Fettspindel, ”Steatoda bipunctata”.

Vår naturkrönikör Dan Damberg har hittat en fettspindel.

Fettspindel, ”Steatoda bipunctata”.

Fettspindel, ”Steatoda bipunctata”, en naturkrönika i 4 bilder om
bland annat klotlika spindlar i familjen klotspindlar.
Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd i september 2010.

Fettspindel, ”Steatoda bipunctata”, är en art i ordningen spindlar
som tillhör familjen klotspindlar där även de beryktade svarta
änkorna ingår. Bildens fettspindel hör till de allmännare spindlarna
och kan ofta hittas inne i hus, skjul och i andra byggnader. Dess
fångstnät är en oregelbunden konstruktion där olika mindre
insekter, som till exempel flugor, kan fastna. Vissa trådar i nätet är
försedda med klibbiga droppar närmast fästet mot underlaget.
Fettspindelns kroppslängd kan vara upp till 8 millimeter, men
oftast är individerna något mindre, dock alltid större än 4
millimeter. Bakkroppen är brun till brunrödaktig och ett
kännetecken för arten är att bakkroppen ser lite fettglänsade ut,
därav namnet.

Mitt på bakkroppen finns en rad med små ljusa punkter och
undersidan är delvis gulaktig. Hanens parningsorgan på
pedipalperna är mörka och påfallande stora. Pedipalper är andra
paret extremiteter hos leddjursgruppen palpkäkar som är en
understam av leddjuren med klasserna havsspindlar, merostomer,
det vill säga, dolksvansar och havsskorpioner samt spindeldjur.
Den basala leden, som sitter vid munnen, utgör ofta tuggyta. Hos
skorpioner och klokrypare är pedipalperna stora och liknar
kräftklor. Hos fullvuxna spindelhanar är pedipalpernas tarsled
omvandlad till parningsorgan.

Det finns även en vanlig korsspindelart som på latin heter,
”Nuctenea umbratica”, som också finns i våra hus och hem. På
svenska kallas den ibland radhusspindel eller skuggspindel och
kanske kan den förväxlas med fettspindeln.

Svart änka, Latrodéctus máctans, är precis som krönikans
fettspindel en art i klotspindelfamiljen ”Theridíidae”. Honan blir 8–
10 millimeter lång och hanen 3–4 millimeter. Honan är svart och
den skinande, klotrunda bakkroppens undersida har en röd,
timglasformig teckning och ryggsidans mittlinje har ibland en rad
röda fläckar, med andra ord inte alls som ”vår” fettspindel på
bilderna.

Arten svart änka finns i östra och södra Nordamerika, östra Mexico
och Västindien. Den spinner nät, till exempel under stenar och
fallna grenar, men kan också förekomma bland annat i uthus. Till
Sverige importeras ibland av misstag svarta änkor i gamla
amerikanska bilar.

Honan har ett för människan farligt gift men är, som tur är, inte
aggressiv. Giftet har neurotoxisk verkan och orsakar bland annat
muskelkramper. Immunserum mot giftet finns att tillgå och
dödsfall är sällsynta. Ytterligare två svarta arter som också kallas
svarta änkor förekommer i Nordamerika. Andra närstående svarta
arter med röda teckningar, ibland också kallade svarta änkor, finns
i såväl Nya som i Gamla världen, till exempel arten malmignatt,
”Latrodéctus tredecimguttátus”, som bland annat finns i
Medelhavsländerna.

En av de riktigt otrevliga och även för oss människor dödliga
spindlarna är trattminörspindeln, ”Átrax robústus”, som är en art i
spindelfamiljen ”Hexathélidae”. Den förekommer i sydöstra
Australien inom ett begränsat område runt Sydney. Kropp och ben
är svarta och honans kropp kan bli upp till 50 millimeter lång,
hanens bara 20-30 millimeter. Spindeln håller till i borör av silke
som den anlägger i håligheter och sprickor, till exempel bland
stenar. Arten är aggressiv och har, som sagt, ett för människan
livshotande nervgift. Den är fruktad eftersom den förekommer
bland annat i villaträdgårdar. Dess gift är ett nervgift av
neurotoxiner men motgift finns numera, som tur är, att tillgå.

Att ordna och klassificera spindlar i familjer och släkten kan vara
problematiskt nog för de flesta, men att artbestämma spindlar är än
svårare eftersom det i många fall krävs mikroskop för att se de
artskiljande detaljerna. Följande försök till översikt av spindlar visar
på de större skillnaderna mellan de spindelfamiljer som man har störst
chans att få se i naturen. Texten är av utrymmesskäl mycket kortfattat
skriven och det bör väl sägas att det finns totalt 111 spindelfamiljer,
3642 spindelsläkten samt 39 490 olika spindelarter, hittills beskrivna,
med andra ord översikten nedan skrapar endast lite på ”spindelytan”. 

Atypidae:
Pungnätsspindlar, typiskt för familjen är silkesklädda hålor ur vilka
silket fortsätter i form av ett rör ut över marken eller upp i ett
närbeläget träd.

Theraphosidae:
Fågelspindlar som är täckta med mjuka lager av hår. Vissa
amerikanska arter har också stickande hår. Många lever i hålor,
som de lämnar för att aktivt söka efter byte. Trädfågelspindlar lever
och jagar vanligen i träd. Jag har en brunhårig tarantel från Mexico
och södra USA på Gröndalsskolan i Värnamo, en lugn och
ickeaggressiv art med svagt gift.

Ctenizidae:
Minörspindlar, bygger en fällucka. Grävande spindlar, de flesta
stänger sin håla med en fällucka. Vid grävandet använder de en
typisk rad tänder på undre käksegmentet. Extremt giftiga!

Dictynidae:
Nätverksspindlar med åtta ögon. Spindlar som väver in de typiska
banden av veckat cribellumsilke i sina nät.

Amaubobiidae:
Mörkrumsspindlar med åtta ögon, ursprungligen tillhörande släktet
”Dictynidae”, se ovan. Större arter som väver nät innehållande
veckade band av cribellumsilke på marken, under bark.

Dinopidae:
Pinn- eller nätkastande spindlar med åtta ögon och långa, slanka
kroppar. Väver ett nät som de håller mellan frambenen och kastar
över bytet för att fånga det.

Uloboridae:
Krusnätsspindlar med åtta ögon. Fångar byten i horisontella nät,
liknande hjulspindelnät. Bytet övermannas genom att spinnas in
eftersom giftkörtlarna saknas.

Pholcidae:
Långbensspindlar med sex eller åtta ögon. Långbenta spindlar med
tubliknande bakkropp/abdomen. Bygger ett glest, mattliknande nät.
Bytet spinns in innan det dödas.

Scytodidae:
Spottande spindlar med sex ögon. Frilevande spindlar som inte
spinner nät samt med förstorad cephalothórax, främre
kroppsregion, som innehåller modifierade giftkörtlar, vilka
producerar den klibbiga vätska som används att fånga byten med.

Ooniopidae:
Ytterst små, frilevande nattjägare med sex ögon som håller sig i
sina silkesklädda bon under dagen.

Dysderidae:
Frilevande nattjägare med sex ögon som tillbringar dagen i sina
silkesklädda bon under stenar m m. De har ofta påfallande stora
käkar och en rödformad bakropp/abdomen.

Segestridae:
Slanka spindlar med sex ögon som bygger ett rörformat bo med
signaltrådar.

Loxoscelidae:
Bruna spindlar med åtta ögon och en typisk violinteckning på
vanligtvis bruna kroppar. Kringströvande jägare där vissa arter kan
bita människor, smärtsamt, men inte dödligt.

Clubionidae:
Säckspindlar med åtta ögon. Nattjägare som tillbringar dagen i
silkesklädda bon på olika växter. Till skillnad från de liknande
”Gnaphosidae”, nedan, har de främre spinnvårtor som sitter tätt
tillsammans och är något konformade.

Gnaphosidae:
Plattbuksspindlar med åtta ögon. Nattjägare, vanligtvis på marken,
tillbringar dagen i silkesklätt bo under stenar och liknande. Främre
spinnvårtor, tydligt åtskilda samt rörformiga.

Ctenidae:
Vandrande spindlar med åtta ögon. Fri- och marklevande jägare,
som till utseendet påminner om ”Lycosidae”, se nedan. Skiljs från
dessa genom att båda ögonraderna böjer av bakåt, medan främre
ögonraden på ”Lycosidae” böjer av framåt.

Thomisidae:
Krabbspindlar med åtta ögon. Frilevande spindlar med tillplattade,
något krabbliknande kroppar. De två främre benparen är längre och
kraftigare än de övriga. De sitter öppet och överrumplar passerande
byten.

Philodromidae:
Snabblöparspindlar med åtta ögon som liknar ”Thomisidae”, ovan,
men benen är ungefär lika långa. Dessa jagar dessutom mera aktivt.

Sparrasidae:
Jättekrabbspindlar med åtta ögon. Typiskt platta spindlar med
benen vända så att de pekar framåt. Frilevande jägare som lever
under bark- och i klippsprickor, ur vilka de dyker fram och fångar
sina byten.

Salticidae:
Hoppspindlar med åtta ögon samt aktiva dagjägare med stora ögon,
ofta skarpt färgade kroppar. De hoppar från gren till gren under
jakten. Några uppenbarligen primitiva arter inom släktet har
behållit förmågan att väva mattliknande nät som ett extra
hjälpmedel för att fånga byten.

Lycosidae:
Vargspindlar med åtta ögon. Storögda jägare där många är
frilevande men några jagar från en säker position i silkesklädda
hålor. Syns oftast aktivt springa omkring på marken i många olika
miljöer.

Pisauridae:
Vårdnätsspindlar med åtta ögon. Frilevande spindlar som liknar
”Lycosidae”, ovan, men medan dessa håller sina kokonger vid
spinnvårtorna, så håller ”Pisauridae” kokongerna med sina käkar.

Hersilidae:
Tvestjärtade spindlar med åtta ögon. Platta spindlar som jagar
aktivt på träd. De har fått sitt namn av de två typiskt förlängda
bakre spinnvårtorna, som hos vissa arter är lika långa som hela
bakkroppen. De reser ofta dessa spinnvårtor lodrätt upp från
kroppen när de blir skrämda och springer.

Oxyopidae:
Lospindlar med åtta ögon. Storögda frilevande spindlar som jagar
aktivt på dagtid, vanligtvis på växter. Samma livsmiljö som
hoppspindlarna, ”Salticidae”, se ovan, men lospindlarna,
”Oxyopidaerna”, slår snarare sitt byte än hoppar på det.

Agelenidae:
Trattspindlar med åtta ögon som har ett horisontellt fångstnät över
närliggande växtlighet och stenar utanför ingången till sin
rörformade tillflyktsort.

Therididae:
Klotspindlar med åtta ögon som har en huvudsakligen klotformad
bakkropp/abdomen. Dessa väver oregelbundna nät i många former
och till dessa spindlar hör den beryktade ”Svarta änkan” och
krönikans fettspindel, ”Steatoda bipunctata”.

Tetragnathidae:
Käkspindlar är ofta långsträckta spindlar med åtta ögon och stora
käkar. Fångar byten i hjulnät i vinkel mot eller horisontellt utefter
marken.

Abaneidae:
Hjulnätsvävande spindlar med åtta ögon. Vissa arter lägger in ett
klart synligt stabilimentum, ett sicksackmönster av silke i mitten av
nätet, ibland i en X- form, ibland i en T- form, för att synliggöra
nätet så att inte fåglar flyger in i det och förstör det.

Linyphidae:
Taknätspindlar med åtta ögon som är vanligast i tempererade
nordliga områden såsom här hos oss i Sverige. Oftast små spindlar
som bygger sina nät i gräs eller bland andra växter. En bra
uppfattning om hur stora mängder det finns av dessa spindlar kan
man få genom att observera antalet nät som syns i det daggiga
gräset en tidig höstmorgon.

Några få spindelarter i världen kan alltså vara farliga för oss
människor, men inga farliga spindelarter finns normalt sett i
Sverige.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad
2 kommentarer
  1. Birgitta westin skriver:

    Jag som trodde den hette radhusspindel….
    Jag har en hel familj med sådana som bilderna visar här på min altan. Att de har klippiga nät märkte jag för det är svårt att få bort dem när man fått trådar på sig. Vi lämnade in några till anticimex för artbestämning, jag har aldrig sett sådana tidigare…Usch! De är hemskt läbbiga!*ryser*

  2. Plingan skriver:

    Jag har fettspindlar hemma. De är jättesöta och fångar alla möjliga småkryp åt mig och håller rent. =D

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.