Vildmarksbyn vid Kyllesjön

Vår natur – och kulturkrönikör Dan Damberg har besök Vildmarksbyn
vid Kyllesjön.

Vildmarksbyn vid Kyllesjön

Vildmarksbyn vid Kyllesjön, en natur- och kulturkrönika i 29 bilder
från en plats väster om Nyholm, väster om Skillingaryd om lappkåtor,
kolarkojor, fiskarkojor och biologisk mångfald.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av oktober hösten
2014.

 

1 IMG_1460

I vildmarksbyn alldeles invid Kyllesjön kan man välja att övernatta i
en lappkåta, i en kolarkoja eller i en fiskarkoja som alla tre ligger
alldeles intill varandra och nära sjön.

Man kan ta en tur med kanoten eller med roddbåten och njuta av
tystnaden och vildmarksljuden ute på sjön.

För att få tillgång till anläggningen ska man ringa och boka tid hos
ägarna Annie Johansson och Johan Larsson i Kyllås.

2 IMG_1453

Kyllesjön är en sjö i Vaggeryds kommun i Småland och ingår i
Lagans huvudavrinningsområde. Sjön är som mest 6,6 meter djup och
har en yta på 0,191 kvadratkilometer samt befinner sig 276,1 meter
över havet.

Vid provfiske har abborre fångats i sjön.

3 IMG_1470

Kyllesjön ingår i det delavrinningsområde som SMHI kallar för
”Mynnar i Västerån”. Medelhöjden är 278 meter över havet och ytan
är 24,51 kvadratkilometer.

Det finns inga delavrinningsområden uppströms utan
avrinningsområdet är högsta punkten.

Älgabäcken som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 4,
vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 4 vattendrag innan det
når havet efter 216 kilometer.

Delavrinningsområdet består mestadels av skog, cirka 81 %, och
avrinningsområdet har 1,41 kvadratkilometer vattenytor vilket ger det
en sjöprocent på 5,7 %.

4 IMG_1469

Om vädret är mindre bra kan man sitta torr under det stora taket
alldeles bredvid lappkåtan, kolarkojan och fiskakojan.

5 IMG_1452

Om och när man hyr anläggningen finns det gott om torr ved att tillgå
i den lilla vedboden alldeles söder om lappkåtan, kolarkojan och
fiskakojan.

6 IMG_1461

Jag förmodar att den lilla kojan på de halvmeterhöga benen är ett
skafferi för medhavd mat, allt för att inte skogens djur ska komma åt
godsakerna.

7 IMG_1454

Det är vackra gedigna interiörer och miljöer som möter besökaren, allt
skapat en gång av Karl-Erik Storck från Skillingaryd. ”Charlie” som
han också kallades fick för övrigt Vaggeryds kommuns kulturpris år
1998.

8 IMG_1457

Ytterligare en interiörbild från de båda vackra ”husen”, lappkåtan,
kolarkojan och fiskarkojan.

9 IMG_1467

De vackra interiörbilderna får och kan tala för sig själva. En sak är
dock säker, man behöver inte frysa då ett antal eldstäder finns att tillgå
i Vildmarksbyn.

10 IMG_1458

Som sagt, de vackra interiörbilderna från Vildmarksbyn får och kan
tala för sig själva.

11 IMG_1463

På lädertavlan kan man läsa följande, ”Fiskarkojan är byggd av Karl-
Erik ”Charlie” Storck. Till Kyllesjön vandrade bygdens folk för att
fiska. Jakt och fiske var en viktig del av försörjningen. På den tiden
var området ”väglöst land”. Folk vandrade hit genom skogar, över
myrar och berg. De lade ut sin långrev på kvällen. Sov sedan några
korta timmar i kojan och vittjade på morgonen reven innan vandringen
hemåt igen påbörjades.”

12 IMG_1468

Som ni kan se så vilar ”Charlies” ande fortfarande och mycket
påtagligt över Vildmarksbyn vid Kyllesjön.

13 IMG_1459

Ytterligare en eldstad i vilken det snart efter det att bilden togs skulle
flamma en värmande och trolsk eld.

14 IMG_1499 Kolarkojan i vildmarksbyn vid Kyllesjön

Det är i slika miljöer som tanken vandrar iväg, reflektioner sker och
tystnad råder, bara svaga knäppningar hörs från elden.

15 IMG_1450 Svartvit taggsvamp Phellodon melaleucas

Invid den lilla vägen ner emot Kyllesjön växte flera grupper av
svartvit taggsvamp, ”Phellodon melaleucas”.

16 IMG_1503 Svartvit taggsvamp Phellodon melaleucas

Den svartvita taggsvampen känner man igen på att den har en tunn fot
och ofta har flera sammanvuxna fötter.

17 IMG_1505 Svartvit taggsvamp Phellodon melaleucas

Svartvit taggsvamp har en ganska tunn hatt och svampen färgas
blågrönt med KOH, kaliumhydroxid, kalilut eller bara lut.

Detta är en starkt frätande bas, det vill säga som har ett mycket högt
pH-värde, som angriper människans hud mycket lätt.

18 IMG_1493 Svartvit taggsvamp Phellodon melaleucas

Det finns många olika arter taggsvampar, förutom bildens svartvita
taggsvamp, som tillhör flera olika släkten.

Istället för till exempel ”rör” eller ”skivor” så består hymeniet hos
taggsvamparna av ”taggar”. Hymenium är termen för det sporbärande
vävnadslagret i svampars fruktkroppar.

Det finns ingen känd giftsvamp bland taggsvamparna men de flesta är
oätliga och de marklevande taggsvamparna är mykorrhizasvampar,
och en del arter kan användas till att färga garn med.

19 IMG_1477 Fjällig taggsvamp

Fjällig taggsvamp, ”Sarcodon imbricatus”, är en stor, fjällig och
vacker art som kan nå en hattbredd på mellan 20-30 centimeter och
växer tillsammans med gran.

Svampen ska vara ätlig som ung men som äldre blir den besk och
oaptitlig. Smaken är dock speciell och inte alla gillar den. Den kan
användas marinerad eller inlagd som sill, detta gäller även släktingen
motaggsvamp.

20 IMG_1473 Fjällig taggsvamp

Den fjälliga taggsvampen är det många svampfärgare som känner till
samt att man under vissa betingelser kan erhålla en blå till blågrå färg
på alunbetat ullgarn.

Resultaten har dock varit skiftande, men det verkar nu stå klart att det
är med den nära släktingen motaggsvamp, ”Sarcodon squamosus”,
som man med lite tur och skicklighet kan frambringa den vackra blå
färgen.

Bildens art fjällig taggsvamp kan lätt förväxlas med motaggsvamp
som är dock ljusare i köttet och växer med tall och hittas relativt
vanligt bland annat på Skillingaryds skjutfält. Den har samma
matvärde.

Fjällig taggsvamp har liksom motaggsvamp inga farliga
förväxlingssvampar, däremot finns flera, mer eller mindre ovanliga,
brunaktiga taggsvampar som är oätliga, exempelvis blåfotad
taggsvamp, ”Sarcodon glaucopus”, koppartaggsvamp, ”Sarcodon
lundellii” och bitter taggsvamp, ”Sarcodon fennicus”.

21 IMG_1462 Frostvaxing

Frostvaxing, ”Hygrophorus hypothejus”, lever i symbios med tall och
växer framför allt på sandiga jordar och bergig mark nära lingonris,
mossa och renlav. Den förekommer allmänt i hela landet.

22 IMG_1471 Broskboll

Broskboll, ”Tremella encephala”, lever på barrved och är framför allt
tallens gelésvamp. Den växer som parasit på svampen blödskinn,
”Stereum sanguinolentum”.

Blödskinn är en skinnsvamp i basidiesvampsordningen ”Russulales”.
Fruktkroppen är läderartad och utbredd, uppemot 20 centimeter bred,
ofta med en smal framböjd kant som är silkeshårig och brunaktig. Det
sporbildande lagret, hymeniet, är ljusbrunt och blir blodrött när det
skrapas.

Svampen är allmän i hela Sverige och har vidsträckt utbredning också
i andra områden. Den lever på döda och kullfallna granar och orsakar
lagringsröta på granvirke. Svampen lever i symbios med en hornstekel
som sprider svampen och vars larver genom svampens rötning får mer
lättillgänglig föda i träet där den lever.

23 IMG_1495 Grå fingersvamp Clavulina cinerea

Grå fingersvamp, ”Clavulina cinerea” är en svamp som jag aldrig stött
på tidigare. Arten ska dock inte vara speciellt ovanlig och växte även
denna, likt den svartvita taggsvampen, invid den lilla vägen ner emot
Kyllesjön.

24 IMG_1496 Grå fingersvamp Clavulina cinerea

Grå fingersvamp, ”Clavulina cinerea”, är en svampart som först
beskrevs av Pierre Bulliard, som levde mellan 1742–1793, men arten
fick sitt nu gällande namn av Joseph Schröter först år 1888.

Pierre Bulliard var en fransk fysiker och botanist medan Joseph
Schröter var en tysk militärläkare och mykolog.

25 IMG_1506 Trasig pöslav Cladonia sulphurina

Trasig pöslav Cladonia sulphurina är en lavart som först beskrevs av
André Michaux, och fick sitt nu gällande namn av Elias Fries.

François André Michaux var en fransk botanist som levde mellan åren
1770-1855 medan Elias Fries var en svensk mykolog och botaniker,
även kallad Svampen fader. Han föddes den 15 augusti år 1794 i
Femsjö i Småland och dog den 8 februari år 1878 i Uppsala.

Elias Fries var för övrigt kusin, god vän och exkursionskamrat med
läraren och botanikern Johan Forsander från Hagshult, sydost om
Skillingaryd i Vaggeryds kommun. Forsander levde mellan åren 1795-
1866.

26 IMG_1509 Hattlav, Baeomyces rufus

Hattlav, ”Baeomyces rufus”, är en art i gruppen skorplavar med
småfjällig, grå bål. Från bålen växer, som bilden visar, upp hattlika,
några millimeter höga fruktkroppar som är brunrödaktiga i toppen.

27 IMG_1508 Hattlav, Baeomyces rufus

Hattlaven, ”Baeomyces rufus”, är vanlig på jord i vägskärningar, längs
stigar och som här på stenblock, där miljön är mer eller mindre störd.
Den räknas som en av pionjärarterna vid etablering av vegetation.

28 IMG_1523 Trattkantarell

Trattkantarell eller höstkantarell, ”Cantharellus tubaeformis”, är en
svampart i basidiesvampsordningen ”Cantharellales”.

Den har vanligen gråbrun till brungul, trattformig eller djupt navlad,
mellan 2–6 centimeter bred hatt. Undersidans åsar är tjocka, glesa och
gaffelgreniga och den gula till brungula, ihåliga foten är mellan 5–8
centimeter hög.

29 IMG_1519 Trattkantarell

Trattkantareller har angenäm lukt och är en utmärkt matsvamp och
den växer ofta i stora mängder, mest i mossig barrskog under hösten,
vanligen mot slutet av svampsäsongen. Den är allmän i hela Sverige
utom i Norrlands inland.

Läs mer om:
3 kommentarer
 1. Admira skriver:

  En intressant blandning av natur kultur historia och även turism. Dan det är bara du som kan lyckas med det

 2. Gert Karlsson skriver:

  Fantastiskt! Vilket fantastiskt arbete Charlie och för den delen Bente gjorde för socknen! Deras intresse för djur och natur var såå intensiv och kärleksfull. Jag hade äran att vid några tillfällen, på 80-talet få ta del av underbara kolarkojor, lappkåtor och natur på alla möjliga och omöjliga sätt genom Charlie Storck..vi övernatta i lappkåtor, kolarkojor under sträng kyla och frös inte det minsta :) Vi vandrade i skog och äng vinter som sommar och byggde risflottar för att ta oss över vattendrag/sjöar för att finna mat och bostad (kolarkoja). Det var en tid i mitt liv som jag saknar mer än något annat! Jag saknar Charlie såå mycket!

 3. Birgit skriver:

  Jag känner Bente sedan vi bodde i Göteborg. Jag och barnen sov i kolarbyn året innan Bente gick bort. Efter Charlies bortgång åkte vi till byn igen för övernattning.
  Jag är så glad att Vildmarksbyn fortfarande hålls levande!
  Ska ta med dotter och barnbarn dit för övernattning och minnas hur det var.
  Tack! ❤

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.