Trädgårdens ekologi, del 2

Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på trädgårdens biologiska mångfald.

Trädgårdens ekologi, del 2

Trädgårdens ekologi, del 2, en natur- och kulturkrönika i 13 bilder om
det egna ekosystemet hemma i trädgården.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i midsommartid 2015.
Bilderna är som vanligt klickbara.

 

1 IMG_3722

Ett ekosystem är allt liv och den icke levande miljö som finns i ett
naturområde och kan vara området kring en stubbe, en damm, en
skog, en havsvik eller hela planeten jorden.

Organismer som djur, växter, svampar och bakterier lever i ekosystem
och dess organismer är ofta beroende av varandra och påverkar
varandra.

En trädgård är också ett ekosystem om än skapat av oss människor
och med arter som är mer eller mindre anpassade till varandra.

Bilden visar troligtvis en art som heter gulltörel, ”Euphorbia
polycroma”, som bildar vackra halvbollar med blågröna, lansettlika
blad som nästan täcks av de gröngula blommorna i maj-juni.

Törelväxter, ”Euphorbia”, är ett stort släkte med över 2 000 arter,
varav många är suckulenter, men tänk på att den vita mjölksaften som
många arter utsöndrar är hudirriterande och något giftig.

2 IMG_3724

Rosenplister, ”Lamium maculatum”, tillsammans med silverarv,
”Cerastium tomentosum”, två ater som gärna sprider sig och måste
därför hållas efter och begränsas.

3 IMG_3728

Revsuga, ”Ajuga reptans”, är en flerårig ört med kort jordstam och
långa, rotslående utlöpare. Detta är formen ”atropurpurea” som har
mörkt rödbruna blad.

4 IMG_3729

Flugbaggar i familjen ”Cantharidae” är skalbaggar med cirka 5000
olika arter i världen, varav 49 är påträffade i Sverige, de kallas ofta
också mjukbaggar och trivs bra i trädgården.

5 IMG_3734

Liljebaggen, ”Lilioceris lilii”, är en bladbagge som äter stjälkar, blad,
knoppar och blommor på liljor och fritillarior, klockliljor och andra
blommor i familjen ”Liliaceae”.

Liljebaggen lägger enbart sina ägg på arter i släktena ”Liliuim” och
”Fritillaria” och arten härstammar från Eurasien.

Liljebaggen anses numera vara ett skadedjur i de flesta tempererade
klimat där liljor odlas.

Larverna har orange kroppar och svarta huvuden, och de täcker sig
själva med sin avföring för att skrämma bort rovdjur, och bildar svarta
klumpar. Liljebaggarna reagerar på fara genom att låta sig falla till
marken och gömma sig.

6 IMG_3735

Mitt på och direkt ur den klippta syrenens bark kommer en ny knopp
efter bara någon vecka, ytterligare några dagar senare har den blivit ett
nytt och fotosyntetiserande blad som bildar socker till sig själv och
syre till atmosfären.

7 IMG_3736

Harkrankar, är myggor i ordningen tvåvingar och utgör överfamiljen
”Tipuloidea”. De har världsvid utbredning och omfattar totalt cirka
13 000 olika arter.

Gruppen indelas i tre familjer, storharkrankar, mellanharkrankar och
småharkrankar, med cirka 125, 4 respektive 210 olika arter i Sverige,
det vill säga 339 olika arter totalt.

Harkrankar är vanligen mellanstora till mycket stora myggor med
långa ben som lätt bryts av om man tar i dem.

Arterna i Sverige har ett vingspann på mellan 5 och 65 millimeter och
huvudet är ofta näbblikt förlängt.

Fullbildade harkrankar lever av nektar och växtsaft och är helt
harmlösa för människan och larverna lever i marken, bland löv, i
murken ved, mossa, fuktig vegetation, gyttja i grunda sjöar och åar
eller bland marina alger i tidvattenszonen.

Larverna äter oftast multnande organiskt material men några är dock
karnivora, köttätande, eller äter rötter och skott av levande växter och
kan då orsaka viss skada på säd och andra gräs.

8 IMG_3875

Det flitiga honungbiet, ”Apis mellifera”, har mycket att göra så här
års, mycket nektar och pollen att hämta och mycket pollinering att
göra, annars stannar hela världen, vilket enormt ansvar.

Här besöker den arten stor ormrot, ”Bistorta officinalis”, som är en
växtart i familjen slideknäväxter och förekommer i stora delar av
Eurasien.

9 IMG_3887 Familjen glansbaggar Cychramus luteus

På ett blad på den rödblommiga häggen sitter en liten rödbrun
skalbagge som tillhör familjen glansbaggar och arten heter
”Cychramus luteus”, men svenskt namn saknas.

10 IMG_3891

Bildens bergklint, ”Centaurea montana”, är en flerårig ört som kan bli
upp till åtta decimeter hög och den är mycket härdig samt kommer
ursprungligen från bergsområden i Mellaneuropa.

Bergklint är tillsammans med blåklint, ”Centaurea cyanus”, den enda
blåblommiga arten i släktet klintar.

Blåklint är dock ettårig, har smala blad, mindre blomkorgar och annan
typ av holkfjäll.

11 IMG_3892

Släktet gullregn har två arter, alpgullregn, ”Laburnum alpinum”, och
sydgullregn, ”Laburnum anagyroides”, som båda förekommer i
Sverige.

Det finns en hybride, som kallas hybridgullregn, ”Laburnum x
watereri”, som under senare år har ökat i odling då dess dåliga
fruktsättning minskar risken för att barn av misstag skall äta de giftiga
fröna eller fruktbaljorna.

Växten är giftig, speciellt fröna innehåller ämnet cytisin men
allvarliga förgiftningar hos människa är ovanliga. Förtäring av några
frön kan dock ge symtom hos barn.

Symtomen kan komma inom en halvtimme till ett par timmar och
yttrar sig som illamående, kräkningar, yrsel, slöhet, hjärtklappning,
vida pupiller samt feber.

I allvarliga fall eventuellt även muskelryckningar, medvetande- och
andningspåverkan.

12 IMG_3893

I vilt tillstånd växer rhododendron i Himalaya, Burma, Kaukasus och
Tibet och arten gillar kyla men har svårt att tåla torka.

I Sverige finns två vilda arter, lapsk alpros, ”Rhododendron
lapponicum” och skvattram, ”Rhododendron tomentosum”.

Arten ingår i familjen ljungväxter, på latin ”Ericaceae”.

13 IMG_3894 Spirea

Avslutningsbilden för denna gång är på en art av spirea som tillhör
släktet rosväxter med drygt 70 olika arter lövfällande buskar i
tempererade regionen på norra halvklotet.

Blommorna, som är regelbundna, femtaliga och tvåkönade, sitter i
flock- eller klaselika ställningar, de är ofta vita men ibland också rosa
eller röda.

Till släktet spireor förs bland annat arterna björk-, båg-, häck-, höst-,
krus-, kryp-, kvast-, pelar- och praktspirea samt hybriderna brud-,
bukett-, klase- och rosenspirea.

Till släktet ”Sorbaria” förs rönnspireor och vissa arter inom släktena
”Astilbe” och älggräs kallas ibland också för spireor.

På återseende!

 

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer