Ungdomsverksamheten debatteras

Nu debatteras ungdomsverksamhet av två politiker från S och C.

Höj kvaliteten inom ungdomsverksamheten

När Socialdemokraternas och Centerns tilläggsbudget med blandannat satsningar på ökat kostanslag till äldre, höjda anslag till studieförbunden och anslag för en tjänst inom ungdomsverksamheten behandlades i kommunstyrelsen, röstade samtliga borgliga partier emot förslaget till förmån för egna yrkanden. När ärendet var uppe i fullmäktige yrkade minoriteten på återremiss och ärendet kommer därför upp i nästa månad istället.

Eftersom tilläggsbudgeten framförallt är den nya majoritetens sätt att visa sin politiska inriktning så blev vi förvånade över att oppositionen inte yrkade avslag med hänsyn till sin ”gamla” budget från juni 2010. Samtidigt kan man konstatera att inget borgerligt parti stödde tillsättandet av en tjänst inom ungdomsverksamheten eller ökade anslag till studieförbunden.

Inte minst som kultur och fritidsnämndspolitiker tycker vi att detta är märkligt.
Under förra mandatperioden drog däremot den borgliga majoriteten ner på anslagen till studieförbunden (206.000 kronor) och ungdomsverksamheten. Anslagen till UG/UC återställdes sedan 2011.

Själv tycker vi att studieförbunden har en viktig uppgift att fylla inte minst för att stärka och utveckla demokratin men också för att höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Satsningarna på ökad bemanning inom ungdomsverksamheten ser vi som viktigt för att höja kvaliteten inom ungdomsverksamheten men också som ett viktigt steg på väg mot förverkligande av en mer komplett fritidsgård i Vaggeryds kommun.

Vi är glada för våra ungdomars skull att vi kan höja kvaliteten inom ungdomsverksamheten genom att tillsätta ytterligare en tjänst. Men också besvikna över borgerlighetens ljumma attityd för UG/UC i vår kommun. Vi skulle uppskatta om ni kunde ha en mer positiv syn på detta och med förhoppningen om att vi gemensamt kan arbeta för en bättre ungdomsverksamhet. Ett positivt ställningstagande i dessa frågor när tilläggsbudgeten behandlas skulle skicka en tydlig signal till våra ungdomar och vara en bra start för detta arbete!

Kenth Williamsson (S)
Ordförande Kultur och fritidsnämden
I Vaggeryds kommun

Medo Karic (C)
Ledamot

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer