbykrysset vid Storåns och Kanalens utlopp i sjön Bolmen, söder
om Forsheda i Värnamo kommun.

Trots det soliga och fina vädret samt de vintertrevliga temperaturerna
på omkring 5 plusgrader ser tofsvipan en smula frusen ut.


Tofsvipan har olika namn i olika delar av Sverige. I Halland kallas den
för säavipa, i Skåne såkaja, i Västergötland tikråka och på Gotland
bläcko.


När man i Skåne ser tofsvipan vid det första vackra vårvädret i mars,
säger man att nu har man bara ”vibevintern” kvar.

Exempel på skånedialekt från Göinge, så kallad ”göingska”; ”Naur da
ble vinter mä sny sen viborna hade kommed sa di öd da va vibevinter”.

Översatt till rikssvenska blir detta; ”När det blev vinter med snö sedan
viporna kommit sa de att det blev vipvinter”.

Vipan på bilden har troligen inte återvänt utan har helt enkelt aldrig
lämnat, och vinter kan vi ha mycket kvar av ännu.


En adult gråtrut, ”Larus argentatus”, i vinterdräkt ligger och vilar i
vätorna ute på Svanaholms ängar, lägg speciellt märke till det
gråbrunstreckade huvudet.

Namnet gråtrut nämns första gången år 1783 och är nog ursprungligen
ett dialektnamn från Stockholm skärgård. ”Grå-” syftar på den grå
manteln och arten har även kallats för gråmås.


En juvenil gråtrut, ”Larus argentatus”, i sin första vinterdräkt står i en
väta ute på Svanaholms ängar, lägg märke till de ljust skära benen.

Gråtruten övervintrar ofta i mellersta och södra Sverige men även ute
på Nordsjön. Flertalet gråtrutar flyttar till Västeuropa i oktober till
november och kommer tillbaka vid islossningen i mars- april men en
del, särskilt äldre individer, stannar kvar vid isfria vatten upp till
Mellansverige.


Vid mitt besök vid Åbykrysset inte långt från Hammargården kunde
jag räkna ett par hundra sädgäss, ”Anser fabalis”, som vid några
tillfällen tog till vingarna utan någon synbar anledning.


Sädgåsflocken lyfter hastigt ännu en gång utan synbar anledning för att
efter en stund återkomma till platsen, jag trycker hastigt av ett antal
bilder i serie mitt in i flocken och kanske är den undre fågeln i mitten
en spetsbergsgås, just den spetsbergsgås som funnits på platsen en tid.

Dock stämmer inte benfärgen, fågeln på min bild ser ut att ha
orangefärgade ben och inte skära som en spetsbergsgås egentligen
skall ha.

Spetsbergsgåsen, ”Anser brachyrhynchus”, är mycket lik sädgåsen,
”Anser fabalis”, men har till skillnad från denna rosafärgade ben och
fötter. Fjäderdräkten är ljust gråblå på rygg och framtill på vingarna
medan stjärten är vit med ett smalt ljusgrått tvärband innanför den vita
breda bård som avslutar stjärten. Huvudet är mörkt och den har kort
hals och näbb som är rosafärgad och svart.

Den är alltså något mindre än sädgåsen och kallades förr för mindre
sädgås. Den häckar främst på Spetsbergen och Island, särskilt i
Hofsjökull-glaciärens avrinningsområde, men också på Grönland och
på Svalbard. Fågeln, som är en flyttfågel, ansluter sig till andra
gåsarter under flyttningen och deras vinterområde ligger i
Storbritannien och på Irland, i Belgien och Nederländerna, i norra
Tysklands kustområden och i Danmark.

På vintern lever spetsbergsgäss med förkärlek på ängar och i
flodlandskap, men även på betesmarker som här vid Svanaholms
ängar. I häckningsområdena på sommaren lever spetsbergsgässen i
stora kolonier.


Med Hammargårdens jordbruksredskap i bakgrunden spatserar ett stort
antal sångsvanar och sädgäss i lugn och ro.


Jag letar efter en mindre sångsvan av arten mindre sångsvan, ”Cygnus
columbianus bewickii”, med bara lite gult på inre delen av näbben men
hittar bara vanliga sångsvanar med ”mycket” gult på näbben.

Det finns med andra ord två raser av mindre sångsvan, nämligen den
eurasiska” Cygnus columbianus bewickii” och den nordamerikanska
”Cygnus columbianus columbianus” som ibland kallas tundrasvan eller
amerikansk tundrasvan.

Den mindre sångsvanen häckar i sumpmarker på den arktiska tundran
och på övervintringsområdena håller den sig ofta nära kusten.


Visst ser det ut som om den tänkte ge sin artfrände en riktigt stor och
välkomnande sångsvanskram.


Kanske är det hennes käre make eller hans kära maka, hur som helst
kan man tro att vänstervingen strax ska läggas varsamt och skyddande
över partnerns skuldror.


Två grågäss lyfter mot nordväst, notera det breda vita nedre
stjärtbandet, sädgåsen har ett likadant men tydligt smalare. Grågåsen
häckar i Europa och Asien och i Skandinavien finns mer än hälften av
det europeiska beståndet. Det svenska grågåsbeståndet har under flera
decennier ökat snabbt och under 1980-talet var ökningstakten i
genomsnitt cirka 10 % per år för att under 1990-talet mattas till 6-7 %
per år.

När jag var en ung fältbiolog under de första åren på 70-talet var
grågåsen dock lite av en raritet som sågs bäst från det gamla
fågeltornet vid Kävsjön som då bara var ett naturreservat. Store Mosse
med Kävsjön avsattes för övrigt år 1971 som naturreservat och blev
nationalpark först år 1982. Detta är nu över fyrtio år sedan!

Tänk vad tiden går!

Svanaholms ängar och Åbykrysset vid Storåns och Kanalens utlopp i
sjön Bolmen, en naturkrönika i 12 bilder från några fantastiskt vackra
platser inte olika Skånes slätter.
Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i januari 2012.
1.
Bara någon vecka innan vintern slog till på allvar för första gången
denna vinter var det såhär vårlikt i området kring Svanaholms ängar
och Åbykrysset vid Storåns och Kanalens utlopp i sjön Bolmen, söder
om Forsheda i Värnamo kommun.
Trots det soliga och fina vädret samt de vintertrevliga temperaturerna
på omkring 5 plusgrader ser tofsvipan en smula frusen ut.
2.
Tofsvipan har olika namn i olika delar av Sverige. I Halland kallas den
för säavipa, i Skåne såkaja, i Västergötland tikråka och på Gotland
bläcko.
3.
När man i Skåne ser tofsvipan vid det första vackra vårvädret i mars,
säger man att nu har man bara ”vibevintern” kvar.
Exempel på skånedialekt från Göinge, så kallad ”göingska”; ”Naur da
ble vinter mä sny sen viborna hade kommed sa di öd da va vibevinter”.
Översatt till rikssvenska blir detta; ”När det blev vinter med snö sedan
viporna kommit sa de att det blev vipvinter”.
Vipan på bilden har troligen inte återvänt utan har helt enkelt aldrig
lämnat, och vinter kan vi ha mycket kvar av ännu.
4.
En adult gråtrut, ”Larus argentatus”, i vinterdräkt ligger och vilar i
vätorna ute på Svanaholms ängar, lägg speciellt märke till det
gråbrunstreckade huvudet.
Namnet gråtrut nämns första gången år 1783 och är nog ursprungligen
ett dialektnamn från Stockholm skärgård. ”Grå-” syftar på den grå
manteln och arten har även kallats för gråmås.
5.
En juvenil gråtrut, ”Larus argentatus”, i sin första vinterdräkt står i en
väta ute på Svanaholms ängar, lägg märke till de ljust skära benen.
Gråtruten övervintrar ofta i mellersta och södra Sverige men även ute
på Nordsjön. Flertalet gråtrutar flyttar till Västeuropa i oktober till
november och kommer tillbaka vid islossningen i mars- april men en
del, särskilt äldre individer, stannar kvar vid isfria vatten upp till
Mellansverige.
6.
Vid mitt besök vid Åbykrysset inte långt från Hammargården kunde
jag räkna ett par hundra sädgäss, ”Anser fabalis”, som vid några
tillfällen tog till vingarna utan någon synbar anledning.
7.
Sädgåsflocken lyfter hastigt ännu en gång utan synbar anledning för att
efter en stund återkomma till platsen, jag trycker hastigt av ett antal
bilder i serie mitt in i flocken och kanske är den undre fågeln i mitten
en spetsbergsgås, just den spetsbergsgås som funnits på platsen en tid.
Dock stämmer inte benfärgen, fågeln på min bild ser ut att ha
orangefärgade ben och inte skära som en spetsbergsgås egentligen
skall ha.
Spetsbergsgåsen, ”Anser brachyrhynchus”, är mycket lik sädgåsen,
”Anser fabalis”, men har till skillnad från denna rosafärgade ben och
fötter. Fjäderdräkten är ljust gråblå på rygg och framtill på vingarna
medan stjärten är vit med ett smalt ljusgrått tvärband innanför den vita
breda bård som avslutar stjärten. Huvudet är mörkt och den har kort
hals och näbb som är rosafärgad och svart.
Den är alltså något mindre än sädgåsen och kallades förr för mindre
sädgås. Den häckar främst på Spetsbergen och Island, särskilt i
Hofsjökull-glaciärens avrinningsområde, men också på Grönland och
på Svalbard. Fågeln, som är en flyttfågel, ansluter sig till andra
gåsarter under flyttningen och deras vinterområde ligger i
Storbritannien och på Irland, i Belgien och Nederländerna, i norra
Tysklands kustområden och i Danmark.
På vintern lever spetsbergsgäss med förkärlek på ängar och i
flodlandskap, men även på betesmarker som här vid Svanaholms
ängar. I häckningsområdena på sommaren lever spetsbergsgässen i
stora kolonier.
8.
Med Hammargårdens jordbruksredskap i bakgrunden spatserar ett stort
antal sångsvanar och sädgäss i lugn och ro.
9.
Jag letar efter en mindre sångsvan av arten mindre sångsvan, ”Cygnus
columbianus bewickii”, med bara lite gult på inre delen av näbben men
hittar bara vanliga sångsvanar med ”mycket” gult på näbben.
Det finns med andra ord två raser av mindre sångsvan, nämligen den
eurasiska” Cygnus columbianus bewickii” och den nordamerikanska
”Cygnus columbianus columbianus” som ibland kallas tundrasvan eller
amerikansk tundrasvan.
Den mindre sångsvanen häckar i sumpmarker på den arktiska tundran
och på övervintringsområdena håller den sig ofta nära kusten.
10.
Visst ser det ut som om den tänkte ge sin artfrände en riktigt stor och
välkomnande sångsvanskram.
11.
Kanske är det hennes käre make eller hans kära maka, hur som helst
kan man tro att vänstervingen strax ska läggas varsamt och skyddande
över partnerns skuldror.
12.
Två grågäss lyfter mot nordväst, notera det breda vita nedre
stjärtbandet, sädgåsen har ett likadant men tydligt smalare. Grågåsen
häckar i Europa och Asien och i Skandinavien finns mer än hälften av
det europeiska beståndet. Det svenska grågåsbeståndet har under flera
decennier ökat snabbt och under 1980-talet var ökningstakten i
genomsnitt cirka 10 % per år för att under 1990-talet mattas till 6-7 %
per år.
När jag var en ung fältbiolog under de första åren på 70-talet var
grågåsen dock lite av en raritet som sågs bäst från det gamla
fågeltornet vid Kävsjön som då bara var ett naturreservat sedan något
år tillbaka. Detta är nu över fyrtio år sedan!
Tänk vad tiden går!
Svanaholms ängar och Åbykrysset vid Storåns och Kanalens utlopp i
sjön Bolmen, en naturkrönika i 12 bilder från några fantastiskt vackra
platser inte olika Skånes slätter.
Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i januari 2012.
1.
Bara någon vecka innan vintern slog till på allvar för första gången
denna vinter var det såhär vårlikt i området kring Svanaholms ängar
och Åbykrysset vid Storåns och Kanalens utlopp i sjön Bolmen, söder
om Forsheda i Värnamo kommun.
Trots det soliga och fina vädret samt de vintertrevliga temperaturerna
på omkring 5 plusgrader ser tofsvipan en smula frusen ut.
2.
Tofsvipan har olika namn i olika delar av Sverige. I Halland kallas den
för säavipa, i Skåne såkaja, i Västergötland tikråka och på Gotland
bläcko.
3.
När man i Skåne ser tofsvipan vid det första vackra vårvädret i mars,
säger man att nu har man bara ”vibevintern” kvar.
Exempel på skånedialekt från Göinge, så kallad ”göingska”; ”Naur da
ble vinter mä sny sen viborna hade kommed sa di öd da va vibevinter”.
Översatt till rikssvenska blir detta; ”När det blev vinter med snö sedan
viporna kommit sa de att det blev vipvinter”.
Vipan på bilden har troligen inte återvänt utan har helt enkelt aldrig
lämnat, och vinter kan vi ha mycket kvar av ännu.
4.
En adult gråtrut, ”Larus argentatus”, i vinterdräkt ligger och vilar i
vätorna ute på Svanaholms ängar, lägg speciellt märke till det
gråbrunstreckade huvudet.
Namnet gråtrut nämns första gången år 1783 och är nog ursprungligen
ett dialektnamn från Stockholm skärgård. ”Grå-” syftar på den grå
manteln och arten har även kallats för gråmås.
5.
En juvenil gråtrut, ”Larus argentatus”, i sin första vinterdräkt står i en
väta ute på Svanaholms ängar, lägg märke till de ljust skära benen.
Gråtruten övervintrar ofta i mellersta och södra Sverige men även ute
på Nordsjön. Flertalet gråtrutar flyttar till Västeuropa i oktober till
november och kommer tillbaka vid islossningen i mars- april men en
del, särskilt äldre individer, stannar kvar vid isfria vatten upp till
Mellansverige.
6.
Vid mitt besök vid Åbykrysset inte långt från Hammargården kunde
jag räkna ett par hundra sädgäss, ”Anser fabalis”, som vid några
tillfällen tog till vingarna utan någon synbar anledning.
7.
Sädgåsflocken lyfter hastigt ännu en gång utan synbar anledning för att
efter en stund återkomma till platsen, jag trycker hastigt av ett antal
bilder i serie mitt in i flocken och kanske är den undre fågeln i mitten
en spetsbergsgås, just den spetsbergsgås som funnits på platsen en tid.
Dock stämmer inte benfärgen, fågeln på min bild ser ut att ha
orangefärgade ben och inte skära som en spetsbergsgås egentligen
skall ha.
Spetsbergsgåsen, ”Anser brachyrhynchus”, är mycket lik sädgåsen,
”Anser fabalis”, men har till skillnad från denna rosafärgade ben och
fötter. Fjäderdräkten är ljust gråblå på rygg och framtill på vingarna
medan stjärten är vit med ett smalt ljusgrått tvärband innanför den vita
breda bård som avslutar stjärten. Huvudet är mörkt och den har kort
hals och näbb som är rosafärgad och svart.
Den är alltså något mindre än sädgåsen och kallades förr för mindre
sädgås. Den häckar främst på Spetsbergen och Island, särskilt i
Hofsjökull-glaciärens avrinningsområde, men också på Grönland och
på Svalbard. Fågeln, som är en flyttfågel, ansluter sig till andra
gåsarter under flyttningen och deras vinterområde ligger i
Storbritannien och på Irland, i Belgien och Nederländerna, i norra
Tysklands kustområden och i Danmark.
På vintern lever spetsbergsgäss med förkärlek på ängar och i
flodlandskap, men även på betesmarker som här vid Svanaholms
ängar. I häckningsområdena på sommaren lever spetsbergsgässen i
stora kolonier.
8.
Med Hammargårdens jordbruksredskap i bakgrunden spatserar ett stort
antal sångsvanar och sädgäss i lugn och ro.
9.
Jag letar efter en mindre sångsvan av arten mindre sångsvan, ”Cygnus
columbianus bewickii”, med bara lite gult på inre delen av näbben men
hittar bara vanliga sångsvanar med ”mycket” gult på näbben.
Det finns med andra ord två raser av mindre sångsvan, nämligen den
eurasiska” Cygnus columbianus bewickii” och den nordamerikanska
”Cygnus columbianus columbianus” som ibland kallas tundrasvan eller
amerikansk tundrasvan.
Den mindre sångsvanen häckar i sumpmarker på den arktiska tundran
och på övervintringsområdena håller den sig ofta nära kusten.
10.
Visst ser det ut som om den tänkte ge sin artfrände en riktigt stor och
välkomnande sångsvanskram.
11.
Kanske är det hennes käre make eller hans kära maka, hur som helst
kan man tro att vänstervingen strax ska läggas varsamt och skyddande
över partnerns skuldror.
12.
Två grågäss lyfter mot nordväst, notera det breda vita nedre
stjärtbandet, sädgåsen har ett likadant men tydligt smalare. Grågåsen
häckar i Europa och Asien och i Skandinavien finns mer än hälften av
det europeiska beståndet. Det svenska grågåsbeståndet har under flera
decennier ökat snabbt och under 1980-talet var ökningstakten i
genomsnitt cirka 10 % per år för att under 1990-talet mattas till 6-7 %
per år.
När jag var en ung fältbiolog under de första åren på 70-talet var
grågåsen dock lite av en raritet som sågs bäst från det gamla
fågeltornet vid Kävsjön som då bara var ett naturreservat sedan något
år tillbaka. Detta är nu över fyrtio år sedan!
Tänk vad tiden går!
Store Mosse med Kävsjön avsattes för övrigt år 1971 som

naturreservat och blev nationalpark först år 1982.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.