Västkustsommar, del 5

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt västkusten.

Västkustsommar, del 5

Västkustsommar, del 5, en natur- och kulturkrönika i 19 bilder från
Svea rikes västra kust, om biologisk mångfald, sand och klippor och
salta havsstänk.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i början av augusti månad
år 2014.

 

1 IMG_1232

Den halländska kusten är i långa stycken klippig och påminner om
Bohuslän. Just nu är det ovanligt mycket synliga klippor och stränder
på grund av lågvatten till följd av högt atmosfäriskt tryck.

2 IMG_1233

Genom att studera lavpåväxten på klipporna kan man tydligt se vad
den normala vattenlinjen brukar gå.

3 IMG_1221

Detta stora block är nu synligt i sin helhet vilket betyder att
havstulpanerna och blåstången just nu är ovanför havsytan.

4 IMG_1220

Havstulpanerna på bilden är en grupp i kräftdjursunderklassen
rankfotingar. Alla de cirka 15 arterna i Norden är marina och sitter
fast på fasta föremål, vanligen som här på klippor i strandzonen, där
de bildar en typisk bård. Hela kroppen omges som ni kan se av
kalkplattor och är rund och 1–3 centimeter i diameter.

Det vanligaste släktet i Sverige är ”Balanus” och de fångar sin föda
genom rytmiska slag med cirrerna, det vill säga, mellankroppens
omvandlade extremiteter.

Flera arter havstulpaner har negativ ekonomisk betydelse genom att
de sätter sig på sidorna av fartyg och på så sätt nedbringar farten.

5 IMG_1222

Det här relativt lilla blocket, också det tillfälligt ovanför havsytan,
härbärgerar ett antal strandsnäckor i släktet ”Littorina”, arten kanske
är vanlig strandsnäcka, ”Littorina litorea”.

6 IMG_1223

Strandsnäckor, på latin, släktet ”Littorina”, är marina framgälade
snäckor med fem arter vid svenska västkusten. En av dessa, vanlig
strandsnäcka, se ovan bild 5, var tidigare vanlig också i Östersjön
men försvann därifrån när Öresund och Bälten blev grundare och
Östersjöns vatten mer utsötat, se Littorinahavet för cirka 8500-3000
år sedan.

Strandsnäckor lever, som på bilden, på klippiga stränder, ofta i
tidvattenszonen, men också på tång ned till några meters djup.

7 IMG_1219

Blåstång, klotång, hötter, ”Fucus vesiculosus”, kär alg har många
namn, är en art i gruppen brunalger. Blåstång är en flerårig havsalg
med luftblåsor som sitter parvis på den gaffelgreniga, bandformiga
bålen.

8 IMG_1213

Detta är också blåstång och har han- och honorgan i uppsvällda
bålspetsar på skilda individer och arten är allmän längs Sveriges hela
västkust och i Öresund och Östersjön i grunt vatten på klippor och
stenar. Den har en stor ekologisk betydelse, bland annat för
fiskreproduktionen.

De små vita prickarna på algbålen är så kallade mossdjur som är
filtrerare.

Mossdjur eller bryozoer, ingår i stammen ”Bryozoa”, och är
vattenlevande djur med cirka 5000 olika arter, varav över 100 finns i
Sverige, flertalet är marina.

Mossdjur är små och bara mellan 0,25–1,5 millimeter stora och
kolonibildande och kan hos vissa arter bli stora klumpar eller buskar.

9 IMG_1228 Bärnsten

En bärnsten, äntligen, tänkte jag, aldrig har jag fått förmånen att hitta
en bärnsten, jag satte mig på huk och plockade upp föremålet som då
visade sig vara den vackra röda hallandsgnejsen med en påväxt av den
mörkt röda algen havsstenhinna.

Havsstenhinnan, ”Hildenbrandia rubra”, finner man här på västkusten
men också på östkusten på stenar och klippor som röda krustor,
hinnor, 0,2–0,3 millimeter tjocka.

10 IMG_1204

Så till en liten raritet, sandmållan, ”Atriplex laciniata”, som är en
ettårig ört med silverfärgade blad och oftast nedliggande, rödaktig
stjälk.

Bladen är äggrunt rombiska till lansettlika med kilformad bladbas
och glest och grovt tandad bladkant. Sandmållan blommar från juli
till september med oansenliga blommor och det är verkligen
inte ”varje dag” som jag ser denna lilla rara växt.

11 IMG_1207

Sandmållan förekommer sällsynt på tånggödslade sandiga
havsstränder, från Bohuslän och norra Halland till Skåne och arten är
sporadisk i uppträdande och kan vissa år vara mycket sällsynt.

12 IMG_1215 Strandskräppa

Strandskräppa, ”Rumex maritimus”, är en flerårig, men ofta
kortlivad ört med smala blad och täta kransar av gulaktiga, till som
på bilden, rödaktiga blommor. Stjälken är upprätt och kan bli över en
halv meter hög, men kan ibland, som här, vara bara ett par centimeter.

Strandskräppa växer på sandiga eller dyiga havsstränder från
Bohuslän till Uppland, men också i inlandet i diken och på
sjöstränder.

”Blomkransarna bli, isynnerhet de öfre, slutligen så täta och
invecklade i hvarandra att de icke kunna redas; der de då ligga
sammangyttrade i strandens tångbäddar kan man tycka sig se ‘någon
hastig likhet med en mängd långbenta hafsinsekter’.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria II” av C. F. Nyman år
1868.

13 IMG_1216

Bildens ältranunkel, ”Ranunculus flammula”, användes i äldre tid
som medicin mot frossa och ”ältan” som var en beteckning för
diverse barnsjukdomar.

Ältan, en vag, äldre, folklig sjukdomsbenämning, vanligtvis på
barnsjukdomar, vilken i mälarlandskapen och närmast söder därom
främst avsåg rakitis men i andra bygder också kunde syfta på bland
annat matleda och frossan, det vill säga malaria.

Rakitis, rachitis, rakit, kallades tidigare för engelska sjukan, och var
en skelettsjukdom hos barn orsakad av brist på D-vitamin.

Störning av upptag och omsättning av kalcium medför att
benvävnadens mineralisering fördröjs och följden blir hämmad
tillväxt och ibland deformerade extremiteter. Rakit har länge varit en
sällsynthet i Sverige tack vare att de allra flesta småbarn har fått
tillskott av D-vitamin och även fått D-vitaminberikad mjölk.

En stor del av kroppens D-vitaminbehov tillgodoses genom bildning
av vitaminet i huden under inverkan av solens ultravioletta strålning.
Hos invandrade utomeuropéer har otillräcklig solexposition och
annorlunda kostvanor medfört att D-vitaminbrist börjat bli vanligare
hos både barn och vuxna i Sverige och den bensjukdom som orsakas
av D-vitaminbrist heter hos vuxna osteomalaci.

14 IMG_1247

Kråkbär, ”Empetrum nigrum”, är ett lågt vintergrönt ris med
barrlika blad, oansenliga blommor och svarta bärlika frukter där
stammen ofta är nedliggande och rotslående. Frukterna har en fadd
lite besk smak och är inte särskilt goda att äta.

”En låg och krypande buske, som är allmän på de magraste fält och
backar, äfwen hwar bottnen är sur, och wäxer så gärna på en
grusbacke och sandhed, som i myror och kärr…

…Fattigt folk rifwa wäl af den, hwar den wäxer något frodigt, för at
gagna den til bränsle, och barn äta understundom bären, som i början
wålla någon yra med hufwudwärk, och det är all den nytta, man gör
sig af busken i Swerige.””

Ur ”Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ” av A. J. Retzius år 1806.

15 IMG_1248

Klippmarkernas enebuskar har verkligen anpassat sig till de ständiga
vindarna från västerhavet och har fått en fulländad krypande form
bara någon till några decimeter över marken, namnet kryp-en
stämmer verkligen.

16 IMG_1249

Här ser man de användbara och vackra enbären, emedan själva
enebusken själv bara är marginellt högre än kråkriset till höger på
bilden.

17 IMG_1245

Bilden visar en brosklav i släktet ”Ramalina”, kanske är det arten
fågeltoppsbrosklav, på latin ”Ramalina polymorpha”, som är en art i
gruppen busklavar. Den gulgröna eller grågröna bålen består av
talrika och tuvlikt samlade, 2–5 centimeter långa, smala grenar.

Grenarna, som är oregelbundet inskurna, har rynkig och räfflad
ovansida med långsträckta, tättsittande soral, det vill säga, organ där
soredier, vegetativa förökningskroppar, bildas. Fruktkroppar är
mycket sällsynta.

Arten växer på exponerade klippor, framför allt på fågeltoppar, och
finns i hela Sverige, vanligast längs kusterna och i fjällen.

Ni ser väl den helskäggige piraten med svart ögonlapp på sitt vänstra
öga, vit huvudduk och långt hår som blickar ut emot havet.

18 IMG_1241

Det är ett spännande och vackert landskap som breder ut sig utmed
Hallands kuster och som inbjuder både till upptäckarglädje och
rofyllda vandringar.

19 IMG_1212

Avslutningsbilden för denna gång får bli en dramatisk och färgstark
solnedgång över Boabjer söder om Vesslunda naturreservat inte långt
från Suseåns mynning.

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.