Vintern rasat ut

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på våren.

Vintern rasat ut

Vintern rasat ut, en natur- och kulturkrönika i 23 bilder från biologins
rike i den härliga vårsolens glans.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten och slutet av april
anno 2015.

 

1 IMG_3065

Den första bilden kommer från de öppna och vackra tallmoarna på
Skillingaryds skjutfält, närmare bestämt strax väster om den lilla gölen
Östersjön eller Hässlehultsgölen.

2 IMG_3062

Utmed den östra kanten av Östersjön har tranparet återvänt även detta
år men de alternerar med våtmarken vid Viedalen, i folkmun ”Store
stenen”.

3 IMG_3059

Vart deras rede kommer att ligga i år vet jag inte men jag hoppas att
tranparets häckningssäsong kommer att falla väl ut.

4 IMG_3083

Det blev bara en enda vintergäck i vintergäckslandet i år men den
prydde sin plats väl.

Vintergäck, ”Eranthis hyemalis”, är en art i släktet ranunkelväxter
med sju olika andra arter vårblommande europeiska och asiatiska örter
med en jordstam som är en cirka 2 centimeter tjock knöl.

Från knölen växer en till flera stjälkar upp, och varje stjälk bär i
toppen en 2–3 centimete vid, gul blomma under vilken det sitter ett
flikat svepeblad.

Arterna, som blommar mycket tidigt eller tidigt på våren, odlas som
prydnadsväxter, också i Sverige.

Bildens vintergäck härstammar från västra Europa och är i Sverige
härdig norrut till södra Svealand.

5 IMG_3071

Tibast, ”Daphne”, är ett släkte växter med cirka 50 olika arter
lövfällande eller ständigt gröna, krypande eller upprätt växande
mindre buskar i Europa och Asien.

Blommorna sitter i klaselika ställningar och är vita, gula, röda eller
som på bilden rosa och hela växten, särskilt frukterna, är mycket
giftiga.

Arten växer i ängsskogar, i skogsbryn och på sydvästberg i Europa
och Asien och är i Sverige mindre allmän i hela landet.

Den är fridlyst i Västra Götalands, Värmlands, Södermanlands,
Örebro och Västmanlands län och odlas ofta som prydnadsväxt.

6 IMG_3072

Tidlösa, ”Colchicum autumnale”, är en art i familjen tidlöseväxter och
är en mellan 10–30 centimeter hög lökväxt med elliptiska blad som
växer ut på våren och vissnar under sommaren.

I september–oktober blommar den med 6-taliga, rosalila blommor
med lång, skaftlik pip och trattformig kalk.

Arten härstammar från Syd- och Centraleuropa och odlas ofta som
prydnadsväxt.

Den innehåller den giftiga alkaloiden kolchicin som används vid
kromosomanalys och inom växtförädlingen för att framställa individer
med fördubblade kromosomantal, så kallad endomitos.

Kolchicin förstör kärnspolen, varigenom celler i delning stannar upp i
metafasen, som är det stadium då kromosomerna lämpligen studeras.

Kolchicin används också som läkemedel vid akut giktartrit, så kallad
”arthritis urica”.

7 IMG_3075

Minipåsklilja, ”Tête-a-tête”, ingår i ”Narcissus Cyclamineus”-gruppen
i familjen ”Amaryllidaceae”, amaryllisväxter.

”Narcissus” kommer från det grekiska ordet ”narke”, för ”bedövning”
eller ”förlamning” och är hämtat från den grekiska mytologin i vilken
den bildsköne ynglingen Narcissus förälskade sig i sin egen
spegelbild. När han inte kunde fånga bilden blev han så förtvivlad att
han tog sitt liv. Gudarna förvandlade honom därefter till en blomma,
det vill säga, narcissen.

8 IMG_3078

Syns jag, tycks den lilla pilfinken i bukettapeln säga frågande till mig
och jag svarar, knappt.

9 IMG_3081

Blåsippa har blommor som oftast är blå men ibland även vita eller
rödaktiga och de treflikiga bladen anses påminna om leverns lober,
varför blåsippan inom folkmedicinen har använts mot just
leversjukdomar.

Blåsippans fruktställning består av ett flertal nötter vilka sprids med
hjälp av myror.

Blåsippan är fridlyst i vissa län.

10 IMG_3082

Bildens scilla är det vetenskapliga namnet på släktet blåstjärnor i
familjen sparrisväxter. I Sverige förekommer dock inga vilda
blåstjärnor, men de odlas ofta som prydnadsväxter och förvildas lätt.

11 IMG_3086

Endast skalet återstår efter vintern av denna trädgårdssnäcka, ”Cepaea
hortensis, som är en art i familjen storsnäckor.

12  IMG_3076

Viden, ”Salix”, är ett släkte videväxter med 400 olika arter lövfällande
träd som kan bli uppemot 30 meter höga, buskar och låga, ibland
krypande ris som mest växer i norra halvklotets kalla och tempererade
regioner.

13 IMG_3096

Till släktet viden, ”Salix”, förs bland annat arterna bindvide, blekvide,
daggvide, dvärgvide, glansvide, gråvide, grönvide, jolster, knäckepil,
korgvide, krypvide, lappvide, mandelpil, nätvide, odonvide, polarvide,
ripvide, risvide, rödvide, svartvide, sälg, ullvide, vitpil, vitvide och
ängsvide samt minst 375 olika arter till.

Viden är med andra ord inte bara många olika arter, dessa är svåra att
artbestämma också.

På bilden ser man ett honungsbi på inflygning till de nektarrika
videblommorna.

