Ungdomsverksamheten debatteras

Nu debatteras ungdomsverksamhet av två politiker från S och C.

Höj kvaliteten inom ungdomsverksamheten

När Socialdemokraternas och Centerns tilläggsbudget med blandannat satsningar på ökat kostanslag till äldre, höjda anslag till studieförbunden och anslag för en tjänst inom ungdomsverksamheten behandlades i kommunstyrelsen, röstade samtliga borgliga partier emot förslaget till förmån för egna yrkanden. När ärendet var uppe i fullmäktige yrkade minoriteten på återremiss och ärendet kommer därför upp i nästa månad istället.

Eftersom tilläggsbudgeten framförallt är den nya majoritetens sätt att visa sin politiska inriktning så blev vi förvånade över att oppositionen inte yrkade avslag med hänsyn till sin ”gamla” budget från juni 2010. Samtidigt kan man konstatera att inget borgerligt parti stödde tillsättandet av en tjänst inom ungdomsverksamheten eller ökade anslag till studieförbunden.

Inte minst som kultur och fritidsnämndspolitiker tycker vi att detta är märkligt.
Under förra mandatperioden drog däremot den borgliga majoriteten ner på anslagen till studieförbunden (206.000 kronor) och ungdomsverksamheten. Anslagen till UG/UC återställdes sedan 2011.

Själv tycker vi att studieförbunden har en viktig uppgift att fylla inte minst för att stärka och utveckla demokratin men också för att höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Satsningarna på ökad bemanning inom ungdomsverksamheten ser vi som viktigt för att höja kvaliteten inom ungdomsverksamheten men också som ett viktigt steg på väg mot förverkligande av en mer komplett fritidsgård i Vaggeryds kommun.

Vi är glada för våra ungdomars skull att vi kan höja kvaliteten inom ungdomsverksamheten genom att tillsätta ytterligare en tjänst. Men också besvikna över borgerlighetens ljumma attityd för UG/UC i vår kommun. Vi skulle uppskatta om ni kunde ha en mer positiv syn på detta och med förhoppningen om att vi gemensamt kan arbeta för en bättre ungdomsverksamhet. Ett positivt ställningstagande i dessa frågor när tilläggsbudgeten behandlas skulle skicka en tydlig signal till våra ungdomar och vara en bra start för detta arbete!

Kenth Williamsson (S)
Ordförande Kultur och fritidsnämden
I Vaggeryds kommun

Medo Karic (C)
Ledamot

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Cannabidiol Oil Review Cover Up

12:58 | The Cannabidiol Oil Review Cover Up Today CBD petroleum may be utilised in many different methods. Well, it… Läs mer

The Appeal of Cannabidiol Oil

23:37 | The Appeal of Cannabidiol Oil The Appeal of Cannabidiol Oil A number of individuals feel that CBD oil… Läs mer

Top Tips of Information about Cbd Oil

12:01 | Top Tips of Information about Cbd Oil So far a single dose of Premium Jane CBD oil will… Läs mer

Lies You’ve Been Told About Information about Cbd Oil

12:01 | Lies You’ve Been Told About Information about Cbd Oil The Unexpected Truth About Information about Cbd Oil Additionally,… Läs mer

Cbd Oil Prescription Ideas

11:05 | Cbd Oil Prescription Ideas Top Cbd Oil Prescription Choices Help shouldn’t demand a prescription. Our products shouldn’t be… Läs mer

Lies You’ve Been Told About Marijuana Card

11:04 | Lies You’ve Been Told About Marijuana Card What Marijuana Card Is – and What it Is Not Security… Läs mer

Cbd Oil Prescription Ideas

10:39 | Cbd Oil Prescription Ideas You want to mind your body in case you’ve got side effects and quit… Läs mer

The Insider Secrets for Hello World

15:26 | The Insider Secrets for Hello World You will carry on to let it operate since you stop by… Läs mer

Locating Rapid Systems For academic writing

03:21 | Being doctoral student is really a quiet experience. For most from the scholars I mentor they’ve utilized on… Läs mer

Convenient Solutions Of academic writing – What’s Needed

03:20 | Authoring a history essay is not any dissimilar to writing a further article – or possibly the idea?… Läs mer

Swift Products In Research Paper – A Background

23:32 | Not everybody knows how to create an expression cardstock. In fact, sample term paper is one of the… Läs mer

Selecting Advice For Research Paper

23:32 | Specialized College Essay Writing assistance are extensively available online presently. When you browse through the Web, you will… Läs mer

Fraud, Deceptions, and Downright Lies About Cannabis Oil Exposed

09:40 | Fraud, Deceptions, and Downright Lies About Cannabis Oil Exposed There are hair health benefits of hemp oil. A… Läs mer

No-Fuss admissions essay help Methods – An Intro

05:25 | The life with roommates is a huge adjustment, which many college students must make if they start school… Läs mer

Uncovering Realistic Plans Of write my essay services

05:24 | The curiosity to write down this article came from my honest pleasure to help in the fight against… Läs mer

No-Hassle Methods Of Admission Essay In The Usa

03:21 | Admission essays are often needed within the practical application process for entry to exercising of study on a… Läs mer

Considering Swift Secrets For Essay Help

03:16 | Ones grades going to school definitely depend a tremendous amount in the quality of the producing. Your instructors… Läs mer

Updates On Necessary Details In Essay Writing

03:04 | Originally, white paper is a reflection used to help refer to official government paperwork, ensuring they are authoritative… Läs mer

Swift Solutions Of Essay Writing – The Best Routes

03:03 | For everybody who is marketing your books on line, then you need probably discovered Twitter. It was all… Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer