Vintern rasat ut

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på våren.

Vintern rasat ut

Vintern rasat ut, en natur- och kulturkrönika i 23 bilder från biologins
rike i den härliga vårsolens glans.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten och slutet av april
anno 2015.

 

1 IMG_3065

Den första bilden kommer från de öppna och vackra tallmoarna på
Skillingaryds skjutfält, närmare bestämt strax väster om den lilla gölen
Östersjön eller Hässlehultsgölen.

2 IMG_3062

Utmed den östra kanten av Östersjön har tranparet återvänt även detta
år men de alternerar med våtmarken vid Viedalen, i folkmun ”Store
stenen”.

3 IMG_3059

Vart deras rede kommer att ligga i år vet jag inte men jag hoppas att
tranparets häckningssäsong kommer att falla väl ut.

4 IMG_3083

Det blev bara en enda vintergäck i vintergäckslandet i år men den
prydde sin plats väl.

Vintergäck, ”Eranthis hyemalis”, är en art i släktet ranunkelväxter
med sju olika andra arter vårblommande europeiska och asiatiska örter
med en jordstam som är en cirka 2 centimeter tjock knöl.

Från knölen växer en till flera stjälkar upp, och varje stjälk bär i
toppen en 2–3 centimete vid, gul blomma under vilken det sitter ett
flikat svepeblad.

Arterna, som blommar mycket tidigt eller tidigt på våren, odlas som
prydnadsväxter, också i Sverige.

Bildens vintergäck härstammar från västra Europa och är i Sverige
härdig norrut till södra Svealand.

5 IMG_3071

Tibast, ”Daphne”, är ett släkte växter med cirka 50 olika arter
lövfällande eller ständigt gröna, krypande eller upprätt växande
mindre buskar i Europa och Asien.

Blommorna sitter i klaselika ställningar och är vita, gula, röda eller
som på bilden rosa och hela växten, särskilt frukterna, är mycket
giftiga.

Arten växer i ängsskogar, i skogsbryn och på sydvästberg i Europa
och Asien och är i Sverige mindre allmän i hela landet.

Den är fridlyst i Västra Götalands, Värmlands, Södermanlands,
Örebro och Västmanlands län och odlas ofta som prydnadsväxt.

6 IMG_3072

Tidlösa, ”Colchicum autumnale”, är en art i familjen tidlöseväxter och
är en mellan 10–30 centimeter hög lökväxt med elliptiska blad som
växer ut på våren och vissnar under sommaren.

I september–oktober blommar den med 6-taliga, rosalila blommor
med lång, skaftlik pip och trattformig kalk.

Arten härstammar från Syd- och Centraleuropa och odlas ofta som
prydnadsväxt.

Den innehåller den giftiga alkaloiden kolchicin som används vid
kromosomanalys och inom växtförädlingen för att framställa individer
med fördubblade kromosomantal, så kallad endomitos.

Kolchicin förstör kärnspolen, varigenom celler i delning stannar upp i
metafasen, som är det stadium då kromosomerna lämpligen studeras.

Kolchicin används också som läkemedel vid akut giktartrit, så kallad
”arthritis urica”.

7 IMG_3075

Minipåsklilja, ”Tête-a-tête”, ingår i ”Narcissus Cyclamineus”-gruppen
i familjen ”Amaryllidaceae”, amaryllisväxter.

”Narcissus” kommer från det grekiska ordet ”narke”, för ”bedövning”
eller ”förlamning” och är hämtat från den grekiska mytologin i vilken
den bildsköne ynglingen Narcissus förälskade sig i sin egen
spegelbild. När han inte kunde fånga bilden blev han så förtvivlad att
han tog sitt liv. Gudarna förvandlade honom därefter till en blomma,
det vill säga, narcissen.

8 IMG_3078

Syns jag, tycks den lilla pilfinken i bukettapeln säga frågande till mig
och jag svarar, knappt.

9 IMG_3081

Blåsippa har blommor som oftast är blå men ibland även vita eller
rödaktiga och de treflikiga bladen anses påminna om leverns lober,
varför blåsippan inom folkmedicinen har använts mot just
leversjukdomar.

Blåsippans fruktställning består av ett flertal nötter vilka sprids med
hjälp av myror.

Blåsippan är fridlyst i vissa län.

10 IMG_3082

Bildens scilla är det vetenskapliga namnet på släktet blåstjärnor i
familjen sparrisväxter. I Sverige förekommer dock inga vilda
blåstjärnor, men de odlas ofta som prydnadsväxter och förvildas lätt.

11 IMG_3086

Endast skalet återstår efter vintern av denna trädgårdssnäcka, ”Cepaea
hortensis, som är en art i familjen storsnäckor.

12  IMG_3076

Viden, ”Salix”, är ett släkte videväxter med 400 olika arter lövfällande
träd som kan bli uppemot 30 meter höga, buskar och låga, ibland
krypande ris som mest växer i norra halvklotets kalla och tempererade
regioner.

13 IMG_3096

Till släktet viden, ”Salix”, förs bland annat arterna bindvide, blekvide,
daggvide, dvärgvide, glansvide, gråvide, grönvide, jolster, knäckepil,
korgvide, krypvide, lappvide, mandelpil, nätvide, odonvide, polarvide,
ripvide, risvide, rödvide, svartvide, sälg, ullvide, vitpil, vitvide och
ängsvide samt minst 375 olika arter till.

Viden är med andra ord inte bara många olika arter, dessa är svåra att
artbestämma också.

På bilden ser man ett honungsbi på inflygning till de nektarrika
videblommorna.

14 IMG_3101

Bladen hos viden är vanligen strödda, med eller utan skaft, och oftast
lansettlika till ovala och arterna är tvåbyggare.

De små, insektspollinerade och ganska nektarrika blommorna sitter i
hängen eller upprätta ax före, under eller efter bladsprickningen.

Honungsbin har en mycket hårig kropp och på bakbenens skenben
finns en korg där pollen fraktas hem till boet. Det verkar strax vara
dags att fara hem och tömma pollenkorgarna.

15 IMG_3104

Hanblomställningarna faller av efter blomningen, medan det i
honblomställningarna utvecklas frukter, kapslar med silkeshåriga frön.
Hybridisering är dessutom mycket vanlig mellan släktets olika arter.

Många arters böjliga grenar har använts till flätningsarbeten och
avkok på bark som febernedsättande medel medan vissa arter odlas
som energiskog.

Även detta honungsbi har fulla pollenkorgar från videts hanblommor.

16 IMG_3106 Honungsbi samt till höger Sälgsandbi Andrena

Pilblad användes redan på 500-talet före Kristus mot smärtor och
feber och Felix Hoffmann, en tysk kemist, upptäckte också denna
egenskap på 1890-talet.

Medicinen som utvecklades senare är nu känd under namnen aspirin,
magnecyl eller acetylsalicylsyra, salix betyderför övrigt ”pil” på latin.

Honungsbi till vänster samt till höger ett sälgsandbi, ”Andrena vaga”,
videsandbi, ”Andrena clarkella” eller vårsandbi, ”Andrena praecox”,
närmare kommer man inte med denna bild.

17 IMG_3139

Trädgårdens vårkragar, ”Doronicum orientale”, eller som arten också
kallas, Gemsrot, blommar tidigt och förgyller vårens rabatter med sina
prästkragelika gula blomkorgar.

Arten ingår i familjen korgblommiga växter, på latin ”Asteraceae”,
förr ”Compositae”, och förekommer förvildad i Syd- och
Mellansverige, vanligen vid bebyggelse, i vägkanter och annan
kulturpåverkad mark.

Arten härstammar från Sydosteuropa och den första fynduppgiften
som förvildad är från Lidingö i Uppland och publicerades år 1927.

18 IMG_3247

Vivor, bildar släktet ”Primula” som ingår i familjen ”Primulaceae”,
och är fleråriga örter där alla bladen är samlade i en basal rosett och
blommorna är samlade i en flock i stjälkens topp.

Släktnamnet ”Primula” kommer av latinet ”primus” för ”den förste”
och syftar på att arterna blommar tidigt.

Namnet viva, skriver Nyman år 1867, kommer, citat: ”af någon
blommornas likhet med förr brukliga qvinnohufvudbonader hvivor,
hufvor”.

”Slägtnamnet härleds af primus, den förste, i anledning af Arternas
tidiga blomning. ”

Ur Stockholms flora av J. E. Wikström år 1840.

19 IMG_3249

En närbild på den lilla vackra arten backskärvfrö, ”Thlaspi
caerulescens”, som blommar tidigt, ofta redan i april och är därmed en
av de absolut tidigaste vårblommorna.

20 IMG_3252

Sävstaholmsäppelträdets delvis rödfärgade bark är resultatet av en
trådformig alg och en art som troligtvis heter rödfärgsalg,
”Trentepohlia umbrina”.

21 IMG_3254

Svalört, ”Ranunculus ficaria”, skiljer sig från de andra
smörblommorna i släktet ”Ranunculus” genom sina hela blad och
stora blommor med många kronblad.

Den är flerårig, en till två decimeter hög och bildar ofta stora bestånd.

”Korskål. w. i kål-land och täppor: blommar första wårdag med
Wåfferdags-lök och Hästhofs-örten: nyttjas då med andre kryddor til
grönkål: beröms at färsk stött med ister lägga på blind gyllenådren och
tillika intaga dess saft i wassla, som derjemte är god i skjörbjugg. I
trädgårdar förqwäfwer den kringstående örter; är ej så skarp, som de
andre Ranunculi; kallas på Apoth. Chelidon. minus. men brukas där
nu ej mer.”

Ur ”Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom” av Carl Fredrik Hoffberg
år 1792.

22 IMG_3256

Lungörter, släktet ”Pulmonaria”, är fleråriga, håriga örter med
krypande jordstam och upprätt, ogrenad stjälk.

Bladen är strödda, ibland med vita fläckar och stjälkbladen är
kortskaftade eller stjälkomfattande samt långskaftade rosettblad som
är lansettlika eller smalt hjärtformade men som utvecklas först efter
blomningen.

Blommorna sitter i fåblommiga knippen och fodret är grunt femflikat.
Kronan är trattlik, först rödaktig, senare blå eller violett och kronpipen
har hår i mynningen.

Arten på bilden är för mig okänd och inköpt på en plantskola och är
med andra ord inte vår vanliga lungört, ”Pulmonaria obscura”.

23 IMG_3258

Avslutningsbilden för denna gång blir på ännu en art lungört,
nämligen fläcklungört, eller fläckig lungört, ”Pulmonaria officinalis”.

”Två kärlväxtfynd i Skåne. På Lunds botaniska förenings exkursion d.
16 dennes [maj] anträffades…

…Mellan Fyledal och Lyckås i Röddingedalen förefanns i riklig
mängd hufvudformen af Pulmonaria officinalis L. (med hvitfläckiga
blad, således ej subspec. obscura).”

Ur ”Smärre Notiser, Botaniska Notiser, år 1894.

På återseende!

 

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer