Utter dog vid Hörle

En utter hittades i dag trafikdödad vid Hörle

Mötet, del 4

En naturkrönika i 7 bilder om ännu en trafikdödad utter, vårt vackra småländska landskapsdjur.
Text och bild, Dan Damberg och Daniel Damberg, Skillingaryd i mitten av juni 2010.
Inlagt tisdag 15 juni 2010

Ännu en gång har en utter trafikdödats i Lagans vattensystem, denna gång vid Hörle slott. Tidigt på morgonen tisdagen den 15 juni 2010 upptäcktes en utterhona liggande i vägkanten alldeles invid bron över Lagan i samhället Hörle, norr om Värnamo. Det var en ganska stor utterhona med frisk och fin päls samt vid gott hull. Hoppas bara att hon inte har små ungar som ligger och väntar på di någonstans i närheten.

För ett antal år sedan trafikdödades en utter utmed motorvägen söder om Klevshult alldeles invid bron över Lagan och vintern 2009 sågs troliga utterspår utmed en bäck på Skillingaryds skjutfält, se min naturkrönika ”Spännande spår utmed en bäck, en naturkrönika i 7 bilder, den 8 februari 2009”.

Det finns minst 12 olika utterarter i världen. Den art som lever i Sverige kallas, kort och gott för, utter, på latin heter den ”Lutra lutra” och den tillhör familjen mårddjur samt är den enda utterart som finns naturligt i Europa.
Uttern har sin utbredning i Europa, Asien och Nordafrika och de flesta uttrarna lever i närheten av sötvatten men kan även leva i marina miljöer som till exempel längs Norges kust, i Skottland och på Shetlandsöarna.

En vuxen hona väger mellan fem och sex kilo och en fullvuxen hane väger ungefär dubbelt så mycket. Hanarna är cirka 1 meter långa och honorna runt 90 centimeter, med svans. Till färgen är uttern brun, förutom på hals och bringa där pälsen är ljusare, nästan beige. Uttern har två typer av hår, underull som håller uttern varm och stickelhår, som är långa och glatta, och håller vattnet borta. Kroppen är lång och spollinjeformad precis som bilden visar.

Uttern har en kraftig svans och små öron, som stängs när den dyker och allt detta för att anpassa sig till ett liv i vattnet. Uttern är vanligen tystlåten och yttrar sig bara vid parningen och när den har ungar. Dess läten är visslingar, morranden och snörvlingar. I Sverige är uttern rödlistad som sårbar och helt fridlyst sedan 1969.

Här kan man tydligt se de små öronen som alltså kan stängas till när den dyker. Uttern äter framför allt fisk, men under vissa perioder är grodor en mycket viktig födokälla. De kan även äta kräftor, fåglar och mindre däggdjur. Uttern är ett piggt och lekfullt djur och är oftast, men inte alltid, skymningsaktiva och kan därför vara svåra att få syn på. De tillbringar den mesta av tiden i eller i närheten av vatten.

Uttern blir könsmogen vid cirka 2 års ålder och parningen sker vid olika tider under året. Vanligtvis föds mellan 1-4 ungar på våren, detta på grund av att uttern har en fördröjd fosterutveckling vilket innebär att det befruktade ägget inte börjar utvecklas direkt. Ungarna följer sedan honan upp till ett år eller tills hon föder nya ungar. Förutom under parningstiden lever uttern ensam och den kan bli upp till 22 år gammal.

Efter mitten av halva förra seklet skedde en kraftig minskning av de flesta utterpopulationer. I Sverige fanns på 1980-talet utter endast i små populationer bland annat hos oss på Småländska höglandet, i Uppland, Sörmland och i spridda områden i norra Sverige.

Det är troligen miljögifter och då särskilt PCB, polyklorerade bifenyler, som har varit den största anledningen till att uttern minskade eller försvann helt från stora områden i Sverige.

I tidigare försök med mink, har PCB visat sig störa eller förstöra reproduktionen vid halter som tyvärr återfinns i den svenska utterstammen. Men det finns naturligtvis även andra orsaker till att uttern har minskat och mer än 85 % av de uttrar som inkommer till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm har dött på grund av mänskliga aktiviteter.

Det är framför allt trafiken som dödar många uttrar, men även nätfiske, där uttern drunknar i redskapen. Men den största generella orsaken till utterns tillbakagång är troligen miljögifter.

Utterns ben är korta och mellan tårna har uttern simhud vilket gör den till en excellent simmare.
Om man ser en levande utter, är Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm eller Länsstyrelserna mycket intresserade och tacksamma att få ta del av denna information. Om man har möjlighet att fotografera djuren så får man gärna bifoga bilder.

Uttern tillhör Statens Vilt och hittar man en död utter skall den rapporteras till polisen som skickar den vidare till Naturhistoriska riksmuseet.

Vilka arter som ingår i Statens vilt kan variera över tid, bland annat beroende på att olika arter kan bli mer eller mindre vanliga. För närvarande, 2009, omfattas följande arter av lagstiftningen om Statens vilt:

Björn, varg, järv, lo, myskoxe, fjällräv, utter och valar.
Fiskgjuse, bivråk, örnar, glador, falkar och kärrhökar.
Tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla och slaguggla.
Gråspett, vitryggig hackspett och mellanspett.
Skräntärna och svarttärna.
Fjällgås, storkar, rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, kungsfiskare, blåkråka, härfågel och sommargylling.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad
En enda kommentar
  1. cecilia dagman skriver:

    vem hittade uttern?

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer