Utter dog vid Hörle

En utter hittades i dag trafikdödad vid Hörle

Mötet, del 4

En naturkrönika i 7 bilder om ännu en trafikdödad utter, vårt vackra småländska landskapsdjur.
Text och bild, Dan Damberg och Daniel Damberg, Skillingaryd i mitten av juni 2010.
Inlagt tisdag 15 juni 2010

Ännu en gång har en utter trafikdödats i Lagans vattensystem, denna gång vid Hörle slott. Tidigt på morgonen tisdagen den 15 juni 2010 upptäcktes en utterhona liggande i vägkanten alldeles invid bron över Lagan i samhället Hörle, norr om Värnamo. Det var en ganska stor utterhona med frisk och fin päls samt vid gott hull. Hoppas bara att hon inte har små ungar som ligger och väntar på di någonstans i närheten.

För ett antal år sedan trafikdödades en utter utmed motorvägen söder om Klevshult alldeles invid bron över Lagan och vintern 2009 sågs troliga utterspår utmed en bäck på Skillingaryds skjutfält, se min naturkrönika ”Spännande spår utmed en bäck, en naturkrönika i 7 bilder, den 8 februari 2009”.

Det finns minst 12 olika utterarter i världen. Den art som lever i Sverige kallas, kort och gott för, utter, på latin heter den ”Lutra lutra” och den tillhör familjen mårddjur samt är den enda utterart som finns naturligt i Europa.
Uttern har sin utbredning i Europa, Asien och Nordafrika och de flesta uttrarna lever i närheten av sötvatten men kan även leva i marina miljöer som till exempel längs Norges kust, i Skottland och på Shetlandsöarna.

En vuxen hona väger mellan fem och sex kilo och en fullvuxen hane väger ungefär dubbelt så mycket. Hanarna är cirka 1 meter långa och honorna runt 90 centimeter, med svans. Till färgen är uttern brun, förutom på hals och bringa där pälsen är ljusare, nästan beige. Uttern har två typer av hår, underull som håller uttern varm och stickelhår, som är långa och glatta, och håller vattnet borta. Kroppen är lång och spollinjeformad precis som bilden visar.

Uttern har en kraftig svans och små öron, som stängs när den dyker och allt detta för att anpassa sig till ett liv i vattnet. Uttern är vanligen tystlåten och yttrar sig bara vid parningen och när den har ungar. Dess läten är visslingar, morranden och snörvlingar. I Sverige är uttern rödlistad som sårbar och helt fridlyst sedan 1969.

Här kan man tydligt se de små öronen som alltså kan stängas till när den dyker. Uttern äter framför allt fisk, men under vissa perioder är grodor en mycket viktig födokälla. De kan även äta kräftor, fåglar och mindre däggdjur. Uttern är ett piggt och lekfullt djur och är oftast, men inte alltid, skymningsaktiva och kan därför vara svåra att få syn på. De tillbringar den mesta av tiden i eller i närheten av vatten.

Uttern blir könsmogen vid cirka 2 års ålder och parningen sker vid olika tider under året. Vanligtvis föds mellan 1-4 ungar på våren, detta på grund av att uttern har en fördröjd fosterutveckling vilket innebär att det befruktade ägget inte börjar utvecklas direkt. Ungarna följer sedan honan upp till ett år eller tills hon föder nya ungar. Förutom under parningstiden lever uttern ensam och den kan bli upp till 22 år gammal.

Efter mitten av halva förra seklet skedde en kraftig minskning av de flesta utterpopulationer. I Sverige fanns på 1980-talet utter endast i små populationer bland annat hos oss på Småländska höglandet, i Uppland, Sörmland och i spridda områden i norra Sverige.

Det är troligen miljögifter och då särskilt PCB, polyklorerade bifenyler, som har varit den största anledningen till att uttern minskade eller försvann helt från stora områden i Sverige.

I tidigare försök med mink, har PCB visat sig störa eller förstöra reproduktionen vid halter som tyvärr återfinns i den svenska utterstammen. Men det finns naturligtvis även andra orsaker till att uttern har minskat och mer än 85 % av de uttrar som inkommer till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm har dött på grund av mänskliga aktiviteter.

Det är framför allt trafiken som dödar många uttrar, men även nätfiske, där uttern drunknar i redskapen. Men den största generella orsaken till utterns tillbakagång är troligen miljögifter.

Utterns ben är korta och mellan tårna har uttern simhud vilket gör den till en excellent simmare.
Om man ser en levande utter, är Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm eller Länsstyrelserna mycket intresserade och tacksamma att få ta del av denna information. Om man har möjlighet att fotografera djuren så får man gärna bifoga bilder.

Uttern tillhör Statens Vilt och hittar man en död utter skall den rapporteras till polisen som skickar den vidare till Naturhistoriska riksmuseet.

Vilka arter som ingår i Statens vilt kan variera över tid, bland annat beroende på att olika arter kan bli mer eller mindre vanliga. För närvarande, 2009, omfattas följande arter av lagstiftningen om Statens vilt:

Björn, varg, järv, lo, myskoxe, fjällräv, utter och valar.
Fiskgjuse, bivråk, örnar, glador, falkar och kärrhökar.
Tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla och slaguggla.
Gråspett, vitryggig hackspett och mellanspett.
Skräntärna och svarttärna.
Fjällgås, storkar, rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, kungsfiskare, blåkråka, härfågel och sommargylling.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad
En enda kommentar
  1. cecilia dagman skriver:

    vem hittade uttern?

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer