Trädgårdens ekologi, del 2

Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på trädgårdens biologiska mångfald.

Trädgårdens ekologi, del 2

Trädgårdens ekologi, del 2, en natur- och kulturkrönika i 13 bilder om
det egna ekosystemet hemma i trädgården.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i midsommartid 2015.
Bilderna är som vanligt klickbara.

 

1 IMG_3722

Ett ekosystem är allt liv och den icke levande miljö som finns i ett
naturområde och kan vara området kring en stubbe, en damm, en
skog, en havsvik eller hela planeten jorden.

Organismer som djur, växter, svampar och bakterier lever i ekosystem
och dess organismer är ofta beroende av varandra och påverkar
varandra.

En trädgård är också ett ekosystem om än skapat av oss människor
och med arter som är mer eller mindre anpassade till varandra.

Bilden visar troligtvis en art som heter gulltörel, ”Euphorbia
polycroma”, som bildar vackra halvbollar med blågröna, lansettlika
blad som nästan täcks av de gröngula blommorna i maj-juni.

Törelväxter, ”Euphorbia”, är ett stort släkte med över 2 000 arter,
varav många är suckulenter, men tänk på att den vita mjölksaften som
många arter utsöndrar är hudirriterande och något giftig.

2 IMG_3724

Rosenplister, ”Lamium maculatum”, tillsammans med silverarv,
”Cerastium tomentosum”, två ater som gärna sprider sig och måste
därför hållas efter och begränsas.

3 IMG_3728

Revsuga, ”Ajuga reptans”, är en flerårig ört med kort jordstam och
långa, rotslående utlöpare. Detta är formen ”atropurpurea” som har
mörkt rödbruna blad.

4 IMG_3729

Flugbaggar i familjen ”Cantharidae” är skalbaggar med cirka 5000
olika arter i världen, varav 49 är påträffade i Sverige, de kallas ofta
också mjukbaggar och trivs bra i trädgården.

5 IMG_3734

Liljebaggen, ”Lilioceris lilii”, är en bladbagge som äter stjälkar, blad,
knoppar och blommor på liljor och fritillarior, klockliljor och andra
blommor i familjen ”Liliaceae”.

Liljebaggen lägger enbart sina ägg på arter i släktena ”Liliuim” och
”Fritillaria” och arten härstammar från Eurasien.

Liljebaggen anses numera vara ett skadedjur i de flesta tempererade
klimat där liljor odlas.

Larverna har orange kroppar och svarta huvuden, och de täcker sig
själva med sin avföring för att skrämma bort rovdjur, och bildar svarta
klumpar. Liljebaggarna reagerar på fara genom att låta sig falla till
marken och gömma sig.

6 IMG_3735

Mitt på och direkt ur den klippta syrenens bark kommer en ny knopp
efter bara någon vecka, ytterligare några dagar senare har den blivit ett
nytt och fotosyntetiserande blad som bildar socker till sig själv och
syre till atmosfären.

7 IMG_3736

Harkrankar, är myggor i ordningen tvåvingar och utgör överfamiljen
”Tipuloidea”. De har världsvid utbredning och omfattar totalt cirka
13 000 olika arter.

Gruppen indelas i tre familjer, storharkrankar, mellanharkrankar och
småharkrankar, med cirka 125, 4 respektive 210 olika arter i Sverige,
det vill säga 339 olika arter totalt.

Harkrankar är vanligen mellanstora till mycket stora myggor med
långa ben som lätt bryts av om man tar i dem.

Arterna i Sverige har ett vingspann på mellan 5 och 65 millimeter och
huvudet är ofta näbblikt förlängt.

Fullbildade harkrankar lever av nektar och växtsaft och är helt
harmlösa för människan och larverna lever i marken, bland löv, i
murken ved, mossa, fuktig vegetation, gyttja i grunda sjöar och åar
eller bland marina alger i tidvattenszonen.

Larverna äter oftast multnande organiskt material men några är dock
karnivora, köttätande, eller äter rötter och skott av levande växter och
kan då orsaka viss skada på säd och andra gräs.

8 IMG_3875

Det flitiga honungbiet, ”Apis mellifera”, har mycket att göra så här
års, mycket nektar och pollen att hämta och mycket pollinering att
göra, annars stannar hela världen, vilket enormt ansvar.

Här besöker den arten stor ormrot, ”Bistorta officinalis”, som är en
växtart i familjen slideknäväxter och förekommer i stora delar av
Eurasien.

9 IMG_3887 Familjen glansbaggar Cychramus luteus

På ett blad på den rödblommiga häggen sitter en liten rödbrun
skalbagge som tillhör familjen glansbaggar och arten heter
”Cychramus luteus”, men svenskt namn saknas.

10 IMG_3891

Bildens bergklint, ”Centaurea montana”, är en flerårig ört som kan bli
upp till åtta decimeter hög och den är mycket härdig samt kommer
ursprungligen från bergsområden i Mellaneuropa.

Bergklint är tillsammans med blåklint, ”Centaurea cyanus”, den enda
blåblommiga arten i släktet klintar.

Blåklint är dock ettårig, har smala blad, mindre blomkorgar och annan
typ av holkfjäll.

11 IMG_3892

Släktet gullregn har två arter, alpgullregn, ”Laburnum alpinum”, och
sydgullregn, ”Laburnum anagyroides”, som båda förekommer i
Sverige.

Det finns en hybride, som kallas hybridgullregn, ”Laburnum x
watereri”, som under senare år har ökat i odling då dess dåliga
fruktsättning minskar risken för att barn av misstag skall äta de giftiga
fröna eller fruktbaljorna.

Växten är giftig, speciellt fröna innehåller ämnet cytisin men
allvarliga förgiftningar hos människa är ovanliga. Förtäring av några
frön kan dock ge symtom hos barn.

Symtomen kan komma inom en halvtimme till ett par timmar och
yttrar sig som illamående, kräkningar, yrsel, slöhet, hjärtklappning,
vida pupiller samt feber.

I allvarliga fall eventuellt även muskelryckningar, medvetande- och
andningspåverkan.

12 IMG_3893

I vilt tillstånd växer rhododendron i Himalaya, Burma, Kaukasus och
Tibet och arten gillar kyla men har svårt att tåla torka.

I Sverige finns två vilda arter, lapsk alpros, ”Rhododendron
lapponicum” och skvattram, ”Rhododendron tomentosum”.

Arten ingår i familjen ljungväxter, på latin ”Ericaceae”.

13 IMG_3894 Spirea

Avslutningsbilden för denna gång är på en art av spirea som tillhör
släktet rosväxter med drygt 70 olika arter lövfällande buskar i
tempererade regionen på norra halvklotet.

Blommorna, som är regelbundna, femtaliga och tvåkönade, sitter i
flock- eller klaselika ställningar, de är ofta vita men ibland också rosa
eller röda.

Till släktet spireor förs bland annat arterna björk-, båg-, häck-, höst-,
krus-, kryp-, kvast-, pelar- och praktspirea samt hybriderna brud-,
bukett-, klase- och rosenspirea.

Till släktet ”Sorbaria” förs rönnspireor och vissa arter inom släktena
”Astilbe” och älggräs kallas ibland också för spireor.

På återseende!

 

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer