Västanå naturreservat i vacker sommarskrud

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Västanå naturreservat.

Västanå naturreservat söder om Gränna i
vacker sommarskrud

Västanå naturreservat söder om Gränna i vacker sommarskrud, en
naturkrönika i 13 bilder om en del av Östra Vätterbranterna som i
september i år blir Sveriges femte biosfärområde.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i juni 2012.

OBS! Bilderna är klickbara.

 

Västanå naturreservat ligger i det område som kallas Östra
Vätterbranterna, ett unikt område som sträcker sig från Huskvarna i
söder upp till Omberg i Östergötland i norr. Detta unika område
kommer i september i år att bli Sveriges femte biosfärområde.

Ett biosfärreservat eller biosfärområde, är ett område som ingår i
Unescoprogrammet Man and Biosphere Programme, MAB.
Programmet inrättades redan 1970 för att skydda kulturlandskap som
har skapats av människor. År 2007 fanns det 529 reservat i 105 länder
och 2012 finns det 580 reservat i 114 länder.

Känner ni igen lappugglan på bilden, det var så här den satt när vi
hittade den, lugn och trygg jagandes sorkar och möss.

Biosfärområden är ett nytt verktyg i det svenska naturvårdsarbetet och
omfattar större landskapsavsnitt med höga naturvärden där man arbetar
med bevarande och utveckling. På så vis skall biosfärområden fungera
som modellområden för andra områden. I Sverige finns för närvarande
fyra biosfärområden, Torne Träsk, Vänerns skärgård, Blekinge
skärgård samt Kristianstads vattenrike och som redan sagts kommer i
september 2012 Sveriges femte biosfärsområde, Östra Vätterbranterna,
att invigas.

Väl värt ett besök, notera detta i Era kalendrar!

Bakom träden och vegetationen ligger den väldiga Vättern och de
avsatser som bildats i den mäktiga stigningen åt öster och som utgör
Vätterns gravsänka kallas ”raster” ett bättre beskrivande ord borde vara
just avsatser eller etage i betydelsen våningsplan.

Vättern uppstod när en del av berggrunden sjönk ner i förhållande till
den omgivande marknivån och det bildades då en så kallad gravsänka.
Sidorna i en sådan gravsänka kan vara mycket branta och Västanå
naturreservat ligger just i en sådan brant sida, men branten stupar inte
direkt ner i vattnet utan övergår i ett antal planare områden, de så
kallade rasterna.

Dessa raster är uppbyggda av 700-800 miljoner år gamla bergarter som
bildats av skalresterna efter oräkneliga små vattenlevande djur och tros
ha fått sitt namn på den tiden när Visingsöborna tog hit sina djur på
bete. När det var ont om bete på Visingsö ”rastade” man boskapen på
de smala landremsorna i stället.

Bilden visar hur kraftig stigningen är i Östra Vätterbranterna åt öster.

Man behöver inte vara rädd för att gå vilse för vandringslederna i
Västanå naturreservat är väl utmärkta med skyltar i terrängen dock bör,
eller skall, man ha ordentliga skor då det bitvis är både brant och halt.

Så här mitt i sommaren är marken, dit solen når under de skuggande
bokarna, täckt av en frodig örtvegetation som på bilden utgörs av
stinksyska, kirskål och nejlikrot.

Vid mitt besök var den vackra men illaluktande stinksyskan ännu bara
i knopp men de vackert mörkvioletta till brunröda blommorna var inte
många ”timmar” borta.

Stinksyskan, ”Stachys sylvatica”, är en flerårig, hårig, illaluktande ört
som kan bli upp till en meter hög. Själva blomkronan är tvåläppig och
underläppen har ofta vita teckningar, sällsynt förekommer exemplar
med nästan helt vitaktiga blommor.

Stinksyska kan för övrigt användas till växtfärgning och färgar då gult.

”LINDER räknar det til Färgegräs, och säger at ylle dermed färgas
Pomerantsgult, om det betadt i Alun, upkokas en gång i et starkt såd af
torra Örten, tagen innan den gått i blomma. VON LINNÉ har anmärkt,
at Paddor gerna hålla sig under denna så wäl som en del andra
stinkande wäxter.”

Ur ”Anwisning til Wäxt-Rikets Kännedom” av C. F. Hoffberg år 1792.

Hjälp, hjälp, släpp mig omedelbart! Med lite fantasi ser det faktiskt ut
som om den lilla fyrarmade flenörten säger något liknande till mig.

Som ni kan se ser flenörten ut att alltid ropa ut någon form av
uppmaning även när man inte håller den lilla blomman i handen.

Flenörten, ”Scrophularia nodosa”, är en flerårig, vanligen högväxt,
illaluktande ört som kan bli upp till en meter hög.

”Den har en nog stark och wederwärdig luckt, och ätes endast af
Geten, och Bien söka dess blommor. I Norrige dricker allmogen Thee
på bladen, såsom swettdrifwande i halssjuka; men Fläder Thee och
Mos äro både säkrare och angenämare.”

Ur ”Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ” av A. J. Retzius år 1806.

En annan marktäckande ört inom Västanå naturreservat, det vill säga
dit solen når, är stinknävan, ”Geranium robertianum”, som är en ettårig
ört med rosaröda blommor och starkt håriga stjälkar och blad. Hela
växten har en oangenäm, kvalmig doft.

I äldre tider användes stinknäva mot ohyra, såsom vägglöss, men den
ansågs också ha sårläkande egenskaper och såldes på apoteken. C. F.
Hoffberg skriver år 1792 bland annat följande om dess användning:
”Örten som Thee drucken, stillar mjölk hos ammor: då tillika af
decokten göres omslag på brösten; hwilken äfwen läker sprickor på
bröstwårtor och läppar, om dermed twättas, likaledes andra sår”.

”Naturen låter, anmärker LECOQ, somliga bland sina täcka skapelser
följa oss öfverallt. Vi mottaga dem såsom gamla bekanta, – mången
gång utan att känna ens deras namn. Få äro väl de, som icke
någonstädes märkt Stinknäbban med dess tunna, lätta bladverk och
ljusa, rosenstrimmiga blommor, hvilka visa sig redan temligen tidigt
och utvecklas under nästan hela sommaren, ehuru hvar blomma varar
endast helt kort. Men det är icke blott genom de täcka blommorna, som
växten gör sig bemärkt, utan också genom den mörka rodnad som m. e.
m. tillhör nästan alla dess delar.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

Bilden visar en ännu ej utslagen liten kardborre, ”Arctium minus”, som
är en tvåårig ört som kan bli upp till en meter hög. Liten kardborre
förekommer huvudsakligen i södra och mellersta Sverige, men kan
påträffas tillfälligt ända upp till Norrbotten. Den är ganska vanlig på
olika typer av kulturpåverkad mark, vid gårdar och i vägkanter precis
som här.

Nässelklockan, ”Campanula trachelium”, på bilden är heller inte
utslagen ännu och är en ganska högväxt, flerårig ört som kan bli upp
till en meter hög. Nässelklocka blommar i juli-augusti med
kortskaftade blommor som sitter i toppställda, allsidiga klasar.
Blomkronan är klockformad, upp till tre och en halv centimeter lång
och violettblå eller ibland till och med vit med enlånghårig insida.

Nässelklockan är ganska ovanlig, men kan vara lokalt talrik, här fann
jag dock bara detta enda exemplar. I äldre tider användes
nässelklockan mot olika halssjukdomar.

För att lite åskådliggöra det oerhört vackra och trolska ljusspel som
kan förekomma i en bokskog avslutar jag för denna gång med denna
bild på fyra plattickor, ”Ganoderma applanatum”, på en björklåga inte
långt från vår vän lappugglan.

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.