14 IMG_3101

Bladen hos viden är vanligen strödda, med eller utan skaft, och oftast
lansettlika till ovala och arterna är tvåbyggare.

De små, insektspollinerade och ganska nektarrika blommorna sitter i
hängen eller upprätta ax före, under eller efter bladsprickningen.

Honungsbin har en mycket hårig kropp och på bakbenens skenben
finns en korg där pollen fraktas hem till boet. Det verkar strax vara
dags att fara hem och tömma pollenkorgarna.

15 IMG_3104

Hanblomställningarna faller av efter blomningen, medan det i
honblomställningarna utvecklas frukter, kapslar med silkeshåriga frön.
Hybridisering är dessutom mycket vanlig mellan släktets olika arter.

Många arters böjliga grenar har använts till flätningsarbeten och
avkok på bark som febernedsättande medel medan vissa arter odlas
som energiskog.

Även detta honungsbi har fulla pollenkorgar från videts hanblommor.

16 IMG_3106 Honungsbi samt till höger Sälgsandbi Andrena

Pilblad användes redan på 500-talet före Kristus mot smärtor och
feber och Felix Hoffmann, en tysk kemist, upptäckte också denna
egenskap på 1890-talet.

Medicinen som utvecklades senare är nu känd under namnen aspirin,
magnecyl eller acetylsalicylsyra, salix betyderför övrigt ”pil” på latin.

Honungsbi till vänster samt till höger ett sälgsandbi, ”Andrena vaga”,
videsandbi, ”Andrena clarkella” eller vårsandbi, ”Andrena praecox”,
närmare kommer man inte med denna bild.

17 IMG_3139

Trädgårdens vårkragar, ”Doronicum orientale”, eller som arten också
kallas, Gemsrot, blommar tidigt och förgyller vårens rabatter med sina
prästkragelika gula blomkorgar.

Arten ingår i familjen korgblommiga växter, på latin ”Asteraceae”,
förr ”Compositae”, och förekommer förvildad i Syd- och
Mellansverige, vanligen vid bebyggelse, i vägkanter och annan
kulturpåverkad mark.

Arten härstammar från Sydosteuropa och den första fynduppgiften
som förvildad är från Lidingö i Uppland och publicerades år 1927.

18 IMG_3247

Vivor, bildar släktet ”Primula” som ingår i familjen ”Primulaceae”,
och är fleråriga örter där alla bladen är samlade i en basal rosett och
blommorna är samlade i en flock i stjälkens topp.

Släktnamnet ”Primula” kommer av latinet ”primus” för ”den förste”
och syftar på att arterna blommar tidigt.

Namnet viva, skriver Nyman år 1867, kommer, citat: ”af någon
blommornas likhet med förr brukliga qvinnohufvudbonader hvivor,
hufvor”.

”Slägtnamnet härleds af primus, den förste, i anledning af Arternas
tidiga blomning. ”

Ur Stockholms flora av J. E. Wikström år 1840.

19 IMG_3249

En närbild på den lilla vackra arten backskärvfrö, ”Thlaspi
caerulescens”, som blommar tidigt, ofta redan i april och är därmed en
av de absolut tidigaste vårblommorna.

20 IMG_3252

Sävstaholmsäppelträdets delvis rödfärgade bark är resultatet av en
trådformig alg och en art som troligtvis heter rödfärgsalg,
”Trentepohlia umbrina”.

21 IMG_3254

Svalört, ”Ranunculus ficaria”, skiljer sig från de andra
smörblommorna i släktet ”Ranunculus” genom sina hela blad och
stora blommor med många kronblad.

Den är flerårig, en till två decimeter hög och bildar ofta stora bestånd.

”Korskål. w. i kål-land och täppor: blommar första wårdag med
Wåfferdags-lök och Hästhofs-örten: nyttjas då med andre kryddor til
grönkål: beröms at färsk stött med ister lägga på blind gyllenådren och
tillika intaga dess saft i wassla, som derjemte är god i skjörbjugg. I
trädgårdar förqwäfwer den kringstående örter; är ej så skarp, som de
andre Ranunculi; kallas på Apoth. Chelidon. minus. men brukas där
nu ej mer.”

Ur ”Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom” av Carl Fredrik Hoffberg
år 1792.

22 IMG_3256

Lungörter, släktet ”Pulmonaria”, är fleråriga, håriga örter med
krypande jordstam och upprätt, ogrenad stjälk.

Bladen är strödda, ibland med vita fläckar och stjälkbladen är
kortskaftade eller stjälkomfattande samt långskaftade rosettblad som
är lansettlika eller smalt hjärtformade men som utvecklas först efter
blomningen.

Blommorna sitter i fåblommiga knippen och fodret är grunt femflikat.
Kronan är trattlik, först rödaktig, senare blå eller violett och kronpipen
har hår i mynningen.

Arten på bilden är för mig okänd och inköpt på en plantskola och är
med andra ord inte vår vanliga lungört, ”Pulmonaria obscura”.

23 IMG_3258

Avslutningsbilden för denna gång blir på ännu en art lungört,
nämligen fläcklungört, eller fläckig lungört, ”Pulmonaria officinalis”.

”Två kärlväxtfynd i Skåne. På Lunds botaniska förenings exkursion d.
16 dennes [maj] anträffades…

…Mellan Fyledal och Lyckås i Röddingedalen förefanns i riklig
mängd hufvudformen af Pulmonaria officinalis L. (med hvitfläckiga
blad, således ej subspec. obscura).”

Ur ”Smärre Notiser, Botaniska Notiser, år 1894.

På återseende!

 

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer