Thomas Strand debatterar

Thomas Strand (S) debatterar gymnasieskolan.

Med obligatorisk gymnasieskola ges alla chansen

Alla elever ska ges samma chans och samma möjligheter. Därför är förslaget om en obligatorisk gymnasieskola en framtidsreform. Det lägger grunden till kunskap, rättvisa, förståelse och framtidstro. Kvaliteter som ökar tron på den egna förmågan. Det är betydelsefullt att varje elev går stärkt ut från skolan, stärkt som människa och stärkt inför livet som väntar. Vi har ett ansvar att hjälpa och inte stjälpa.

Innebörden i förslaget att göra gymnasieskolan obligatorisk – som den nya Socialdemokratiskt ledda regeringen nyligen föreslagit – bottnar kort och gott i den filosofin.

Dagens gymnasieskola står inför helt andra utmaningar än vad som gällde för bara några årtionden sedan. I dag krävs en gymnasieutbildning för att få ett jobb och för att klara sig i ett allt mer komplext och kunskapsintensivt samhälle.

I en alltmer globaliserad värld är ökad kunskap och bildning nödvändiga färdigheter. Dagens och framtidens arbetsliv och samhälle kräver gedigna kunskaper av alla.

Därför föreslår nu regeringen att alla ungdomar som inte fyllt 18 år ska gå en gymnasieutbildning. Eleverna ska få det stöd som behövs för att nå kunskapsmålen och utvecklas efter sina förutsättningar. Yrkesprogrammen ska stärkas. Dels genom att ge en grundläggande högskolebehörighet, dels genom att omformas till yrkescollege i samverkan med arbetslivet. Dessutom ska ett estetiskt ämne ingå i alla gymnasieutbildningar.

Jag blir förvånad över att Jan Björklund och Emma Carlsson Löfdahl, båda FP, kan se något negativt i ett förslag som alla gymnasieelever vinner på. Allra helst som de presenterade förslagen reparerar bristerna som påtalats av många gällande gymnasieskolornas yrkesprogram. När dessa yrkesprogram förlorade sin grundläggande högskolebehörighet för tre år sedan flydde många elever dessa program.

Nu knorrar Björklund och Carlsson Löfdahl och skriver i ett debattinlägg att alla inte vill bli akademiker. Det är det heller ingen som kräver. Eller förväntar sig, men möjligheten ska vara öppen för alla som vill. Den S-ledda regeringens förslag visar på hur vi kan stärka förutsättningarna för alla att klara gymnasieskolan.

Vi ökar yrkesprogrammens flexibilitet genom att tillföra alternativa vägar och vi utvecklar yrkesprogrammen till yrkescollege som innebär att arbetsgivarna på ett mer aktivt sätt ska delta i utbildningens utformning och kvalitetssäkring. Kvaliteten i utbildningen höjs genom gemensamt ansvar mellan arbetsmarknadens parter och skolans huvudman.

Björklund och Carlsson Löfdahl verkar fortfarande vara inne på att sålla och sortera landets gymnasieelever. De verkar tro på en gymnasieskola med inbyggda återvändsgränder. Det är inte så vi bygger framtidens gymnasieskola.

Thomas Strand (S), Vaggeryd

Riksdagsledamot och ledamot i utbildningsutskottet

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer