Utedag med backsipperäkning

Klass 2AB vid Fågelforsskolan har varit ute och räknat backsippor.

Utedag med backsipperäkning 

Utedag med backsipperäkning för klass 2AB vid Fågelforsskolan i
Skillingaryd under sakkunnig ledning av lärarna Lena Levin och
Anette Blomén, en naturkrönika i 5 bilder om hur roligt det är i
naturen och vad man kan lära sig bland annat inom ämnet matematik.

Text och foto Anette Blomén och Dan Damberg, Skillingaryd den 27
april 2015 då våren kanske är som vackrast. Bilderna är som vanligt
klickbara.

1 Fåglabäck backsippeängen

Det finns en liten och mycket vacker ängs- och hagmark alldeles söder
om hundklubben Attila vid Fåglabäck, alldeles väster om Skillingaryd
som är alldeles blåviolett av blommande backsippor under slutet av
april och början av maj.

Man kan ett gott backsippeår räkna hundratals blommor och knappt
sätta ner foten utan att trampa på dem, precis så är det i år 2015.

Denna lilla, i kvadratmeter räknat, oansenliga yta hoppas jag även i
fortsättningen kan få vara Skillingaryds stora och tätortsnära
backsippeäng, möjligtvis i konkurrens med backsippeängen vid
militärtorpet Lillemo söder om flygfältet i Västra lägret där det också
blommar stora mängder med backsippor.

Ett önskemål är dock Attilaängen fagas och rensas från gammalt
fjolårsgräs annars kommer snart backsipporna att kvävas av den allt
tätare grässvålen. Därmed kommer de små blåvioletta solarna i gräset
att slockna och Skillingaryds samhälle att bli en vårattraktion fattigare.

Denna soliga och härliga aprildag med sydvästvindar då klass 2AB
vid Fågelforsskolan med sina lärare Anette Blomén och Lena Levin
gjorde sitt besök på platsen hade hundratals backsippor kommit fram i
full blomning och marken var alldeles blåviolett.

Var rädd om Fåglabäck denna härliga och tätortsnära plats som är som
gjord för eleverna vid Fågelforsskolan och deras möten med naturen.

2 20150427

Den lilla backsippan, ”Pulsatilla vulgaris”, är en hårig, flerårig ört
med finflikade rosettblad som inte är fullt utvecklade förrän efter
blomningen.

Backsippa blommar redan i april med blommor som är stora, först
upprätta men senare lutande, till färgen är de mer eller mindre
blåvioletta, mer sällan vita.

3 20150427

Backsippans frukter är håriga liksom det långa kvarsittande stiftet och
när de är mogna bildar en stor, lite spretig och hårig boll.

Backsippan förekommer sparsamt i sydöstra delarna av landet upp till
Uppland och den växer vanligen på torra backar, precis som här i
Fåglabäck.

Artnamnet ”vulgaris” kommer av latinets ”vulgus” för ”hop,
allmänhet” och betyder ”vanlig” vilket absolut inte stämmer längre,
tyvärr.

4 20150427

Det äldre svenska namnet på backsippa, gökskälla, har också använts
på arten mosippa, ”Pulsatilla vernalis”, som dock är än mer ovanlig
och bara finns på ett par ställen i Vaggeryds kommun.

När jag var barn så sa ”de gamle” oxöron om backsippan.

5 20150427

Alla ”sippor”, förutom fjällsippan, ”Dryas octopetala”, som tillhör
familjen rosväxter, ”Rosaceae”, fördes ibland samman i släktet
”Anemone”, men numera delas de oftast upp på de tre släktena
backsippor, ”Pulsatilla”, sippor, ”Anemone” och blåsippor,
”Hepatica”, och dessa arter sippor tillhör familjen ”Ranunculaceae”,
på svenska, ”Ranunkelväxter”.

Nyare forskning stöder dock att blåsippssläktet, ”Hepatica”, och
backsippssläktet, ”Pulsatilla”, skall inkluderas bland de egentliga
sipporna i släktet ”Anemone”.

Backsippans släktnamn ”Pulsatilla” kommer för övrigt av latinets
”pulsare” för ”slå, stöta” vilket kanske syftar på blommornas klocklika
form.

Backsippans släkte ”Pulsatilla” har totalt 30 arter men i Sverige
förekommer bara fyra arter, backsippa, fältsippa, mosippa och
nipsippa.

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. admira skriver:

    Tack Dan och Anette för att ni är så måna om våra barn. Ni är verkligen guldvärda och ni bevisar mer och mer för varje dag att ni jobbar med hjärtat.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer